chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe uitdaging via herplaatsing

  Kom je in aanmerking voor herplaatsing? Dan kan je departement of agentschap een trajectbegeleider inschakelen. Die helpt je heroriënteren naar een nieuwe, passende job bij de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid in de rang A2E, rang A2 of een lagere rang.
  • Of je bent contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en je voldoet aan 1 van deze situaties:
   • Je volgde een formeel re-integratietraject waarbij ‘beslissing C’ werd genomen.
   • Je bent niet aangeworven voor een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte.
   • Je zit niet in een vervangingsopdracht.
  • Je komt in aanmerking voor herplaatsing (zie onder).
  Wanneer kom je in aanmerking voor herplaatsing?
  • Je functie werd geschrapt of opgeheven door een reorganisatie of proceshertekening.
  • Je kunt of mag je functie niet meer uitoefenen wegens medische redenen.
  • Je hebt geen goede match (meer) met je functie.
  • Je keert terug na een langdurige gelegitimeerde afwezigheid.
  Waar kun je terecht als je niet in aanmerking komt voor herplaatsing?

  Wat is herplaatsing?

  Het doel van herplaatsing is je gericht te heroriënteren en een hernieuwde match te vinden met een andere functie binnen de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van een intensief begeleidingstraject op maat van je behoefte en achtergrond, waarbij je voorrang krijgt om te solliciteren op interne vacatures.

  Je krijgt een vaste trajectbegeleider van het Dienstencentrum Talent van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) die je als vertrouwenspersoon gedurende het hele traject begeleidt.

  Ontvankelijkheidstoets

  Bij de start van het begeleidingstraject worden eerst je mogelijkheden in kaart gebracht. De trajectbegeleider gaat na of er een realistische kans op een succesvolle heroriëntering bestaat. Dit is de ‘ontvankelijkheidstoets’ en bestaat uit een competentiescreening en gesprekken met jou en je werkgever. Enkel na een positieve ontvankelijkheidstoets wordt het begeleidingstraject verdergezet (zie onder).

  Uit welke stappen bestaat de ontvankelijkheidstoets?
  • Aanmeldingsgesprek tussen de trajectbegeleider en je werkgever
   De trajectbegeleider bespreekt je situatie met je leidinggevende en je HR-verantwoordelijke. Ze kijken ook naar de stappen die al werden ondernomen om je binnen je eigen departement of agentschap een nieuwe, geschikte functie te bezorgen. 
  • Kennismakingsgesprek tussen jou en de trajectbegeleider
   Je maakt kennis met je trajectbegeleider en praat over je studies, werkervaring, verwachtingen, interesses, … Tijdens dat gesprek krijg je ook meer info over herplaatsing en wat van jou verwacht wordt.
  • Competentiescreening
   Je legt een aantal psychotechnische proeven af en neemt deel aan een interview. Je competenties worden in kaart gebracht en de trajectbegeleider ontvangt een rapport dat met jou wordt besproken.
  • 1 of 2 opvolggesprekken tussen jou en de trajectbegeleider
   Je trajectbegeleider gaat verder in op de match tussen jouw profiel en het aanbod binnen de Vlaamse overheid.
  Wat als uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat je niet herplaatst kunt worden?

  Als je door een ernstige problematiek van medische, sociale of psychische aard niet kunt heroriënteren, of wanneer er onvoldoende match is tussen jouw profiel en het aanbod aan vacatures binnen de Vlaamse overheid, wordt het begeleidingstraject stopgezet. Je departement of agentschap kan dan zelf een gepast traject voorzien.

  Wat als uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat je niet langer een functie in je huidige rang kunt invullen?

  Als je daartoe bereid bent, kun je dan herplaatst worden in een functie van een lager(e) niveau/graad/ rang. Dat is ook nog steeds mogelijk om medische redenen.

  Verloop begeleidingstraject

  Als uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat er een realistische kans op een succesvolle herplaatsing bestaat, wordt het begeleidingstraject verdergezet.

  Opgelet: je actieve medewerking is heel belangrijk. Daarom teken je een engagementsverbintenis bij de start van het begeleidingstraject. Als je onvoldoende meewerkt wordt dit meegedeeld aan je werkgever en kan dit meegenomen worden in je jaarlijkse evaluatie.

  • 1

   Vacatures in kaart brengen

   Samen met je trajectbegeleider stel je een jobdoelwit op dat beantwoordt aan je kennis, ervaring en verwachtingen. Op die basis breng je gewenste functies en werkgevers binnen de Vlaamse overheid in kaart.

   Je gaat zelf actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Ook je trajectbegeleider gaat op zoek en verwittigt je als er passende vacatures zijn. Je krijgt voorrang om te solliciteren bij nieuwe interne vacatures.

   Er is sprake van een passende vacature als die voldoet aan minstens 6 van de volgende 8 criteria:

   1. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer neemt niet meer dan 4 uur in beslag of de standplaats ligt binnen een straal van 60 km van je woonplaats.
   2. Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden van de vacature.
   3. De vacature sluit aan bij je ervaring.
   4. De vacature past bij je jobdoelwit.
   5. De functie kan ofwel onmiddellijk statutair worden ingevuld ofwel na een positief geëvalueerde stage met zicht op herplaatsing.
   6. Eventuele fysieke belemmeringen staan de uitoefening van de functie niet in de weg, eventueel met aanpassingen van de werkplek.
   7. Het arbeidsregime komt overeen met dat waarin je wilt werken.
   8. Er is een voldoende overlap tussen je competentieprofiel en het functieprofiel.

   Opgelet: je kunt 2 keer een passende vacature van je trajectbegeleider weigeren. Een weigering betekent dat je niet solliciteert op een passende vacature of niet start in de functie na een geslaagde sollicitatie. Na 2 weigeringen wordt het begeleidingstraject stopgezet.

  • 2

   Ervaringsstages

   Via een ervaringsstage binnen een ander departement of agentschap krijg je de kans om ervaring op te doen in een nieuwe functie of binnen nieuwe materie.

  • 3

   Sollicitatie

   Is er een passende vacature gevonden? Dan kun je via een versneld sollicitatieproces worden aangeworven. Je trajectbegeleider begeleidt jou doorheen het sollicitatieproces.

  • 4

   Herplaatsing en natraject

   Financiële afspraken tussen je huidige en nieuwe werkgever zijn mogelijk om herplaatsing te stimuleren. De werkgevers maken hierover onderling afspraken.

   Goed om weten: ook na je start in een nieuwe functie houdt je trajectbegeleider nog even contact. Bij moeilijkheden kun je steeds bij je trajectbegeleider terecht. Die zoekt dan samen met jou en je werkgever naar een oplossing.

  Hoe starten?

  Je kunt zelf geen herplaatsing aanvragen of opstarten. Als je voldoet aan de voorwaarden, kan enkel je werkgever een aanvraag voor herplaatsing indienen bij het Dienstencentrum Talent van AgO.

  Informatie voor specialisten

  Ben je leidinggevende of HR-verantwoordelijke? Dan je rekenen op de nodige ondersteuning bij herplaatsing door het Dienstencentrum Talent van AgO. Vraag herplaatsing aan via het ingevulde aanvraagformulier ‘herplaatsing’ Lees meer op de webpagina ‘Ondersteuningsaanbod loopbaan’ over deze dienstverlening en hoe je die aanvraag correct doet.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Loopbaancentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  personeelsmobiliteit@vlaanderen.be - 0491 86 82 15


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).