chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Europese projecten

  “Ga op verkenning in Europa”

  Naast de reeds opgesomde mogelijkheden voor internationale en Europese werkervaringen, zijn er nog een hele reeks opportuniteiten via EU-projecten.

  Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap – vleva – werd in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Vleva neemt daarbij ook de rol op zich als ‘wegwijzer’ voor vragen over Europese initiatieven en contacten. Zo biedt vleva op zijn website informatie aan over Europese subsidies, jobs en mogelijke partners om samen projecten mee op te zetten: www.vleva.eu.

  Waar je bij vleva terecht kunt voor algemene informatie, zet het Vlaamse agentschap EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking) zich in voor de uitvoering van de Europese ‘een leven lang leren’-programma’s. Het 'Leonardo da Vinci’-programma (voor beroepsgerichte opleiding en vorming) en het ‘Grundtvig’-programma (voor niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie) kunnen daarbij ook mogelijkheden bieden voor  opleidingsactiviteiten en vorming van ambtenaren. Zo heeft het departement RWO voor een uitwisselingsproject met Nederlandse ambtenaren in 2012 middelen vanuit het  ‘Leonardo da Vinci’-programma kunnen krijgen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van EPOS: www.epos-vlaanderen.be.