chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project strategie voor digitaal leren

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) wil digitale leermogelijkheden in combinatie met traditionele leervormen verder aanmoedigen. De nieuwe module ‘Leren’ van Vlimpers vormt hierbij een belangrijke sprong voorwaarts. In dit digitaal leerplatform kunnen departementen en agentschappen sinds september 2019 hun digitale leervormen aanbieden. Het project ‘strategie voor digitaal leren’ is een vervolg op de realisatie van dit leerplatform.  

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke met een actieve rol op vlak van leren en ontwikkelen bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent interne trainer bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent inhoudelijk expert en je wilt je kennis overbrengen naar je collega’s.
  • Je wilt meer weten over het project ‘strategie voor digitaal leren’ van de Vlaamse overheid of je wilt deelnemen aan de proefprojecten.

  Doel van het project

  Het project ‘strategie voor digitaal leren’ wil:

  • de behoeften van departementen en agentschappen op vlak van digitaal leren in kaart brengen
  • in overleg bepalen welke centrale dienstverlening nodig is om het digitaal leren te ondersteunen
  • afspraken maken over de aanmaak of de aankoop van digitale leerinhoud binnen de Vlaamse overheid
  • proefprojecten rond de aankoop of de aanmaak van digitale leerinhoud aanmoedigen
  • technische vereisten inventariseren om de leerinhoud vlot te kunnen opladen en ontsluiten
  Wat doet het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) binnen dit project?

  AgO zorgt voor ondersteuning en kennisdeling binnen dit project via leergroepen om departementen en agentschappen vlot te laten starten met digitale leerinhoud.

  Neem deel aan de proefprojecten

  Proefprojecten ondersteund vanuit AgO

  AgO wil samen met departementen en agentschappen de opportuniteiten nagaan van 2 types proefprojecten (zie onder). Interesse om in te stappen in 1 of beide van onderstaande types proefprojecten? Meld je proefproject dan aan voor de opstart. Zo krijg je de nodige ondersteuning vanuit AgO.

  Proefproject type 1: aankoop en gebruik van digitale leerbibliotheken binnen de Vlaamse overheid

  Voordelen van digitale bibliotheken

  • interessant hulpmiddel voor het ontwikkelen van kennis en competenties
  • aantrekkelijk voor wie vanop afstand wil leren
  • aantrekkelijk voor wie wil bijscholen in kortere tijdspannes
  • het bevordert de interne leercultuur binnen je departement of  agentschap 

  Meerwaarde voor je departement of agentschap

  In een ruime leergroep van HR-professionals wordt nagegaan of een digitale leerbibliotheek kan bijdragen tot een sterkere leercultuur binnen de Vlaamse overheid. Op basis van die ervaringen en de interne vraag, evalueert AgO of een groepsaankoop een meerwaarde biedt.

  Ondersteuning vanuit Agentschap Overheidspersoneel

  AgO zorgt voor kennisdeling tussen de 1ste gebruikers van een digitale leerbibliotheek via infosessies en leergroepen. Het agentschap screent vooraf Nederlandstalige leerbibliotheken op inhoud en technische kenmerken en zorgt voor een selectie van deze digitale leerbibliotheek. Als departement of agentschap kun je een overeenkomst afsluiten met een externe partner om deze bibliotheek gezamenlijk uit te testen. AgO ondersteunt agentschappen en departementen in het afsluiten van een overeenkomst.

  Contactpersoon

  Hilde Robbeets (HR-adviseur leren & ontwikkelen): 0490 65 43 63 – hilde.robbeets@vlaanderen.be

  Goed om weten: overweeg je om een digitale leerbibliotheek aan te schaffen? Meld je dan aan voor deelname aan proefproject type 1.

  Proefproject type 2: ontwerp, ontwikkeling en gebruik van digitale leervormen

  Voordelen van eigen digitale trainingen

  • Specifieke onderwerpen binnen de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld toepassing van regelgeving, gebruik van bedrijfssystemen) aanbieden. Deze zijn extern niet aan te kopen.
  • Bestaande digitale opleidingen gebruiksvriendelijk aanbieden. (De module Leren biedt meer mogelijkheden dan intranet).

  Haalbaarheid van ontwikkeling eigen digitale trainingen

  Er is veel nuttig materiaal beschikbaar in de Vlaamse overheid. Denk maar aan instructiefilmpjes, interessante publicaties, beleidsnota’s enzoverder. Voor eenvoudige projecten is het haalbaar om zelf digitale trainingen te ontwikkelen met een auteurstool (authoring-tool). Met een auteurstool kun je zelf boeiende en interactieve digitale leerinhoud maken.

  Ondersteuning vanuit AgO

  AgO deelt graag volgende expertise:

  • informatie over mogelijke begeleiders voor het aanmaken van digitaal lesmateriaal.
  • richtprijzen voor de ontwikkeling van digitaal materiaal
  • informatie over trainingsprogramma’s om zelf digitaal lesmateriaal aan te maken
  • een technische vergelijking tussen enkele belangrijke en populaire softwareprogramma’s om digitaal leermateriaal te creëren
  • de eigen ervaringen met het aanmaken van digitale trainingen
  • het organiseren van een opleiding om zelf digitale trainingen te ontwikkelen

  Contactpersoon

  Hans Destrycker (HR-beleidsadviseur): 0499 86 51 45 – hans.destrycker@vlaanderen.be

  Goed om weten: wil je starten met de ontwikkeling van digitale trainingen? Meld je dan aan voor deelname aan proefproject type 2.

  Proefproject georganiseerd door AgO

  AgO start zelf ook een proefproject ‘opleiding prestatiemanagement’. Dit proefproject is een experiment in de verdere introductie en uitbouw van het digitale open leeraanbod (zie onder).

  Proefproject AgO: opleiding prestatiemanagement

  Over deze opleiding

  De opleiding ‘prestatiemanagement’ wordt vanaf 2020 in een nieuwe vorm aangeboden aan medewerkers van de Vlaamse overheid. De doelen van de training blijven grotendeels behouden. Er wordt onderzocht naar mogelijkheid en haalbaarheid van een combinatie klassieke en digitale leervorm.

  Deelnemers hebben toegang tot sociaal leerplatform voor informatie- en kennisdeling, gezamenlijke reflectie en extra lesmateriaal. 

  Contactpersoon

  Veerle Depauw (HR-adviseur leren & ontwikkelen): 0491 96 60 38 – veerle.depauw@vlaanderen.be.

  Goed om weten: wil je meer weten over dit proefproject of wil je betrokken worden bij de opvolging en evaluatie van dit proefproject? Neem dan deel aan de leergroep van dit project.

  Kennisdeling en beleidsvoorbereiding via leergroepen

  Het project heeft 3 leergroepen voor het uitwisselen van ervaringen over proefprojecten rond digitaal leren. De leergroepen buigen zich over concrete uitdagingen en vraagstukken om het digitaal leren verder te stimuleren binnen de Vlaamse overheid. De leergroepen formuleren beleidsvoorstellen om het ontwikkelen of aanbieden van digitale trainingen binnen de Vlaamse overheid te ondersteunen.

  Leergroep 1 – aankopen van leerbibliotheken

  Deelnemende agentschappen: 

  Agentschap Overheidspersoneelhet Departement Financiën en Begroting, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, GO!, het Facilitair Bedrijf het Agentschap OpgroeienSyntra Vlaanderen, VDAB, het Departement Werk en Sociale Economie 

   Agentschappen met proefprojecten: 

  • Agentschap Overheidspersoneel 
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
  • Syntra Vlaanderen
  • VDAB 
  • het Facilitair Bedrijf 
  • het Departement Werk en Sociale Economie 
  Leergroep 2 – zelf ontwikkelen van digitale trainingen

  Deelnemende agentschappen: 

  Agentschap Overheidspersoneel, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken,  het Departement Onderwijs en Vorming, GO!het Facilitair Bedrijfhet Agentschap Opgroeienhet Agentschap Integratie en Inburgering, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

  Agentschappen met proefprojecten: 

  • Agentschap Wegen en Verkeer 
  • het Departement Onderwijs en Vorming 
  • de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
  Leergroep 3 – ontwikkelen blended leertrajecten

  Deelnemende agentschappen: 

  Agentschap Overheidspersoneel, Agentschap voor Onderwijsdiensten, AHOVOKShet Departement Financiën en Begroting, GO! 

  Agentschappen met proefprojecten: 

  • Agentschap Overheidspersoneel 

  Ondersteuning door middel van consultancy voor blended leren

  Is je departement of agentschap nog niet klaar om digitale leerinhoud aan te bieden in de module Leren van Vlimpers? Dan kun je consultancy voor blended leren aanvragen om de mogelijkheden van digitaal leren te ontdekken voor jouw organisatie.

  Goed om weten: vragen over digitale leerinhoud binnen de module Leren krijgen voorrang in het raamcontract.

  Projectplanning

  Projectteam en stuurgroep

  Hans Destrycker is projectleider voor het project strategie voor digitaal leren. Het projectteam nodigt bij gelegenheid ervaringsdeskundigen binnen en buiten de Vlaamse overheid uit om concrete vraagstukken binnen het project te bespreken. De projectleider rapporteert aan de strategische stuurgroep Leren. De voorzitter van de stuurgroep Leren  is Peter Rabaey, leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel.

  Wie maakt deel uit van het projectteam?
  • Hans Destrycker – projectleider en HR-beleidsmedewerker
  • Hilde Robbeets – HR-adviseur leren & ontwikkelen
  • Veerle Depauw – HR-adviseur leren & ontwikkelen
  • Erna Avonts – HR-adviseur leren & ontwikkelen
  • Sandra Lauf – diensthoofd Loopbaancentrum Dienstencentrum Talent
  • Geert Van Gucht - externe technische partner voor leeroplossingen
  Wie maakt deel uit van de stuurgroep?

  Voorzitter: Peter Rabaey – leidend ambtenaar AgO

   Senior klant:

  • Bram Timperman (HFB)
  • Eline De Smet (departement MOW)
  • Els Van Moer (departement FB)
  • Kris Danckaert (K&G)

  Interne experten:

  • Stephanie De Wulf
  • Hans Destrycker
  • Kurt Ryckaert
  • Tom Geys

  Blijf op de hoogte

  Via de leergroepen, HR-nieuwsbrieven en HR-netwerken krijg je informatie over de voortgang van het project.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Hans Destrycker (HR-beleidsadviseur) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  hans.destrycker@vlaanderen.be - 0499 86 51 45