chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Herplaatsing - informatie voor medewerkers

  Je kan op een bepaald moment in je loopbaan geconfronteerd worden met een organisatie- of functiewijziging waardoor je je huidige functie niet meer kan blijven uitvoeren. Even goed kan je het gevoel hebben dat je functie te ver af is komen te liggen van je profiel en je verwachtingen. Of misschien kan je door een verandering in je medische of fysieke situatie je job niet langer voldoende goed uitvoeren. Mogelijks denk je er aan om een functie op een lager niveau of van een lagere graad of rang op te nemen.

  Om er voor te zorgen dat jouw talent opnieuw optimaal ingezet kan worden binnen de Vlaamse overheid, begeleidt een trajectbegeleider van het team Mobiliteit (Agentschap Overheidspersoneel) je bij de zoektocht naar een nieuwe, passende job.

  Voor wie?

  Als statutair personeelslid of als contractueel personeelslid met een contract van onbepaalde duur, niet geworven in het kader van een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of in het kader van een vervangingsopdracht, tewerkgesteld in een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, kan je de mogelijkheid tot herplaatsing bespreken met je leidinggevende of personeelsverantwoordelijke.

   

  naar boven

  Hoe verloopt een herplaatsing?

  Aanmelding en voortraject

  Je kan je als werknemer niet zelf aanmelden voor herplaatsing; je leidinggevende of personeelsdienst kan dat wel. Zij melden je aan bij het team Mobiliteit van het Agentschap Overheidspersoneel waarna een trajectbegeleider samen met jou op zoek gaat naar een nieuwe job.

  Na je aanmelding doorloopt je trajectbegeleider samen met jou enkele stappen om jouw mogelijkheden in kaart te brengen en in te schatten of de kans op een succesvolle herplaatsing voldoende haalbaar is om een trajectbegeleiding op te starten. Deze stappen kunnen bestaan uit:

  • een aanmeldingsgesprek (met de leidinggevende en P&O-verantwoordelijke)

  Tijdens dit gesprek bespreekt de trajectbegeleider met je leidinggevende en je personeelsverantwoordelijke jouw situatie. Er wordt ook gekeken welke stappen al ondernomen werden om je binnen de eigen entiteit een nieuwe, geschikte functie te bezorgen.

  • een intakegesprek

  Dit gesprek is een kennismaking tussen jou en de trajectbegeleider. Je praat over je studies, werkervaring, verwachtingen, vrije tijd, toekomst ... Zo krijgt de trajectbegeleider een goed zicht op je huidige situatie, verwachtingen en interesses. Je krijgt tijdens dit gesprek ook wat meer toelichting over de werking van herplaatsing en de mogelijkheden die er zijn.

  • een competentiescreening die bestaat uit enkele psychotechnische proeven en een interview

  Om een goed beeld te krijgen van de competenties waarin jij uitblinkt, leg je een aantal testen af op de computer. Op basis daarvan en een competentiegericht interview brengt een selectieverantwoordelijke van het Agentschap Overheidspersoneel een aantal van je competenties in kaart.

  • één à twee opvolggesprekken

  Tijdens deze gesprekken gaat je trajectbegeleider verder in op je opleidings-en werkverleden en worden je resultaten van de competentiescreening met jou besproken. Je praat samen ook over jouw verwachtingen en wensen voor een nieuwe functie.

  Je trajectbegeleider stelt ten slotte een rapport op waarin de vervolgstappen van het traject verder met jou worden afgesproken. Nadien start de trajectbegeleiding.

  De trajectbegeleiding

  stap 1: vacatures in kaart brengen

  Je trajectbegeleider stelt samen met jou een jobdoelwit op. Daarin zitten zowel jouw ervaring als je kennis en verwachtingen vervat. Op basis daarvan worden gewenste functies en doelentiteiten in kaart gebracht. De trajectbegeleider toetst aangemelde vacatures af aan dit jobdoelwit en brengt je op de hoogte van passende vacatures.

  Aan de hand van acht criteria wordt bepaald of een vacature voor jou passend is. Indien een vacature aan minstens 6 van de volgende 8 criteria voldoet, is dit een passende vacature:

  • de standplaats is binnen een tijdspanne van 4u (totaal heen en terug) bereikbaar met het openbaar vervoer of bevindt zich binnen een straal van 60 km van je woonplaats;
  •  je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden;
  • de vacature ligt in de lijn van jouw ervaring;
  •  de vacature ligt in de lijn van je jobdoelwit;
  • de functie kan ofwel onmiddellijk statutair ingevuld worden ofwel na een positief geëvalueerde stage met zicht op herplaatsing;
  •  eventuele fysieke belemmeringen staan, mits eventuele aanpassingen van de werkplek, de uitoefening van deze functie niet in de weg;
  • het arbeidsregime komt overeen met dat waarin je wil werken;
  •  er is een voldoende overlap tussen jouw competentieprofiel, zoals getest tijdens de ontvankelijkheidstoets, en het functieprofiel.

  Je kan slechts 2 maal een passende betrekking weigeren, nadien volgt een ambtshalve herplaatsing. Een weigering betekent niet solliciteren op een passende vacature of niet starten in de functie na een geslaagde sollicitatie voor een passende vacature.

  Je wordt ook aangespoord om zelf actief op zoek te gaan naar opportuniteiten.

  Als persoon in herplaatsing krijg je voorrang bij nieuwe vacatures, die worden dan ook steeds eerst voorgelegd aan het herplaatsingsbureau.

  stap 2: persoonlijke ontwikkeling

  Indien uit de competentiescreening blijkt dat het aangewezen is dat je nog wat groeit in bepaalde competenties, wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Als hiervoor vanuit de afdeling tijd en/of middelen moeten worden vrijgemaakt, wordt dit eerst voorgelegd aan je leidinggevende. We moedigen je ook aan om zelf op zoek te gaan naar (interne) opleidingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor je verdere loopbaan.

  stap 3: ervaringsstages

  Via ervaringsstages binnen een andere entiteit krijg je de kans om ervaring op te doen in een nieuwe functie of binnen nieuwe materie. Ervaringsstages duren gemiddeld 6 maanden.

  stap 4: sollicitatietraining

  Afhankelijk van het aantal nieuwe personeelsleden in herplaatsing en hun profiel, wordt er een groeps- of individuele training opgezet. In een zestal halve dagen worden de verschillende stappen van een sollicitatieproces belicht. Je krijgt ook tips and tricks waarmee je vervolgens zelf aan de slag kunt.

  stap 5: sollicitatie

  Is er een geschikte functie voor jou gevonden via het herplaatsingsbureau, dan kan je via een versneld sollicitatieproces worden aangeworven.

  Stap 6: herplaatsing en natraject

  Eens je start in een nieuwe functie, houdt je trajectbegeleider regelmatig contact. Bij moeilijkheden kan je steeds bij je trajectbegeleider terecht: hij of zij zoekt samen met jou en je leidinggevende naar een oplossing.

  naar boven

  Persoonlijke begeleiding op jouw maat

  Gedurende het hele traject krijg je een vaste trajectbegeleider toegewezen die jou individueel en op maat begeleidt. Een vertrouwenspersoon die zich 100% voor jou inzet.

  Actieve medewerking

  De trajectbegeleider verwacht van jou een actieve medewerking in het traject. Aan het begin van de trajectbegeleiding wordt dit met jou besproken. Je tekent samen een engagementsverbintenis. 

  Belangrijk om mee te nemen

  Uit de ontvankelijkheidstoets kan blijken dat je niet langer een functie in je huidige rang kan invullen. Mits jouw akkoord, kan je herplaatst worden in een functie van een lager(e) niveau/graad/ rang. Dit is ook nog steeds mogelijk om medische redenen.