chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Horizontale mobiliteit

  Horizontale mobiliteit geeft personeelsleden de mogelijkheid om binnen de Diensten van de Vlaamse overheid in een andere functie terecht te komen, met in principe behoud van graad en rang.

  Voor wie?

  • Statutaire en contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse overheid, uitgezonderd topfuncties.
   Onder bepaalde voorwaarden kan een contractueel personeelslid meedoen aan een selectie voor een overeenstemmende vaste betrekking (gelijkwaardige functie).
  • Personeelsleden in proeftijd kunnen eenmaal gebruik maken van horizontale mobiliteit

  Wat is de procedure?

  • Er is steeds een bekendmaking van de vacature en een kandidaatstelling.
  • De leidinggevende van de entiteit met de vacature kiest het meest geschikte personeelslid voor de functie.
  • Binnen de drie maanden na de selectie neemt het personeelslid zijn nieuwe functie op.

  Wat zijn de principes?

  • Behoud van examenresultaten
  • Geen proeftijd tenzij wanneer men overgeplaatst wordt van een contractuele naar een statutaire betrekking.
  • Overplaatsing naar dezelfde graad of een andere graad van dezelfde rang of een lagere rang.
  • Behoud van schaalanciënniteit tenzij wanneer men overgeplaatst wordt naar een graad met een functionele loopbaan van een kortere duur.

  naar boven

  Interne vacatures Vlaamse overheid

  Raadpleeg de openstaande interne vacatures voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Regelgeving

  VPS, deel VI, titel 4, hoofdstuk 2 - horizontale mobiliteit

  Instrumenten

  Modelbesluit betreffende de overplaatsing van een personeelslid in het kader van horizontale mobiliteit