chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gemotiveerd aan het werk blijven

  Bij de Vlaamse overheid wordt ingezet op een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid.

  Het sectoraal akkoord 2005-2007 voerde 10 maatregelen in die betrekking hebben op het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze maatregelen waren in eerste instantie bedoeld om de personeelsleden gemotiveerd te houden tot het einde van hun loopbaan.

  De tien maatregelen zijn geëvalueerd aan de hand van een bevraging die in 2011 werd afgenomen bij de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid.

  In het najaar van 2010 werd vanuit het sleutelproject ‘Modern HR- beleid’ een project ‘retentiebeleid’ opgestart, dat werkt rond inzetbaarheid van medewerkers.  Binnen de doelstelling om alle werknemers gemotiveerd en inzetbaar te houden in alle fasen van de loopbaan, werd er door de projectgroep voor geopteerd om de focus te leggen op de ervaren werknemer (45+).


  Het project retentiebeleid heeft 3 pijlers:

  1. Bevraging retentiemaatregelen bij 45+ werknemers: de resultaten
  2. Zin?Ja!-netwerk voor ervaren werknemers
  3. Inspiratiebox - Gemotiveerd aan het werk blijven 

  Maatregelen sectoraal akkoord

  Het sectoraal akkoord 2005-2007 voerde 10 maatregelen in die betrekking hebben op het leeftijdsbewust personeelsbeleid:

  1. Appreciatierecht t.a.v. ambtshalve pensionering bij ziekte na 60 jaar
  2. Belastende beroepen met ploegenarbeid
  3. Einde loopbaanverlof
  4. Vervangingspool
  5. Perspectiefgesprekken
  6. Andere rollen opnemen binnen een functie
  7. Ontwikkeling stimuleren
  8. Interne mobiliteit stimuleren
  9. Telewerken, thuis of in een satellietkantoor
  10. Cultuurondersteunende communicatieacties

  Meer informatie over deze maatregelen

  Meer informatie