chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Proeftijd en eedaflegging

  Word je aangeworven in een nieuwe functie of bevorder je binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan moet je een proeftijd doorlopen. Bovendien moet je bij aanwerving als statutaire ook steeds de eed afleggen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel aangeworven.
  • Je bent statutair bevorderd.
  • Je bent overgeplaatst vanuit een contractuele functie naar een statutaire functie.
  • Je bent herplaatst omwille van redenen van herstructurering.

  Wat?

  Een proeftijd is een periode waarin je de ruimte krijgt om jezelf in te werken in je functie. Dit gebeurt aan de hand van een onthaal- en ontwikkeltraject. Je kunt ook rekenen op een begeleider (meter of peter) en een evaluator (zie onder).

  Daarnaast kun je tijdens de proeftijd ook nagaan of de functie je al dan niet ligt. Dit geldt ook voor je leidinggevende, die tijdens deze periode kan bekijken hoe je de functie uitoefent en of dit beantwoordt aan de verwachtingen.

  Goed om weten: je vindt alle informatie voor een vlotte opstart op de webpagina 'Ik start bij de Vlaamse overheid'.

  Wat is het verschil tussen een begeleider (meter of peter) en een evaluator?
  • Begeleider (meter of peter): is vaak een ervaren collega die je aanspreekpunt is voor alle praktische vragen en die je helpt wegwijs te maken in je nieuwe functie.
  • Evaluator: vervult een formele, hiërarchische rol. Het planningsgesprek, de opvolging van je doelstellingen en het evaluatiegesprek vinden plaats met je evaluator. Het evaluatieverslag wordt ondertekend door 2 evaluatoren. De 2de evaluator is meestal de leidinggevende van je 1ste evaluator.
  Wanneer krijg je een 2de proeftijd?

  Een 2de proeftijd is mogelijk als je tijdens je lopende proeftijd:

  • een andere dienstaanwijzing krijgt in onderling akkoord met je lijnmanager.
  • een nieuwe functie opneemt via horizontale mobiliteit na deelname aan een nieuwe selectieprocedure.

  Opgelet: dit kan slechts éénmaal tijdens de proeftijd naar aanleiding van een aanwerving of bevordering, namelijk als na de tussentijdse evaluatie blijkt dat je in een andere beschikbare functie van hetzelfde niveau beter inzetbaar bent.

  Heb je als leidinggevende middenkader ook een proeftijd?

  Ja, als leidinggevende middenkader moet je ook een proeftijd in de graad van hoofdadviseur doorlopen voordat je vast benoemd kan worden. Dit geldt voor extern geselecteerde kandidaten, kandiaten die reeds als contractueel voor de Vlaamse overheid werkten en intern geselecteerde kandidaten.

  Duur

  De duur van de proeftijd hangt af van je tewerkstellings- of bevorderingsniveau:

  • niveau A: minstens 6 en maximaal 12 maanden
  • niveau B: minstens 4 en maximaal 9 maanden
  • niveau C: minstens 4 en maximaal 9 maanden
  • niveau D: 4 maanden

  Berekening en verlenging

  • 1 maand proeftijd = 21 werkdagen
  • Een voltijdse of deeltijdse werkdag telt als 1 gewerkte dag. Bijvoorbeeld: vanaf het moment dat je een werkdag aanvangt, telt die dag mee voor je proeftijd. 
  • Een afwezigheid van een volledige werkdag telt niet mee en verlengt de proeftijd (schorsing). Bijvoorbeeld:
   • 1 dag verlof = verlenging van de proeftijd met 1 dag.
   • 1 halve dag verlof = geen verlenging van de proeftijd (telt als een volledige werkdag).
  • Bereken zelf je de duur van je proeftijd op basis van je persoonlijke situatie met de proefperiodesimulator. Ben je klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan ontvang je automatisch een herberekening van je proeftijd met een voorlopige einddatum als deze verlengd wordt. Het DCPA verwittigt je ook als je proeftijd definitief afgelopen is.

  Uitzondering: sommige afwezigheden leiden niet tot een verlenging van de proeftijd: feestdagen, vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, inhaalrust vermeld in artikel VII 28 van het Vlaams Personeelsstatuut, dienstvrijstelling.

  Eedaflegging

  Wanneer je de 1ste keer tot de statutaire proeftijd toegelaten wordt, krijg je, als klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA), een uitnodiging voor je eedaflegging. Tijdens de ceremonie leg je de eed af in aanwezigheid van je lijnmanager. Nadien ontvang je het proces-verbaal. Door de eedaflegging verbind je jezelf ertoe om de federale wetten en de Vlaamse decreten plichtsbewust na te leven.

  Opgelet: als je weigert om de eed af te leggen, is de toelating tot de proeftijd nietig.

  Hoe evaluatie proeftijd aanpakken?

  Planning, opvolging en evaluatie tijdens proeftijd doorlopen: procedure voor personeelsleden bij diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Bepaal je doelstellingen

   Wat
   Je bepaalt je doelstellingen voor de proeftijd en maak concrete afspraken over het verloop van de proefperiode, vormingsmogelijkheden en evaluatiecriteria.

   Wanneer
   In de 1ste maand van de proeftijd (of tijdens de 1ste 14 dagen bij een proeftijd van 4 maanden).

   Hoe
   Je legt de doelstellingen vast in overleg met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina 'PLOEG'.

   Goed om weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘planning proeftijd’.

  • 2

   Volg je doelstellingen op

   Wat
   Je volgt elke doelstelling op. Tijdens deze opvolging kun je eventueel bijsturen, onduidelijkheden over de verwachtingen doornemen, de genoten vorming evalueren, … 

   Wanneer
   Tijdens de proeftijd, zo vaak als nodig.

   Hoe
   Je bespreekt het verloop van je doelstellingen en je ontwikkeling regelmatig met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina 'PLOEG' .

   Goed om weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘opvolging proeftijd’.

  • 3

   Blik terug met je eindevaluatie

   Wat
   Je blikt terug op het verloop van je proefperiode, waarbij het functioneren en de afgesproken evaluatiecriteria beoordeeld worden en waarbij geëvalueerd wordt in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. 

   Wanneer
   Ten laatste op het einde van de proeftijd of vroeger op voorwaarde dat de minimumduur van de proeftijd is verstreken. Als er geen eindevaluatiegesprek plaatsvindt of, bij afwezigheid, geen schriftelijke evaluatie wordt opgestart binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de proeftijd, wordt de proeftijd geacht gunstig te zijn voor de ambtenaar op proef.

   Hoe

   • Je maakt een zelfevaluatie en denkt daarbij na over je prestaties van het voorbije jaar en wat je hieruit leert voor de komende periode.
   • Je bespreekt de evaluatie tijdens een evaluatiegesprek met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina 'PLOEG' over (zelf)reflectie en hoe je dit doet. 
   • Je evaluatoren stellen een verslag op.
   • Je ontvangt het binnen de 30 kalenderdagen na het evaluatiegesprek of binnen de 60 dagen na het opstarten van de schriftelijke evaluatie. Dit bevat een positieve of negatieve eindevaluatie. Ontvang je geen verslag? Dan is het niet meer mogelijk voor je leidinggevende om je negatief te evalueren. 
   • Je kunt opmerkingen toevoegen aan het verslag.

   Goed om weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘evaluatie proeftijd’ (of formulier 'evaluatie proeftijd voor leidinggevende middenkader)

  Wat zijn de gevolgen van een positieve of negatieve eindevaluatie?
  • Ben je ambtenaar in proeftijd?
   • Positieve eindevaluatie leidt tot een vaste benoeming in de aanwervings- of bevorderingsgraad. Je ontvangt een besluit ‘vaste benoeming’, ondertekend door je lijnmanager.
   • Negatieve eindevaluatie leidt tot ontslag. Je krijgt een contract voor bepaalde duur voor 3 maanden. Daarna word je ontslagen.
  • Ben je contractueel in proeftijd?
   • Positieve eindevaluatie leidt tot verderzetting van je contract.
   • Negatieve eindevaluatie leidt tot ontslag.
  Wat kun je doen als je niet akkoord gaat met een negatieve eindbeoordeling?

  Als ambtenaar kun je enkel beroep aantekenen bij een negatieve evaluatie van je statutaire proeftijd als die aanvatte voor 1 juni 2019.  

  Vatte de proeftijd aan na 31 mei 2019? Dan is het niet mogelijk om beroep aan te tekenen bij de raad van beroep.  

  Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de raad van beroep en over hoe je in beroep kunt gaan.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).