chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eretekens

  Er bestaan twee soorten eretekens voor de ambtenaren. De burgerlijke eretekens worden uitgereikt op basis van dienstanciënniteit (25 en 35 jaar). De onderscheidingen in de nationale orden op basis van leeftijd, niveau en anciënniteit. Enkel statutaire personeelsleden komen in aanmerking voor eretekens.

  Nadat u een onderscheiding in de nationale orde en/of een burgerlijk ereteken bij koninklijk besluit is toegekend, ontvangt u de oorkonde en de bijhorende medaille op uw thuisadres.

  Uw lijnmanager kan ook beslissen de oorkonden en medailles tijdens een plechtige zitting uit te reiken.

  Een ereteken kan geweigerd worden. Daarom zal aan personeelsleden die voor een onderscheiding in aanmerking komen, gevraagd worden of ze al dan niet een ereteken willen ontvangen. Het weigeren van een ereteken gebeurt schriftelijk en betekent dat men onherroepelijk en definitief afziet van elke latere voordracht voor een onderscheiding.

  Indien u in aanmerking komt voor een ereteken, brengt uw personeelsdienst u automatisch op de hoogte.

  Instrumenten

  Handleiding eretekens

  Regelgeving