chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Praktische afspraken

  Er zijn veel mogelijkheden om tijdelijke mobiliteit te doen slagen. Bilateraal overleg is daarbij van cruciaal belang. Of tijdelijke mobiliteit formeel of informeel wordt geregeld, wordt bepaald door de entiteiten zelf.

  Bij een informele regeling wordt alles onderling afgesproken en worden er nauwelijks afspraken op papier gezet. Tijdelijke mobiliteit kan ook formeel worden geregeld. Dat kan comfort bieden aan de medewerker of aan de entiteit. Het brengt natuurlijk ook verplichtingen met zich mee en is minder flexibel.

  Hoe dan ook is het aangewezen om afspraken te maken over:

  • Duur: de aanvangsdatum en de einddatum van tijdelijke mobiliteit. De personeelsleden en leidinggevenden kunnen in onderling akkoord de tijdelijke mobiliteit vroegtijdig afbreken. 
  • Vorm: de tijdelijke mobiliteit gebeurt voltijds (100%), deeltijds (een bepaald %), projectmatig, voor een aantal uur.
  • Verloning: door wie wordt het loon van het personeelslid betaald? Om tijdelijk iets bij te leren kan de eigen entiteit het loon blijven betalen. Wanneer een medewerker tijdelijk 100% aan de slag gaat bij een andere entiteit kan beslist worden dat het loon door de ontvangende entiteit wordt betaald.
  • Arbeidsvoorwaarden (prikklok, stam- en glijtijden, …): wanneer de arbeidsvoorwaarden per entiteit verschillen of wanneer het personeelslid een ander soort functie opneemt, moeten afspraken gemaakt worden over de arbeidsvoorwaarden.
  • Verzekering: binnen dezelfde rechtspersoon is er geen probleem voor de verzekering. Indien tijdelijke mobiliteit buiten de rechtspersoon plaatsvindt, moet dat per geval worden bekeken. Ook als er geen formele overeenkomst is, zijn er mogelijkheden om toch zekerheid te bieden aan de medewerker, bijvoorbeeld in de vorm van een nota door de uitsturende leidinggevende waarin bevestigd wordt dat aan tijdelijke mobiliteit wordt gedaan bij een bepaalde entiteit.
  • Functioneel gezag PLOEG (plannen, opvolgen, evalueren, gewaardeerd worde)  en verlof: er moeten afspraken worden gemaakt over wie het functioneel gezag uitoefent over het personeelslid voor de periode van de tijdelijke mobiliteit.

  Modelovereenkomst

  De modelovereenkomst kan u helpen om afspraken te maken over de verschillende elementen van tijdelijke mobiliteit.