Hoe kun je uitdagingen rond personeelsinzet en -mobiliteit aanpakken in je departement of agentschap? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo werk je aan concrete oplossingen voor mobiliteitsvragen en investeer je in een geïntegreerd loopbaanbeleid.

Voor wie?

 • Je bent HR-verantwoordelijke of leidinggevende bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor oplossingen rond loopbaan- en mobiliteitsvragen.

Welke dienstverlening?

 • 1

  Consultancy en loopbaanbegeleiding via individuele trajecten

  (voor loopbaan- en mobiliteitsvragen binnen je organisatie)

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij het gericht inzetten of heroriënteren van personeelsleden in je departement of agentschap. Dit gaat enkel over heroriëntatie binnen je organisatie. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • loopbaanbegeleiding en loopbaanbemiddeling voor individuele personeelsleden
  • re-integratie voor individuele personeelsleden
  • beleidsadvies

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Ook het Dienstencentrum Talent van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) kan hierbij betrokken worden om de vraag scherp te krijgen en een gerichte begeleiding op te zetten. Zo wordt de kennis over de interne arbeidsmarkt optimaal benut. Je kunt ondersteuning vragen op 3 niveaus:

  • Individuele trajecten opzetten en realiseren rond interne loopbaanbegeleiding, actieve loopbaanbemiddeling en re-integratie.
  • Interne personeelsleden begeleiden via coaching, workshops, opleidingen, ... of voor hen optreden als inhoudelijk klankbord.
  • Inhoudelijke expertise aanleveren over de vormgeving van het beleid rond personeelsmobiliteit en re-integratie. Dit geldt op het niveau van de departementen of agentschappen en binnen de Vlaamse overheid.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract ‘Personeelsinzet en -mobiliteit (consultancy en loopbaanbegeleiding – perceel 1)’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

 • 2

  Consultancy en loopbaanbegeleiding via groepstrajecten

  (voor loopbaan- en mobiliteitsvragen binnen of buiten je organisatie)

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij het gericht inzetten of heroriënteren van personeelsleden van je departement of agentschap. Dit gaat zowel over heroriëntatie binnen je organisatie, binnen de Vlaamse overheid als daarbuiten. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • loopbaanbegeleiding voor specifieke groepen van personeelsleden waarvan de oorspronkelijke functie onder druk komt door kerntakenkeuzes, reorganisatie, hertekening van functies, …
  • begeleiding van HR-functies en leidinggevenden bij de impact van de verandering op de medewerkers (‘menskant’)
  • beleidsadvies

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Ook het Dienstencentrum Talent van AgO kan hierbij betrokken worden om de vraag scherp te krijgen en een gerichte begeleiding op te zetten. Zo wordt de kennis over de interne arbeidsmarkt optimaal benut. Je kunt ondersteuning vragen op 3 niveaus:

  • Groepstrajecten opzetten en realiseren.
  • HR-functies en leidinggevenden begeleiden via coaching, workshops, opleidingen, ... of voor hen optreden als inhoudelijk klankbord.
  • Inhoudelijke expertise aanleveren over de vormgeving van het beleid rond personeelsmobiliteit. Dit geldt op het niveau van de departementen of agentschappen en binnen de Vlaamse overheid.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract ‘Personeelsinzet en -mobiliteit (consultancy en loopbaanbegeleiding – perceel 2)' hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

 • 3

  Trajectbegeleiding via herplaatsing

  (voor loopbaan- en mobiliteitsvragen buiten je organisatie)

  Wat
  Een trajectbegeleider van het Dienstencentrum Talent van AgO ondersteunt je bij het gericht heroriënteren van personeelsleden van je departement of agentschap. Dit gaat over heroriëntatie naar een andere organisatie binnen de Vlaamse overheid. Die ondersteuning bestaat uit een intensieve trajectbegeleiding, gecombineerd met een voorrangsrecht voor sollicitaties op interne vacatures.

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘Nieuwe uitdaging via herplaatsing’ over de trajectbegeleiding en het instrument ‘herplaatsing’.

  Hoe aanvragen?
  De HR-verantwoordelijke, leidinggevende, afdelingshoofd of lijnmanager bezorgt het ingevulde aanvraagformulier ‘herplaatsing ’ aan het Dienstencentrum Talent van AgO. Je vindt de contactgegevens in het aanvraagformulier.

 • 4

  Outplacementbegeleiding bij ontslag

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij de uitstroom van de personeelsleden van je departement of agentschap. Dit gaat over heroriëntatie naar een job buiten de Vlaamse overheid of als zelfstandige. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • outplacementbegeleiding voor individuele personeelsleden na ontslag
  • outplacementbegeleiding voor groepen personeelsleden na ontslag

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘Outplacementbegeleiding’ over het outplacementaanbod en de algemene regeling.

  Hoe aanvragen?

  Lees meer op webpagina van het raamcontract ‘Personeelsinzet en -mobiliteit (outplacement)’ over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

 • 5

  Ondersteuning met een digitaal platform

  (module Loopbaan van Vlimpers)

  Wat
  Een digitaal platform dat je ondersteunt bij proactief talentbeheer, namelijk de module Loopbaan van Vlimpers.

  Aanpak
  De bouwstenen in de module Loopbaan van Vlimpers geven HR-functies handvaten om een geïntegreerde talentstrategie uit te werken. Om HR-functies hierbij te ondersteunen, start AgO in 2021 pilootprojecten op rond het opzetten van een talentstrategie binnen een organisatie.

  Hoe ga je aan de slag?
  Lees meer op de webpagina: 'Aan de slag met de module Loopbaan'.

 • 6

  Ondersteuning bij tijdelijke mobiliteit

  Wat
  Voor een tijdelijk project of opdracht in je departement of agentschap kun je binnen de Vlaamse overheid een beroep doen op tijdelijke mobiliteit van personeelsleden. Verschillende vormen zijn mogelijk:

  • Opengesteld voor statutair en/of contractueel personeel
  • Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘Tijdelijke uitdaging binnen de Vlaamse overheid’ over de algemene regeling.

  Hoe ga je aan de slag?

  • Publiceren van de vacature

  Je kunt zonder tussenkomst van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) een vacature in het loopbaancentrum publiceren via de module Vlimpers Rekrutering. Een handleiding over hoe je dit doet, vind je terug in het curriculum ‘Rekrutering voor HR-verantwoordelijken/selectieverantwoordelijken’ in Vlimpers Leren.

  Ter inspiratie kun je de vacaturetekst vormgeven volgens dit sjabloon .  

  Wil je ondersteuning bij het vormgeven en publiceren van je vacature? Contacteer personeelsmobiliteit@vlaanderen.be met dorien.vanhercke@vlaanderen.be in cc.

  • Vormgeven en uitvoeren van de selectieprocedure

  Je geeft de selectieprocedure zelf vorm (bijvoorbeeld werken met een jurygesprek met of zonder case). Hier zijn geen regels aan verbonden. AgO komt niet tussen in de uitvoering van de selectieprocedure.

  • Afronden van de selectieprocedure

  Wanneer een geschikte kandidaat is geselecteerd, meld jij (of de uitsturende entiteit) de tijdelijke mobiliteit van het personeelslid aan het DCPA door middel van het Vlimpers-contactformulier om de administratieve doorstroom af te handelen.

Belang van loopbaan en mobiliteit

Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening en instrumenten? Omdat elke medewerker van de Vlaamse overheid zijn loopbaan in eigen handen kan nemen. De Vlaamse overheid wil de inzetbaarheid van haar werknemers stimuleren en helpt hen bij het uittekenen van een duurzame loopbaan. Een positief verhaal waarbij iedereen aangemoedigd wordt om de eigen loopbaan in handen te nemen. De dienstverlening en richtlijnen rond loopbaan en mobiliteit zijn hierop afgestemd.

Contact

Meer informatie of een vraag?
Contacteer team Loopbaan en welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel: : 

Havenlaan 88 bus 31
1000 Brussel
personeelsmobiliteit@vlaanderen.be - 0491 86 82 15


Suggesties?
Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).