chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pensioen voor contractuele personeelsleden

  Wanneer kun je met pensioen en hoe vraag je dit aan? Hoe wordt je pensioen berekend en wat met je gespaarde verlofdagen? Wat is een overlevingspensioen? Hoe kun je een voorschot op je pensioen krijgen? Deze webpagina bundelt alle informatie over het pensioen voor contractuele personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  Je hebt recht op een pensioen van het werknemersstelsel op voorwaarde dat je als werknemer hebt gewerkt of recht hebt op een gelijkstelling.

  Lees meer op de webpagina van Federale Pensioendienst over de rechthebbenden.

  Wanneer op pensioen?

  Je moet aan een leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voldoen. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar maar wordt vanaf 1 februari 2025 opgetrokken naar 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 naar 67 jaar.

  Het pensioen kan ingaan op de 1e dag van de maand die volgt op je verjaardag. Om het pensioen effectief te laten ingaan is een opzegging van je arbeidsovereenkomst noodzakelijk. Om dit in onderling overleg te laten gebeuren moet je tijdig een pensioenaanvraag indienen.

  Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de historiek en evolutie van de pensioenwetgeving.

  Vervroegd pensioen

  Je kunt vervroegd op pensioen als je voldoet aan een bepaalde minimumleeftijd en een bepaalde loopbaanvoorwaarde of als je terugkijkt op een lange loopbaan. Je moet tijdig vervroegd pensioen aanvragen.

  Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over vervroegd pensioen.

  Berekening pensioenbedrag

  Het bedrag van je pensioen wordt berekend op basis van:

  • je loopbaan
  • je leeftijd
  • je gezinssituatie
  • de vrijwillige bijdragen
  • bepaalde periode van inactiviteit

  Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer je loopbaan en hoe hoger je salaris, hoe hoger je pensioensalaris zal zijn. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de pensioenberekening.

  Goed om wetenWil je graag vooraf weten hoeveel pensioen je gaat krijgen?

  Kun je het pensioenbedrag van je wettelijk pensioen verhogen?

  Ja:

  • Enerzijds wordt het pensioenbedrag van je wettelijk pensioen automatisch verhoogd met het 'aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden' van het Vlaams Pensioenfonds.
  • Anderzijds kun je onder bepaalde voorwaarden op eigen initiatief bijkomend een 'vrij aanvullend pensioen voor werknemers' opbouwen:
   • Je vraagt dit zelf aan bij een verzekeraar of pensioeninstelling, die je hiervoor een attest bezorgt.
   • Je bezorgt dit ‘vrij aanvullend pensioen voor werknemers-attest’ met alle nodige gegevens aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je vraag/melding). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het attest per post naar het DCPA.
   • De door jou gekozen bijdrage wordt ingehouden van je nettoloon en doorgestort aan de pensioeninstelling. Je spaart dus volledig zelf voor je aanvullend pensioen. Je werkgever betaalt geen bijdragen.
  Wat is de overgangsregeling rond de pensioenbonus (uitdovend)?

  De pensioenbonus is afgeschaft voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de 1ste maal ingaan vanaf 1 januari 2015. Voor wie al een pensioenbonus aan het opbouwen was, wordt een overgangsregeling voorzien en blijft de verworven bonus wel behouden.

  Lees meer over de pensioenbonus op de webpagina van de Federale Pensioendienst.

  Niet opgenomen verlofdagen

  Je bent verplicht om je jaarlijkse vakantie (lopend en opgespaard) ten laatste voor je pensionering op te nemen.

  Uitzondering: de niet opgenomen verlofdagen worden enkel uitbetaald als je je jaarlijks verlof niet kon opnemen voorafgaand aan de pensionering door ziekte of ongeval.

  Overlevingspensioen

  Na het overlijden van een contractueel personeelslid, kan de langstlevende echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een overlevingspensioen. De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient hiervoor een aanvraag voor een overlevingspensioen in bij de Federale Pensioendienst.

  Lees op de webpagina van Federale Pensioendienst over het overlevingspensioen hoe je dit doet.

  Uitbetaling pensioen

  De Federale Pensioendienst betaalt je pensioenuitkering. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de betalingskalender, betalingswijze, …

  Goed om weten: moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je 1ste pensioenuitkering? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit geldt zowel voor rust- als overlevingspensioenen. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent. Klanten van de vzw Sociale Dienst worden in alle vertrouwen verder geholpen.

  Hoe pensioen aanvragen?

  • 1

   Opzegging arbeidsovereenkomst

   Je moet geen pensioenaanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst als je met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd. Een opzegging van je arbeidsovereenkomst is wel noodzakelijk. Je kunt hiervoor een overeenkomst in onderling overleg met je werkgever afsluiten. Je geeft in de brief aan dat je met pensioen wilt gaan.

   De modelbrieven voor opzegging van je arbeidsovereenkomst of beëindiging in onderling akkoord vind je op de webpagina over ontslag.

  • 2

   Bezorging opzegging arbeidsovereenkomst aan het DCPA

   Na ontvangst van de brief over de opzegging van je arbeidsovereenkomst bezorgt je werkgever die brief of overeenkomst aan het DCPA.

  • 3

   Verwittiging door het DCPA

   Het DCPA bezorgt je een brief met alle informatie en formaliteiten. Je dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

  Hoe vervroegd pensioen aanvragen?

  Vervroegd pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Vraag tijdig aan bij de Federale Pensioendienst

   Je vraagt ten vroegste 1 jaar voor de gekozen ingangsdatum je vervroegd pensioen aan bij de Federale Pensioendienst.

   Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst hoe je dit doet.

  • 2

   Bezorg de beslissing van de Federale Pensioendienst aan het DCPA

   De Federale Pensioendienst zorgt voor de verdere afhandeling van je aanvraag. Zij zullen je op de hoogte brengen of je voldoet aan de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden. Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een brief van de Federale Pensioendienst met de ingangsdatum van je vervroegd pensioen.

   Je bezorgt een kopie van deze brief aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur het kopie dan per post naar het DCPA. Je dossierbehandelaar zal je verder begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

  • 3

   Verwittig je leidend ambtenaar

   Je brengt je leidend ambtenaar op de hoogte van je vervroegde pensionering.

  • 4

   Ondersteuning door het DCPA

   Het DCPA bezorgt je een brief met alle informatie en formaliteiten. Je dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de verdere administratieve formaliteiten.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).