chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project ‘VO-brede poolwerking e-learnings’

  Wil jij binnen je entiteit inzetten op de ontwikkeling van e-learnings rond thema’s die leven in je organisatie? Of wil je leren hoe je zelf e-learnings maakt? Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) biedt vanaf dit najaar nieuwe opleidingen aan voor het ontwikkelen van e-learnings aan de hand van gespecialiseerde software. Hierop aansluitend wordt een VO-brede poolwerking opgericht voor de ontwikkelaars van deze digitale opleidingen.

  Voor wie?

  • Je bent een (toekomstige) ontwikkelaar van e-learnings en werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid:
   • Je wilt leren om zelf e-learnings te ontwikkelen en wilt toetreden tot de poolwerking.
   • Je kunt al e-learnings ontwikkelen en wilt toetreden tot de poolwerking. 
  • Je werkt als HR-verantwoordelijke binnen de diensten van de Vlaamse overheid en je wilt weten hoe je op een efficiënte manier kwalitatieve e-learnings kunt (laten) ontwikkelen rond verschillende thema’s om in te zetten binnen je organisatie.

  Wat?

  • 1

   Opleidingsaanbod

   Vanaf september 2021 biedt AgO opnieuw opleidingen aan rond het maken van e-learnings met de software ‘Articulate’

   • Deelnemers leren op een professionele en didactisch correcte wijze e-learnings ontwikkelen rond specifieke thema’s.
   • De opleiding bestaat uit 5 online sessies van ongeveer 2 uur en zelfstandig werk voorafgaand aan en tijdens deze sessies. 
  • 2

   VO-brede poolwerking

   Na het volgen van een opleiding, worden ontwikkelaars automatisch lid van de VO-brede poolwerking voor e-learnings (indien zij toestemming hebben gekregen van hun leidinggevende). Ontwikkelaars van verschillende entiteiten:

   • delen hun kennis en inspireren elkaar
   • bouwen samen aan e-learnings rond gemeenschappelijke thema’s die relevant zijn voor meerdere entiteiten binnen de Vlaamse overheid 

   Op die manier worden de krachten gebundeld en wordt er VO-breed ingezet op digitaal leren.  

  Wat is het doel van dit project?

  Inzetten op een hogere efficiëntie en kwaliteit bij het ontwikkelen van e-learnings, en dit voor zowel entiteiten afzonderlijk als de Vlaamse overheid als geheel.

  De pool van ontwikkelaars treedt hierbij op als expertisemiddelpunt waarbij e-learnings gecoördineerd worden ontwikkeld met het oog op een VO-brede inzetbaarheid.

  Tegen 2023 beoogt het project:

  • 40 tot 50 deelnemers een basis- en vaktechnische opleiding te laten volgen zodat de strategie van ‘digitale leerinhoud maken’ gekend en hanteerbaar is
  • jaarlijks ongeveer 150 e-learnings binnen de entiteiten te laten ontwikkelen, waarvan ongeveer 10 procent rond thema’s die relevant zijn voor meerdere entiteiten binnen de Vlaamse overheid

  Werking van de pool

  • 1

   Wie kan de opleiding volgen en toetreden tot de pool?

   Wie kan de opleiding volgen?

   • Personeelsleden die tijd en interesse hebben om e-learnings te ontwikkelen, en minstens beschikken over een basis aan digitale vaardigheden (bijvoorbeeld vlot met internet en Office 365 kunnen werken).
   • Personeelsleden die al (beperkte) ervaring hebben met didactiek, grafische vormgeving of het gebruik van software voor e-learnings, kunnen ook deelnemen aan de opleiding.

   Wie kan toetreden tot de pool?

   • Personeelsleden die een opleiding met de software Articulate hebben gevolgd (niet noodzakelijkerwijs georganiseerd door AgO). 
   • Personeelsleden die tijd en interesse hebben om verder e-learnings te ontwikkelen en/of die zich kunnen inzetten om een e-learning uit te werken rond een thema dat relevant is voor meerdere entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
   • Personeelsleden die willen bijdragen tot kennisontwikkeling van burgers en medewerkers via het ontwikkelen van digitale leervormen.

   Goed om weten

   • Een ontwikkelaar investeert gemiddeld 2 tot 3 werkdagen per maand in het uitwerken van e-learnings. 
   • Een ontwikkelaar heeft toestemming nodig van de leidinggevende om te participeren binnen de pool. 
  • 2

   Welke thema's komen aan bod in de te ontwikkelen e-learnings?

   Voor e-learnings rond entiteitsspecifieke thema’s, kun je op ondersteuning rekenen binnen de pool.

   De thema’s die binnen de pool voorrang krijgen om e-learnings over te ontwikkelen, gaan steeds over gemeenschappelijke thema’s die voor meerdere entiteiten relevant zijn. Dit kunnen thema’s zijn rond bijvoorbeeld:

   • HR
   • Juridische regelgeving
   • Boekhoudkunde
   • Preventie en bescherming
   • Project management
   • Digitale vaardigheden

   Goed om weten: de HRBP’s worden minstens 1 keer per jaar bevraagd over de mogelijke gemeenschappelijke thema's. In functie van de vraag wordt bekeken wie de ontwikkeling op zich neemt.

  • 3

   Wat levert de poolwerking op?

   • Tijdsbesparing: je entiteit investeert minder tijd in het maken van e-learnings over gemeenschappelijke thema’s in afstemming met andere HR-specialisten
   • Hogere kwaliteit van e-learnings door het expertisenetwerk binnen de pool
  Waarom zelf e-learnings maken?

  In tijden van digitaal en blended leren zijn digitale opleidingen niet meer weg te denken als leervorm of als onderdeel van kwalitatieve leertrajecten. Het aanbieden van handvaten en vaardigheden rond het maken van e-learnings beschouwt AgO daarom als een belangrijke schakel waarop moet worden ingezet binnen de huidige (leer)context.

  Niet alle digitale opleidingscontent is op de markt verkrijgbaar. Om degelijke digitale opleidingen op maat van de Vlaamse overheid te ontwikkelen, is er dus nood aan interne expertise rond het bouwen van e-learnings. Bovendien is het zeer vaak goedkoper om zelf eenvoudige digitale opleidingen te maken dan ze aan te kopen of te laten ontwikkelen.

  De e-learnings kunnen daarnaast bijdragen aan de branding van jouw entiteit. Je kunt interactieve en dynamische e-learnings op de website van jouw entiteit plaatsen, zichtbaar voor klanten en burgers.

  Waarom richt AgO een poolwerking voor ontwikkelaars op?

  In de meeste recente behoeftepeiling rond Leren en Ontwikkelen die vanuit AgO werd uitgestuurd bleek dat bijna 80% van de respondenten het belangrijk vindt om ondersteuning te krijgen bij het maken van digitale opleidingen vanuit een VO-brede pool.

  Als centrale dienstverlener komt AgO tegemoet aan de nood om zelf e-learnings te ontwikkelen door opleidingen aan te bieden, maar tracht het ook de expertise die door de ontwikkelaar in spe wordt opgedaan te laten renderen voor het maken van VO-brede online leerinhoud.   

  De poolwerking heeft zowel voordelen voor de individuele entiteiten en de poolleden zelf, als voor de brede Vlaamse overheid:

  • eigen e-learnings zijn beschikbaar rond thema’s die niet op de markt verkrijgbaar zijn, of zeer duur zijn aan te kopen
  • imago van wendbare en moderne overheid die als initiatiefnemer inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen rond leren en ontwikkelen en hierdoor efficiëntie- en kwaliteitswinsten realiseert
  • een efficiënte overheid met oog voor schaalvoordelen die inspeelt op de inzetbaarheid van haar personeelsleden
  • kennisdeling en entiteitsoverschrijdende samenwerking die tot meer mogelijkheden leidt
  Welke rol neemt AgO op binnen de pool?
  • AgO stelt een kennisdelingsplatform ter beschikking waarbinnen de activiteiten van de pool plaatsvinden. Op dit platform kunnen ontwikkelaars kennis, tips en advies delen met elkaar, en worden ze verder op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld verdiepingssessies.
  • AgO stelt een coördinator aan die
   • de werking binnen de pool faciliteert
   • de vraag naar thema’s matcht met de capaciteit en expertise binnen de pool
   • initiatieven neemt om masterclasses te organiseren
   • het aanspreekpunt vormt om eventuele bijkomende begeleiding rond het maken van e-learnings bij de trainer te bestellen

  Planning

  • sep

   September 2021

   Start opleidingen voor ontwikkelaars (basisopleiding en vaktechnische opleiding)

  • okt

   Oktober 2021

   Afstemming met HRBP’s over prioritaire thema’s die aan bod moeten komen in de te ontwikkelen e-learnings.

   Goed om weten: ben je HRBP? Dan ontvang je hierover meer informatie in september.

  • nov

   November 2021

   Opstart poolwerking

  • jan

   Januari 2022

   Start nieuwe opleidingsreeksen voor startende en gevorderde ontwikkelaars

  Kostprijs

  De kostprijs voor deelname bedraagt ongeveer 2.150 euro incl. btw (voor licentie, basis- en vaktechnische opleiding). De exacte prijs kan beperkt variëren naargelang de wisselkoers voor aankoop van de licenties. 

  Aan de slag binnen de pool

  Wil jij toetreden tot de pool? Dan verwachten we dat je: 

  • voldoende tijd hebt om gemiddeld 2 tot 3 werkdagen per maand eenvoudige tot meer complexe e-learnings te ontwikkelen voor je eigen entiteit. De tijdsinvestering om een e-learning te ontwikkelen is afhankelijk van de complexiteit en het doel van de e-learning.
  • meebouwt aan e-learnings over VO-brede thema's. Dit gebeurt in overleg en volgens je eigen mogelijkheden. Ongeveer 20 procent van de e-learnings gaan over een thema dat voor meerdere entiteiten relevant is. Deel uitmaken van de pool, betekent dat je je inzet om mee te werken aan gemeenschappelijke doelen binnen de Vlaamse overheid.
  • minstens 1 keer aanwezig bent op een afstemmingssessie die 2 tot 3 keer per jaar wordt georganiseerd.
  • bereikbaar bent voor antwoorden op ad hoc vragen of om advies te verlenen.

  Goed om weten

  • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan de opleidingen te kunnen deelnemen. Je beschikt wel over een basis aan digitale vaardigheden (bijvoorbeeld vlot met internet en Office 365 kunnen werken).
  • Heb je al (beperkte) ervaring met didactiek, grafische vormgeving en/of het gebruik van software voor e-learnings? Dan kun je ook deelnemen aan de opleidingen.
  • Meer weten? Neem een kijkje op de community ‘Voortraject opleiding e-learnings maken met Articulate & pool' in Vlimpers Leren. Je vindt hier ook een opname van de infosessie op 1 juni 2021 terug. 
  Wat levert een engagement binnen de poolwerking jou op?
  • Je krijgt extra mogelijkheden voor talent- en competentie-ontwikkeling aangereikt.
  • Je kunt gebruikmaken van voordelige specialisatie- en professionaliseringsmogelijkheden: denk hierbij aan masterclasses rond didactiek en gebruik van software.
  • Je krijgt een ruimer werkveld om talent breder in te zetten en creëert een groter bereik met je e-learnings.

  Hoe aanmelden?

  Hieronder lees je hoe je je aanmeldt voor het opleidingsaanbod en de poolwerking. 

  Let wel: je hebt goedkeuring van je leidinggevende nodig om te participeren binnen de pool. Stem daarom eerst af met je leidinggevende alvorens je aan te melden.

  • 1

   Meld je aan en doorloop het voortraject

   • Ga naar de community ‘Voortraject opleiding e-learnings maken met Articulate & pool’ in Vlimpers Leren.
   • Doorloop de beslissingsboom: deze vind je op de startpagina van de community. De beslissingsboom helpt je bij de keuze om een opleiding voor startende of meer gevorderde ontwikkelaars te volgen.
   • Vul het intake-formulier in: je geeft aan voor welke opleiding je je kandidaat stelt op basis van het resultaat uit de beslissingsboom, en of je bereid bent om deel uit te maken van de pool. Je laadt je intake-formulier op in de map ‘intake-formulier’ – intake-formulier uploaden.

   Goed om weten: heb je al een opleiding gevolgd en wil je deel uitmaken van de pool? Vul dan zeker ook het intake-formulier in.

   Nadat je het intake-formulier hebt opgeladen, nemen we vanuit AgO contact met je op om je inschrijving te bevestigen en ontvang je een uitnodiging voor een intake-gesprek. Je krijgt dan ook toegang tot een nieuwe community waarin je meer praktische informatie over de opleiding vindt. Ben je bereid om ook aan de poolwerking te participeren? Dan krijg je voorrang.

  • 2

   Start aan de opleiding

   Wanneer je een officiële bevestiging ontvangt vanuit Vlimpers (of via mail wanneer je entiteit niet met Vlimpers werkt), is je inschrijving voor de opleiding voltooid.

   Enkele weken voor aanvang van de eerste sessie, ontvang je meer praktische informatie over de aankoop en activatie van je licentie, en de voorbereidingen die je moet treffen. 

  • 3

   Treed toe tot de pool

   Je treedt automatisch toe tot het netwerk van de pool indien je in het intake-formulier aangaf deel te willen uitmaken.

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  jonas.mylle@vlaanderen.be - 0476 60 04 42