chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening leren en ontwikkelen

  Hoe kun je het vormingsaanbod verder uitbouwen in je departement of agentschap? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo investeer je in de groei van je personeelsleden en in een geïntegreerd vormingsbeleid.

  Voor wie?

  • Je bent vormings- of HR-verantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het aanbod rond ‘leren en ontwikkelen’.

  Welke dienstverlening?

  • 1

   Eerstelijnsadvies bij leervragen

   Wat
   Een adviseur ‘leren en ontwikkelen’ van het Dienstencentrum Talent van AgO ondersteunt je bij je zoektocht naar goede oplossingen voor je leervragen. De visie op leren en ontwikkelen staat hierbij centraal. Die ondersteuning kan bestaan uit:

   • het opzetten van maattrajecten rond leiderschap (leiderschapstrajecten)
   • advies bij de aanpak van werkplekleren
   • het vinden van een gerichte aanbieder op de markt

   Aanpak
   De rol die de adviseur ‘leren en ontwikkelen’ opneemt verschilt naarmate de noden binnen je organisatie. Daarom vormt de intake een 1ste belangrijke stap. Je leervraag en de context worden grondig verkend aan de hand van een gesprek ter plaatse of telefonisch. Of via een vragenlijst per mail. Na deze analyse krijg je een voorstel van (leer)oplossing. Indien je dit wenst, kan een externe partner via een raamcontracten helpen bij de uitwerking van deze oplossing.

   Je wordt ondersteund door een senior-adviseur met een goede kennis over:

   • de visie op leren en ontwikkelen binnen de Vlaamse overheid
   • inzetbaarheid van een ‘Learning Management System’ (LMS) voor je leervraag
   • mogelijkheden van digitaal en ‘blended’ leren
   • werkplekleren
   • ….

   Hoe aanvragen?

  • 2

   Consultancy bij uitbouw (digitaal) leeraanbod

   Wat
   Een externe partner ondersteunt je bij de uitbouw van een leeraanbod in je departement of agentschap. Dit kan bijvoorbeeld met een mengeling van digitale en niet-digitale leervormen (‘blended leren’). Die ondersteuning kan bestaan uit:

   • advies bij leer- en ontwikkelnoden
   • begeleiding bij het ontwikkelen van leertrajecten

   De ontwikkeling van (digitale) leerproducten zoals webinars, e-learnings, video’s, … valt niet onder deze ondersteuning.

   Aanpak
   De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je organisatie. Je kunt advies en begeleiding vragen op 4 niveaus: niveau van de Vlaamse overheid, directieniveau, projectniveau of teamniveau. Afhankelijk van de aard van je vraag, word je ondersteund door een specifiek profiel:

   • senior adviseur
   • (digitale) leerarchitect
   • leerontwerper
   • (technisch) leeradviseur

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina van het raamcontract ‘Consultancy blended leren’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, aanpak, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …  

  Belang van leren en ontwikkelen

  Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening? Omdat elke medewerker van de Vlaamse overheid aan het stuur staat van de eigen loopbaan en dus ook van de eigen ontwikkeling. De Vlaamse overheid wil de inzetbaarheid van haar werknemers stimuleren via:

  • een flexibel en gedeeltelijk digitaal ontwikkelaanbod (‘vorm’)
  • een aanbod voor 4 specifieke doelgroepen (‘inhoud’)
  Wat betekent dit voor de ‘vorm’ van het ontwikkelaanbod van de Vlaamse overheid?
  • meer inzetten op een plaats- en tijdsonafhankelijk aanbod
  • meer inzetten op het integreren van ‘Leren in Werken’ door bijvoorbeeld in te zetten op micro-leren in plaats van volledige dagcursussen
  • meer aandacht voor sociaal leren, kennisdelen en netwerken - ook online
  Op welke doelgroepen is de ‘inhoud’ van het ontwikkelaanbod gericht?
  • leidinggevenden voor leiderschapsthema’s
  • HR (HR-businesspartner, HR-specialist, HR-dossierbehandelaars, …) en HR thema’s waarvoor het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) de expert-entiteit is
  • personeelsleden voor wat betreft sleutelvaardigheden, ‘Loopbaan in eigen handen
  • departementen en agentschappen die een expertise uitdragen rond een specifieke overheidsmaterie en die willen inzetten richting flexibiliseren van het aanbod

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Loopbaancentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  vorming@vlaanderen.be - 02 553 61 83 


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).