chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Outplacement - informatie voor medewerkers

  Ben je ontslagen? Dan heb je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid recht op een begeleidingsprogramma met als doel je te begeleiden in het zoeken naar en het vinden van een passende nieuwe functie buiten de Vlaamse overheid.

  Voorwaarden

   

  outplacement

  geen outplacement

  statutair

  • ambtshalve ontslag na twee evaluaties “onvoldoende”
  • vrijwillig ontslag
  • ontslag van ambtswege om andere redenen dan twee "onvoldoendes" 
  • afzetting

  contractueel

  • ambtshalve ontslag (om organisatorisch of functionele redenen) en minstens 2 jaar onafgebroken in dienst is.
  • vrijwillig ontslag
  • ambtshalve ontslag met minder dan twee jaar onafgebroken in dienst
  • ontslag om dwingende of dringende redenen

  Opgelet: Voor contractuele personeelsleden is de outplacementregeling gelijkschakelt aan die van de private sector (sinds 1 januari 2014 door het nieuwe eenheidsstatuut) waardoor de Vlaamse overheid verplicht is ingeval van:

  • ontslag met recht op een opzegtermijn van minstens 30 weken
  • ontslag met recht op een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzegtermijn van minstens 30 weken

  Het staat je volledig vrij om al dan niet in te gaan op een aanbod tot outplacement.

  Ontslagpakket

  Je ontslagpakket bestaat uit:

  • in geval van verbrekingsvergoeding die een periode van minstens 30 weken dekt of het resterende gedeelte van die termijn:
   • een outplacementbegeleiding van 60 uren (verdeeld over 3 fases) ter waarde van 1/12 van je jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (minimumwaarde van 1.800 euro - maximumwaarde van 5.500 euro) en in verhouding met je prestaties

   • een opzegvergoeding die met 4 weken loon wordt ingekort

    Opgelet: Deze 4 weken loon worden niet op de opzegvergoeding ingehouden indien op het ogenblik van ontslag blijkt dat de werknemer omwille van medische redenen de outplacementbegeleiding nooit zal kunnen volgen. De werknemer levert hiervan het bewijs via een medisch attest van zijn behandelende arts binnen de 7 dagen na kennisname van zijn ontslag. In dat geval vervalt zijn recht op outplacement en behoudt de werknemer zijn volledige opzegvergoeding. Indien de werkgever daartoe het initiatief neemt, kan hij een tweede arts aanstellen. Dit kan om het even welke arts zijn op voorwaarde dat het niet gaat om de arbeidsgeneesheer of controlearts . Deze wijziging treedt in werking op 15 februari 2018 (bron: de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, artikel 52).

  • in geval van een opzegtermijn van minstens 30 weken
   • een outplacementbegeleiding van 60 uren: De tijd die wordt besteed aan deze outplacementbegeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof; de basisopzegtermijn wordt niet ingekort.

  Het begeleidingsprogramma

  Verschillende manieren zijn mogelijk, het programma kan bestaan uit:

  • het opmaken van je persoonlijke balans en het analyseren van je ervaringen en je opties voor de toekomst
  • samen zoeken naar opleidingsmogelijkheden
  • solliciatietraining
  • aanleren van technieken voor een beter communicatie
  • regelmatige evaluatie van je ondernomen stappen in je zoektocht naar een job
  • hulp bij het verwerken van het ontslag
  • heropbouwen van je zelfvertrouwen
  • individuele psychologische begeleiding bij de heroriëntering

  Je kunt ook gebruik maken van heel wat logistieke hulpmiddelen van het outplacementkantoor zoals kantoorinfrastructuur, documentatiecentrum, videoapparatuur, voorbeeldtests en -vragenlijsten, evaluatie-instrumenten, een sollicitatiewerkboek, internet, informatie over openstaande betrekkening...

  Hoe aanvragen?

  Outplacement aanvragen: procedure voor klanten van de Dienstencentrum Talent (DC Talent).

  • 1

   Ontvangst bericht DC Talent

   Je hoeft niets te doen. Als je in aanmerking komt voor outplacement, dan ontvang je een bericht van het Dienstencentrum Talent. Je bent niet verplicht om op dit aanbod in te gaan.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer je leidinggevende of het Dienstencentrum Personeelsadministratie.