chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma 14 december 2017

  Zin?Ja! 
  voor een b(l)oeiende loopbaan!

  Hier vind je de startpagina van het Zin?ja!-netwerk van 14 december 2017

  Verwelkoming en voorstelling van het programma

  Om 9u30 startten we samen dit personeelsnetwerk.  Na een verwelkoming door Eddy Storms, leidend ambtenaar en Eerste voorzitter Dienst van Bestuursrechtcolleges (DBRC), doorliepen we het programma en gingen dieper in op het thema van het 11de Zin?Ja!-netwerk. Een vraag die velen van ons bezig houdt: hoe zal ons werk eruit zien in de toekomst ? En hoe werken wij toekomstgericht ? Hoe blijven we gemotiveerd en gezond aan het werk gedurende alle fasen van onze loopbaan, zodat we de vooropgestelde prestaties kunnen blijven leveren?  We vernamen uit het rapport van SERV hoe de overheden scoren op het vlak van werkbaar en wendbaar werk, en wat de link is met welzijn.

  We gaven onze mening over bevindingen rond arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomgeving, arbeidsorganisatie en vooral ook arbeidsinhoud, samen met een panel van experten.

  Verder keken we naar de meest recente evoluties in het personeelsbeleid in de Vlaamse overheid: wat is de visie op loopbanen en inzetbaarheid, en wat denken wij daar zelf over? De sessie 'loopbaan in eigen handen? We werken er aan' sloot hier op aan. Lees hier het verslag van deze sessie

  Aan het einde van de dag om 15u werden alle deelnemers opnieuw verwacht in het auditorium voor een terugkoppeling over de voorbije dag, een terugblik op 11 keer Zin?Ja!-netwerk, met getuigenissen van diverse deelnemers over hoe Zin?Ja! hun loopbaan beïnvloedde. En we keken wat er verder gebeurt met dit thema en met het Zin?Ja!-netwerk.

  Het dagprogramma werd muzikaal ondersteund met muziek gelinkt aan het thema Werk ( muzieklijst ).

  Je vindt hier de powerpoint en verslag van de plenaire startsessie  en hier de powerpoint en verslag van de plenaire slotsessie .

  2 rondes met groepssessies en individuele sessies

  In de 2 rondes met denk-, doe- en interactieve sessies (maximum 75 minuten) gingen we samen met collega’s uit de hele Vlaamse overheid op zoek naar wat ons energie en zin geeft om gemotiveerd aan het werk te blijven. We gingen hier een aantal thema’s verder verkennen en verdiepen rond loopbaan en werk, diversiteit, leiding geven en welzijn.

  Het was ook weer mogelijk om in de 2 rondes een individueel gesprek te hebben, met een loopbaan- en re-integratiecoach, een maatschappelijk assistent of met een burn-outcoach. Voor deze sessies werd een wachtlijst opgesteld, dus wanneer deelnemers toch niet konden komen, kon een andere deelnemer de plaats innemen.

  Evaluaties

  Lees hier meer over de evaluaties van de deelnemers en de evaluaties van de begeleiders .
  Enkele quotes uit deze evaluaties:

  “Het interessante aan zin ja is dat het project je meer inzicht geeft over de manier van werken en verbeteringen die hiermee kunnen gepaard gaan. Want een werk dat je niet graag doet hou je niet vol en creëert afwezigheden, wat jaarlijks veel geld kost aan de directie."

  “Aan de hand van de infosessies heb ik opgemerkt dat ik volledig voldeed aan wat de Vlaamse overheid van ons verwacht. Het is zo dat je bepaalde richtlijnen moet volgen die de Vlaamse Overheid in gedachten heeft.”

  “Een suggestie voor de toekomst is het netwerk over meerdere losse workshops (cursussen) verspreiden. Een dagdeel is minder belastend voor de voorgang van je normale werkzaamheden (want ik had hierin wel weer een achterstand, spijtig genoeg)”

  Gedetailleerd programma 


  Thema: loopbaan en werk

  Bouw zelf aan de werksfeer in je team
  Interactieve sessie – ronde 1 (volzet) & 2 (volzet)
  Fun, fun, fun, daar… je weet wel. Wist je dat je je werkomgeving zoveel leuker kan maken? Door kleine dingen te ondernemen waar niemand iets op tegen kan hebben. En zo ontspanning, collegialiteit en plezier te laten binnensluipen waar je werkt. We brainstormen samen, spuien wilde ideeën om uiteindelijk geïnspireerd en met één concreet plannetje naar huis, naar de werkvloer, terug te keren.  Want sfeer en gezelligheid, daar zorg je uiteindelijk zelf voor!
  Hier vind je een korte inhoud van de sessie 'bouw zelf aan de werksfeer in je team' .
  Het resultaat van de sessies vind je op apex.oracle.com/pls/apex/f?p=73909.
    
  Tim Cassauwers, Ahovoks & Hans Destrycker, Vlaio


  Maak werk van je werk!
  Informatieve sessie – ronde 1
  Gemotiveerd en inzetbaar blijven in alle fasen van de loopbaan lukt niet altijd even goed. In sommige fasen kan loopbaancoaching hulp bieden.
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'maak werk van je werk' .
      
  Gerda Van den Dries (coach Vlaamse overheid & ex-VRT-loopbaancoach, overheid.vlaanderen.be/coaching) vertelde over haar ervaring als loopbaancoach en geeft tien basisregels mee om werk te maken van je werk.


  Ik kies voor mijn talent
  Doe-sessie – ronde 1
  In deze sessie ga je op zoek naar je talenten en leer je om deze te ontwikkelen en in te zetten.
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'ik kies voor mijn talent' .
   
  Hilde Robbeets, Adviseur P&O, AgO


  NIEUW - De loopbaanrouteplanner
  informatieve sessie – ronde 1 (volzet)
  Binnen de Vlaamse overheid bestaan er verschillende mogelijkheden om intern van functie te veranderen of om te solliciteren bij een andere entiteit. Wat die mogelijkheden zijn en waar je alle relevante informatie hierover kan terugvinden, kom je in deze informatieve sessie te weten.
  Daarnaast zoomen we in op tips and tricks om intern te solliciteren bij de Vlaamse overheid; hoe vul je een sollicitatieformulier in, aan welke vragen mag je je tijdens een sollicitatiegesprek verwachten, en hoe bereid je je hier best op voor?
  Opgelet! Tijdens deze sessie zullen geen vacatures worden verspreid, maar zal jou getoond worden waar je vacatures kan raadplegen.
  Hier vind je presentatie van de sessie 'loopbaanrouteplanner' .
    
  Samira Van Lommel, AgO, loopbaancentrum


  Nieuw – Feedback geven zonder dat de ander boos wordt
  Interactieve sessie – ronde 1 (volzet)
  Tijdens deze sessie gaan we in op het belang van het geven van feedback. In welke omstandigheden geef je best wel/niet feedback? We geven tips voor het geven van goede feedback en het constructief ontvangen van feedback. De sessie is bedoeld voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid, zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden.
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'feedback geven zonder dat de ander boos wordt '.
      
  Ellen Wijnen, AgO & Veerle Depauw, AgO


  Getting things done
  Informatieve sessie – ronde 1
  Hoe kun je prettig en efficiënt werken zonder stress en meer bereiken met minder inspanning? In het eerste deel van deze infosessie zoemt Bart Van Steenberghe in op de Getting Things Done-methodiek. Tijdens het tweede gedeelte toont hij  hoe de methodiek geïmplementeerd kan worden in MS Outlook.
  De prezi vind je hier, en de handleiding over hoe Getting Things Done implementeren in Outlook vind je hier.
    
  Bart Van Steenberghe, Directeur administratie AWV
  Bart is gepassioneerd bezig met slimmer werken.


  NIEUW - Werken op afstand: leiding geven/leiding krijgen
  Interactieve sessie – ronde 2        
  PTOW (plaats- en tijdsonafhankelijk werken) – werken op afstand dus – heeft impact op leidinggevenden én op medewerkers. Welke afspraken maak je? Vraagt dit een andere manier van communiceren ? Hoe gebeurt de werkverdeling en de opvolging… Iedereen krijgt met deze vragen te maken.
  In een interactieve sessie kijk je ook eens door de andere bril – en leer je van elkaar om vlot samen te werken op afstand.
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'werken op afstand'
    

  Patricia Van den Bossche, AgO & Joke Pillet, AgODi


  NIEUW - Loopbaan in eigen handen? We werken eraan!
  Interactieve sessie – ronde 2 (volzet)
  De Vlaamse overheid  wil haar medewerkers stimuleren om hun talenten ten volle in te zetten en hun loopbaan in eigen handen te nemen. Voor sommigen geen eenvoudige klus:  weten wie je bent, wat je kan en wat je wil, weten wat je mogelijkheden & talenten zijn… En eens je daar wat helderheid in hebt gekregen, begint het eigenlijk pas:  ‘hoe kan ik mijn talenten inzetten in een organisatie, hoe vergroot ik mijn eigen mobiliteit en inzetbaarheid, …?’
  Met deze vragen wil het Loopbaancentrum van AgO  vanaf 2018 aan de slag in een aantal workshops. Jullie krijgen  alvast de mogelijkheid om kennis te maken met onze plannen. We nemen de feedback en jullie ervaringen dan graag mee in de verdere uitwerking van het traject.
  Wij hebben er alvast zin in, jullie ook?
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'loopbaan in eigen handen'  en het verslag van de sessie .
    
  Kirsten Wybouw, DC Talent, AgO


  NIEUW - Loopbaanvoorwaarden
  Informatieve sessie – ronde 2
  Heb jij een vraag in verband met het VPS, het Vlaams Personeelsstatuut, bij voorbeeld i.v.m. jouw statuut als contractueel, of over bepaalde verlofstelsels, dan kun je die vragen aan de collega’s van het Juridisch Kenniscentrum.
  Als je inschrijft voor deze sessie krijg je nog een mail om je vraag vooraf te stellen, en op de sessie zelf krijg je een antwoord.
         
  Frieda Van Roost, JKC, AgO & Gwendoline Van Der Stichel, JKC, AgO & Matthias Roman, AgO


  Thema: diversiteit

  Aan de slag met een generatiebril
  Interactieve sessie – ronde 1 & 2 (volzet)
  In deze interactieve sessie zetten we de generatiebril op om te kijken hoe verschillende generaties elkaar beïnvloeden en hoe ze met elkaar samenwerken. Hoe krijgt eenzelfde levensfase een andere invulling en betekenis bij verschillende generaties? Welke verwachtingen koesteren de verschillende generaties? Hoe kijkt de huidige generatie anders naar werken dan de voorgaande generaties?
  Iedere generatie wordt op eigen wijze beïnvloed door ouders, economische en sociale gebeurtenissen, sociale cultuur en media. Tijdens deze sessie ontdek je de verschillen in generaties op interactieve wijze, zonder daarbij in clichés of stereotypen te vallen.
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'Aan de slag met een generatiebril' .
   
  Pascal Roskam, HO Gent


  Thema: welzijn

  Aanpak en signalen stress en burn-out. Wat kan je zelf doen om je veerkracht te verhogen?
  Interactieve sessie  - ronde 1 & 2 (volzet)
  De wereld rondom ons verandert razendsnel. Organisaties, leidinggevenden en medewerkers proberen het tempo te volgen. Anderzijds verhoogt het ziekteverzuim en het aantal gevallen van burn-out.
  Op 23 juni 2016 werd de website ter preventie van stress en burn-out gelanceerd: overheid.vlaanderen.be/stress-en-burn-out
  In deze sessie verneem je wat de signalen zijn van stress en burn-out en wat je zelf kan doen als medewerker of teamlid. Ook kan je vernemen wat je zelf kan doen om je veerkracht en zelfleiderschap te verhogen.
  Hier vind je de  presentatie van de sessie 'aanpak en signalen stress en burn-out' .
   
  Machteld Aelbrecht, dCJM


  Nieuw – Met meer energie aan het werk via het Huis van Werkvermogen
  Interactieve sessie – ronde 1 (volzet)
  Weet jij hoe het gesteld is met jouw werkvermogen? Hoe goed ben jij in staat je huidige werk te doen? Wat is de verhouding tussen jouw unieke kenmerken en de eisen van je werk?
  Gedurende je loopbaan evolueert dit evenwicht voortdurend. Om je werkvermogen in orde te houden is het goed er af en toe bij stil te staan. In deze sessie verkennen we de verdiepingen van je eigen huis van werkvermogen en ontdekken we hoe stevig de fundamenten zijn en waar renovatie eventueel wenselijk is.
  Hier vind je de presentatie van de sessie over het Huis van Werkvermogen .
                                  
  Ilse Steen, HR business partner van ANB & Jessy Van Dousselaere, HR Regisseur Welzijn, AgO


  Nieuw – Actieve toepassing van hatha yoga
  Doe-sessie – ronde 1
  Yoga helpt ontspannen in drukke tijden, je flexibiliteit en energie nemen toe. Yoga zorgt voor een betere balans tussen lichaam en verstand.
   
  Lieven Top, Departement EWI


  Nieuw – Rustige vorm van hatha yoga
  Doe-sessie – ronde 2 (volzet)
  Yoga helpt ontspannen in drukke tijden, je flexibiliteit en energie nemen toe. Yoga zorgt voor een betere balans tussen lichaam en verstand.
       
  Lieven Top, Departement EWI


  Hoogsensitiviteit op de werkvloer: ‘Hoe werken als hoogsensitief persoon ?’
  Informatieve sessie – ronde 1 (volzet)
  Wat is Hoogsensitiviteit nu juist en wat is de impact daarvan op het werk ? Wat zijn de specifieke talenten van een hoogsensitieve werknemer en is er een link tussen hoogsensitiviteit en stress of burn-out? In deze sessie leer je de werking van het hoogsensitieve brein en de impact ervan op de werkvloer beter kennen.
  Hier vind je de presentatie van de informatieve sessie rond hoogsensitiviteit .
   
  An Rummens, GDPB


  NIEUW Hoogsensitiviteit op de werkvloer: ‘Hoe sta je in je veerkracht als hoogsensitief persoon ?’
  Interactieve sessie (verdiepingssessie) – ronde 2 (volzet)
  Dit is een verdiepingssessie op het thema ‘de hoogsensitieve werknemer’. Je bent dus reeds vertrouwd met wat hoogsensitiviteit is of hebt de vorige sessie op 14 juni of 14 december in de voormiddag gevolgd.
  Waar haalt de hoogsensitieve persoon zijn veerkracht vandaan en wat is het belang van talenten, motivitatie, grenzen, communicatie en zelfzorg? Hoe ga je daar dan mee aan de slag?
  Hier vind je de presentatie van de verdiepingssessie rond hoogsensitiviteit .
   
  An Rummens, GDPB  


  Mindfulness, iets voor jou?
  Doe-sessie – ronde 1 
  Wat is mindfulness eigenlijk en is het iets voor jou? Tijdens deze sessie krijg je informatie over mindfulness en hoe het toe te passen in zowel formele oefeningen als in het dagelijks leven. We doen een aantal oefeningen zodat je zelf kunt ervaren wat mindfulness is. En er is uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. 
  Hier vind je de presentatie van de sessie 'mindfulness' .
    
  Satprem Van Huyck is werkzaam als maatschappelijk werker bij het VAPH en is al een aantal jaren een enthousiast en intensief beoefenaar van mindfulness meditatie. Zij is als vrijwilliger betrokken bij een meditatiecentrum, waar zij regelmatig mindfulness meditaties begeleidt.


  Introductiesessie TRE: schud alle overtollige stress van je af…
  Doe-sessie – ronde 1
  In de introductiesessie TRE leer je opnieuw de taal van je lichaam en word je je bewust van alle spanningen. Door oefeningen kun je de overtollige blokkades ontdekken en de stress letterlijk van je afschudden.
  Draag gemakkelijke kledij om vlot te kunnen bewegen. Yogamatjes zijn aanwezig.
    
  Sabrina Heymans, RWO, Coach en relaxatietherapeut bij Bodymindtalk


  Met gezondheidsproblemen aan het werk
  Interactieve sessie – ronde 2
  Je gezondheid beïnvloedt je werk. Hoe ga je hiermee om? 
   Hier vind je de presentatie van de sessie 'met gezondheidsproblemen aan het werk' .
    
  Johan Vermeiren, AgO, loopbaancentrum


  Meditatie Zelfacceptatie
  Doe-sessie – ronde 2 (volzet)
  Deze sessie is een buitenbeentje. Het is geen intellectuele sessie waarbij je massa ’s informatie moet verwerken met je hersenen. Neen, we gaan via een geleide mindfulnessmeditatie aan introspectie doen. We komen op deze manier tot nieuwe verfrissende inzichten over onszelf, onze overtuigingen, beperkingen maar ook onze energiebronnen. Ideaal om alles even te laten bezinken, na een boordevolle voormiddag.
    
  Ilse Dries, dKB


  NIEUW - Sociale Dienst
  Informatieve sessie – ronde 2
  Vanaf 1 januari 2018 zal de dienstverlening van de sociale dienst grotendeels digitaal en dus ook papierloos verlopen. Een tegemoetkoming aanvragen wordt nu nog gemakkelijker... Kom zeker luisteren wat er voor jou verandert en wat de sociale dienst doet om de beste dienstverlening aan al haar klanten te blijven garanderen!
  Je kan hier meer lezen over de sociale dienst.
   
  Guido  Van Rechem, maatschappelijk assistent (AgO, sociale dienst) & Faeza Belhadj, maatschappelijk assistent (AgO, sociale dienst)


  Individuele sessies

  Individuele begeleiding: een luisterend oor: burn-outcoach
  Individuele sessie – ronde 1 (volzet)
  Nathalie Willaert, departement Omgeving
    
  Individuele begeleiding, een luisterend oor: Loopbaan- en re-integratiecoach
  Individuele sessie – ronde 1 (volzet) en 2 (volzet)
  Marina Vanwingh, AgO, loopbaancentrum
   
  individuele begeleiding: een luisterend oor : Loopbaan- en re-integratiecoach
  Individuele sessie – ronde 1 (volzet) en 2 (volzet)
  Chantal Smits, AgO, loopbaancentrum
    
  individuele begeleiding: een luisterend oor : Loopbaan- en re-integratiecoach
  Individuele sessie – ronde 1 (volzet) en 2 (volzet)
  Karien Froidmont, AgO, loopbaancentrum
    
  individuele begeleiding een luisterend oor : Sociale Dienst
  Individuele sessie  ronde 1 en 2

  Wil je een gesprek met een maatschappelijk assistent op een ander moment? www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/maatschappelijk_assistenten/lijst_maatsch_assist.html