chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Module hybride werken

  Hoe kun je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid gericht investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden? Dat kan via een leiderschapstraject. Als HR-verantwoordelijke stel je zo’n traject samen met modules uit het raamcontract ‘leiderschap’. Je kunt een module ook apart bestellen. Op deze webpagina vind je alle didactische informatie over de module ‘hybride werken’.

  Leervragen van deze module

  Wat is hybride werken en wat zijn de voordelen en de aandachtspunten? Hoe maak ik duidelijke resultaatsafspraken en hoe volg ik deze vanop afstand op? Welke afspraken maken we over fysieke en online vergaderingen? Welke digitale tools kan ik inzetten om samen te werken? Voor welke activiteiten komen we (niet) naar kantoor? ... 

  Doelstellingen

  Na deze module: 

  • kan de deelnemer hybride werken situeren binnen de context van de Vlaamse overheid.
  • is de deelnemer zich bewust van de opportuniteiten én de aandachtspunten die met hybride werken gepaard gaan.
  • kent de deelnemer de leiderschapsattitude die hybride werken maximaal ondersteunt.
  • kan de deelnemer systematisch de verschillende facetten van hybride werken in kaart brengen en invulling geven aan de hand van gangbare kaders (hybride werken kwadrant, digitale tools).
  • weet de deelnemer hoe die specifieke werkmethodes die hybride werken ondersteunen als leidinggevende kan faciliteren.
  • is de deelnemer in staat vanuit een brede (systemische) kijk op hybride werken in zijn entiteit, opportuniteiten en prioriteiten in kaart te brengen (op basis van de perspectievendriehoek en principes uit organisatieleren).
  • kent de deelnemer handvaten om als leidinggevende aan de slag te gaan met enkele aandachtspunten van hybride werken, zoals individueel welzijn, persoonlijke effectiviteit en organisatiebetrokkenheid.
  • beschikt de deelnemer over een actieplan om zijn team nog meer toegevoegde waarde te laten halen uit hybride werken.
  • kent de deelnemer de uitdagingen en opportuniteiten die hybride werken met zich mee brengt voor de meest relevante leiderschapscompetenties bij de Vlaamse overheid.
  • weet de deelnemer hoe die hybride leiderschap bij zichzelf verder kan ontwikkelen.

  Werkvormen

  Deze training verloopt in meerdere sessies. Het gaat over fysieke bijeenkomsten. De sessies worden afgewisseld met opdrachten.

  Hoe ziet het programma van deze module eruit?

  Voorbereiding
  De deelnemers bekijken een verwelkomings- en introductiefilmpje en gaan meteen aan de slag met twee opdrachten: ze leren de inhoud kennen van de visie op hybride werken bij de Vlaamse overheid (op basis van de recente omzendbrief en een video met toelichting door topambtenaar Peter Rabaey) en beantwoorden enkele reflectievragen. Ze brengen daarnaast via een korte survey de motivatie van zichzelf en hun team in kaart (aan de hand van het ABC model). 

  Sessie 1
  Tijdens de eerste sessie staan we stil bij de definitie van hybride werken, bij de historiek van hybride werken bij de Vlaamse overheid en bij de link van hybride werken met de visie op leiderschap van de Vlaamse overheid. We staan stil bij de voordelen van hybride werken en bij de aandachtspunten. In het tweede deel van de sessie focussen we ons op de hybride mindset, de attitude die leiderschap in een context van hybride werken succesvol kan maken.

  Sessie 2
  Tijdens deze sessie (halve dag) starten we met de gangbare kaders op basis van de samenvattende overzichten van de deelnemers. Op basis hiervan verkennen we de belangrijkste bouwstenen en principes van hybride werken. We verkennen plaatsonafhankelijk werken aan de hand van het hybride werken kwadrant en exploreren de mogelijkheden en kaders van tijdsonafhankelijk werken. We overlopen gangbare digitale tools (bytes) en manieren van werken in fysieke (kantoor-)omgevingen (bricks). Het tweede deel van de sessie focust op werkmethodes gericht op dialoog om als leidinggevende met de bouwstenen aan de slag te kunnen gaan. 

  Sessie 3
  Tijdens de derde sessie kijken we naar hybride werken via drie perspectieven: de organisatie, de klant en het personeel, de zogenaamde perspectievendriehoek. De deelnemers leren hoe ze als leidinggevende de ontwikkeling van hun organisatie langsheen de drie perspectieven kunnen ondersteunen. Het tweede deel van de sessie focust op enkele belangrijke aandachtspunten van hybride werken: individueel welzijn van de leidinggevende en de teamleden, persoonlijke effectiviteit en organisatiebetrokkenheid. 

  Sessie 4
  Na de uitwisseling van de interessante leerpunten uit de actieplannen, focussen we op hybride leiderschap. We verkennen welke specifieke uitdagingen hybride werken brengt en welke acties kunnen genomen worden om hier mee om te gaan. We maken de link met het uitgebreid ondersteuningsaanbod binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast verkennen het concept van ‘sleutelinteracties’ om de impact van jezelf als leidinggevende, ook in een hybride werkcontext, te maximaliseren. 

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via leiderschap@vlaanderen.be.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).