chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mandaatevaluatie

  Vlaamse topambtenaren - management- of projectleiderfuncties van N-niveau en algemeen directeurs - worden aangesteld in een mandaatfunctie. De topambtenaren van de entiteiten - waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) van toepassing is - worden geëvalueerd volgens de basisprincipes van de mandaatevaluatie.  

  De basisprincipes voor de mandaatevaluatie voor de Vlaamse topambtenaren werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op vrijdag 1 april 2011

  De mandaatevaluatie moet ten laatste zes maanden voor het einde van het mandaat gebeuren. De procedure verloopt in verschillende stappen, met ondersteuning door een externe deskundige, en leidt tot de beslissing of de mandaathouder een nieuwe mandaatperiode kan opnemen. Door een wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut is het sinds 1 november 2014 verplicht dat de topambtenaar en de Minister/Raad van Bestuur/Strategische adviesraad een gesprek hebben vooraleer de mandaatevaluatie afgerond kan worden.

  Evaluatiecriteria

  Een mandaatperiode wordt geëvalueerd op basis van volgende elementen:

  • de consolidatie van historische informatie m.b.t. de afgelopen jaarevaluaties,
  • de resultaatsgebieden over het afgelopen mandaat,
  • de wijze waarop de gemandateerde invulling geeft aan de rol en de missie van haar/zijn organisatie,
  • de wijze waarop de gemandateerde invulling geeft aan de waardegebonden competenties van de Vlaamse overheid.

  naar boven

  Administratieve inbedding

  De Vlaamse minister van Bestuurszaken zal de mandaatevaluatie administratief inbedden. Dat houdt in dat niet de Vlaamse Regering maar het Departement Bestuurszaken initiatief neemt voor de start en het doorlopen van de procedure en enkel de eindbeslissing bij de regering legt. Deze aanpak is een aanzet tot de uitbouw van een structureel HR-kader voor de Vlaamse top- en middenkaderambtenaren.

  De mandaatevaluatie is van toepassing op de Vlaamse topambtenaren die onder het VPS ressorteren. In de lijst met mandaat houders worden ook de uiterste datum van eerste mandaatevaluatie en de verantwoordelijke minister(s) aangegeven.

  naar boven

  Evaluerende instantie

  • Globale eindevaluatie door de Vlaamse Regering op voorstel van de bevoegde minister (of op voorstel van de raad van bestuur voor OPZ Geel en Rekem of van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs voor de N-functie bij het GO!) en bijgestaan door een externe instantie.
  • Bij een eindemandaatevaluatie met uitspraak “onvoldoende”, heeft de bewuste persoon recht om gehoord te worden door Vlaamse Regering.

  naar boven

  Documenten