chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma en presentaties

  Verwelkoming en voorstelling programma

  Presentatie:  

  Peter Rabaey (AgO) deed de verwelkoming van de deelnemers in het auditorium van het Consciencegebouw te Brussel. Kristel Gevaert (WVG) lichtte het nieuwe initiatief rond de Ronde Tafels toe, en Gerda Serbruyns (AgO) legde het dagprogramma en de praktische afspraken uit. 

  peterrabaey

  Peter Rabaey AgO

   

  kristelgevaert2016                                                        
  Kristel Gevaert WVG                                                        Gerda Serbruyns
                                                                                        P&O-adviseur AgO

   

  Principe van de aangeboden sessies.

  In de sessies (maximum 75 min) gingen we samen op zoek naar wat ons energie en zin geeft om gemotiveerd aan het werk te blijven.

  De sessies werden aangeboden in 3 rondes (de uren vond je in het programma (zie hieronder) de meeste sessies hadden een beperkt aantal keer plaats. Hieronder vond je na elke sessienaam de aanduiding in welke ronde(s) de sessie aangeboden werd en welk soort sessie het was (doesessie, informatieve sessie, interactieve sessie, IT-sessie,…)

  Je kon het overzicht ook downloaden ( schematisch overzicht .). 

  Je kon voor deze dag dienstvrijstelling vragen. Opgelet : inschrijven was verplicht. Annuleren voor dit netwerk kon gratis tot 3 dagen vooraf. Indien je later annuleert of niet deelneemt, rekenden we een annulatiekost van 25 euro aan jouw entiteit aan. Vergeet dus zeker niet om je badge af te halen aan het onthaal op de dag zelf.

   

  Globale evaluatie door de deelnemers

  Het evaluatieverslag

  Sessies

  Feedback (voor leidinggevenden)
  Interactieve sessie - ronde 1

  In deze workshop leer je hoe je feedback kunt geven op een opbouwende manier, zodat je medewerker en jijzelf er je comfortabel bij voelen.

   

        zinja9nov16

  Chris Gadeyne
  interne coach Ago 

  Deelnemers: 11

  1 sessie

    Verslag :  

   

  Leidinggeven aan telewerkers (voor leidinggevenden)
  Interactieve sessie - ronde 2 en 3

  Thuiswerken, telewerken …. leidinggeven verloopt dan ook een stuk virtueel. Hoe bouw je een vertrouwensband op? Hoe kan je resultaten opvolgen? Hoe kan je zorgen voor een hecht team als iedereen twee dagen per week kan telewerken? Tijdens deze sessie wisselen Joke en Patricia ervaringen uit om medewerkers die af en toe op een andere plaats werken (dus niet mobiele werkers) te leiden en te begeleiden. Joke Pillet en Patricia Van Reet werken als teamleider en afdelingshoofd bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten in een afdeling die al 15 jaar ervaring
  heeft met telewerk.

   . patriciajoke9nov16

  Patricia Van Reet
  Joke Pillet

  Deelnemers : 31

  2 sessies

  Verslag:

   

   

   

   

  NIEUW ‘Aan de slag met de vier waarden: wat betekenen openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid voor mij en mijn job?  
  Interactieve sessie - ronde 1, 2 en 3

  De vier waarden van de Vlaamse overheid ken je (misschien) al. Maar waar vind je deze waarden terug in je job? Hoe kan je de waarden elke dag uitdragen, in je werk en in het contact met collega’s en klanten? Aan de hand van een waardenspel exploreer je de betekenis van vertrouwen, wendbaarheid, openheid, daadkracht en word je een ‘waardenambassadeur’!

  silkesmekens9nov16
  Silke Smekens AgO

  Deelnemers: 34

  3 sessies

   

  ,


  Ik kies voor mijn talent? 
  Interactieve sessie - ronde 1, 2

  In deze workshop gaan je op zoek naar je talenten en zie je hoe je deze verder kunt ontwikkelen en inzetten.

  hilderobbeets9nov16
   
  Hilde Robbeets AgO
  Deelnemers : 30

  2 sessies

  Verslag:

   

  NIEUW Mentorship – mijn rol als mentor of coach (voor HR, leidinggevenden en medewerkers)
  Interactieve sessie Ronde 2

  In deze interactieve workshop gaan we na hoe een ervaren werknemer de rol van mentor of coach kan opnemen. Wat zijn de mogelijkheden ?  Wat zijn de competenties en de talenten van een goede mentor of coach ? Welke ondersteuning wordt geboden ?

  Collega’s getuigen hoe zij deze rol hebben opgenomen op de werkvloer. (door Ilse Deceuninck)

  I ilsedeceuninck
  Ilse Deceuninck
  AgO Diversiteit 
  Deelnemers : 10
  1 sessie

  Verslag:

   

  Blijven werken aan je ontwikkeling 
  Informatieve sessie Ronde 1

  Hoe kan je blijven leren? We maken je wegwijs in de brede waaier aan opleidingen die AgO kan aanbieden. We bieden opleidingen aan rond leidinggeven, coachende vaardigheden (ook voor medewerkers) , faciliteren, communicatie & vergroten van impact, ICT & efficiënter werken, … Vertrek van je leervraag, zoek in het aanbod wat jij nodig hebt en krijg een antwoord op je leervraag ! . 

  https://www.bestuurszaken.be/vormingsweb
  https://www.bestuurszaken.be/vorming-ontwikkeling

  sandralauf16
  Sandra Lauf AgO
  Deelnemers : 10

  1 sessie

   

  Maak werk van je werk !
  Informatieve sessie - ronde 2 en 3 is volzet

  Gerda Van den Dries (ex-VRT loopbaancoach en coach Vlaamse overheid) ) vertelt over haar ervaring als loopbaancoach en geeft tien basisregels mee om werk te maken van je werk.

  ger
  G
  erda Van den Dries
  ex VRT
  Deelnemers: 35

  2 sessies

  Verslag:

   

  Een stem hebben en gehoord worden  (GING NIET DOOR WEGENS AFWEZIGHEID VERA DEMIL)
  Doesessie Ronde  2 en 3 

  Een doe-sessie over ademhalen, correct stemgebruik en durven spreken.

  Communicatie blijft een belangrijk onderdeel in onze werkomgeving, ook  in tijden van electronica en informatica. Je mag praten als belangrijk onderdeel daarvan niet uit het oog verliezen. Een basisvorming stemgebruik, door een correcte ademhaling, met de juiste ingesteldheid om met anderen, ook in grote groepen, contact te leggen. Een pluspunt voor een professionele uitstraling.

  Vera Demil is sinds 1998 onthaalmedewerker bij het VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Provinciale afdeling Antwerpen.Eerst volgde zij een klassieke zangopleiding in de muziekacademie en daarna zat ze op de kleinkunstafdeling bij Studio Herman Teirlinck. Zij speelde mee in meerdere musicals, voornamelijk bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 

  verademil9nov16
  V
  era Demil VAPH

   

  Loopbaanvragen – Mobiliteit binnen de Vlaamse overheid
  Informatieve sessie – ronde 1 

  Mobiliteit wint steeds meer aan belang bij de Vlaamse overheid.

  In deze informatieve sessie biedt het Team Mobiliteit je een eerste kennismaking met loopbaan-begeleiding en krijg je een zicht op het landschap van de interne mobiliteit. De collega’s van het Team Mobiliteit tonen jou de weg naar het vacatureaanbod van de Vlaamse overheid en bieden tips en tricks bij het intern solliciteren.

  Deze sessie beantwoordt vragen zoals:  Waar en hoe kan ik loopbaanbegeleiding volgen? Kan ik tijdelijk elders werken binnen de Vlaamse overheid? Moet ik voor een interne sollicitatie ook alle gevraagde documenten insturen? Hoe vul ik een sollicitatieformulier in? 

  samira9nov16
  Samira Van Lommel (AgO)


  Marina Vanwingh AgO                     
  Deelnemers: 20                            
  1 sessie

  Verslag:  
  Presentatie :

   

  Met gezondheidsproblemen aan het werk (OPGELET GING NIET DOOR WEGENS AFWEZIGHEID WORKSHOPBEGELEIDER)

  Interactieve sessie – Ronde 3

  Je gezondheid beïnvloedt je werk. Hoe ga je hiermee om? 

  johan9nov16
  J
  ohan Vermeiren AgO

   

  Actieplan Welzijnsbeleid (voor medewerkers en voor leidinggevenden)
  Informatieve sessie – Ronde 2

  De wereld rondom ons verandert razendsnel. Organisaties, leidinggevenden en medewerkers proberen het tempo te volgen. Anderzijds verhoogt het ziekteverzuim en het aantal gevallen van burn-out.

  Op 23 juni 2016 werd de website ter preventie van stress en burn-out gelanceerd https://overheid.vlaanderen.be/stress-en-burn-out

  In deze sessie overlopen we de verschillende bouwstenen van het actieplan geïllustreerd met voorbeelden.

  Ook kan je vernemen wat je zelf kan doen om je veerkracht en zelfleiderschap te verhogen.


  Jessy Van Dousselaere
  Beleidsthemabeheerder Welzijn
  Interne coach AgO
  Deelnemers: 14

  1 sessie

  Verslag: 

   

  NIEUW Bouw aan je veerkracht
  Interactieve sessie ronde 1 

  Hoe kun je zelf aan de slag gaan om aan je mentale weerbaarheid te werken ?  In deze interactieve workshop gaan we dieper in op de belangrijkste bouwstenen voor veerkracht, en passen we ze ook toe in de praktijk. Op die manier voel je je niet alleen beter in je vel, maar ben je ook beter gewapend tegen stress en overspanning.


  P
  ieter Detombe
  Centrale Vertrouwenspersoon
  preventieadviseur psychosociaal
  welzijn in opleiding 
  Deelnemers : 21

  1 sessie

  Verslag :

   

  Sociale Dienst link:

  Informatieve sessie - ronde 2 en 3

  Sociale Dienst: Niks voor mij… Of toch? Informatief programma rond de werking van de sociale dienst. Je krijgt alle info van een medewerker en een maatschappelijk assistent van de Sociale dienst.      

   

  ElsGeebelen
  Els Geebelen Sociale Dienst

  ingrid9nov

  Ingrid Verschueren Sociale Dienst 
  Deelnemers : 21

  2 sessies

   

  Mindful werken (alleen voor leidinggevenden en/of HR)   

  Doesessies - ronde 1

  Steeds meer organisaties herkennen mindfulness als een manier om mentale fitheid te cultiveren waarbij leidinggevenden en HR leren onder meer :

  stress te verminderen; om te gaan met werkdruk; focus en aandacht te vergroten; communicatieve vaardigheden te verbeteren.

  Greet Roels is beleidsmedewerker bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze is opgeleid als mindfulnesstrainster door het Instituut voor Aandacht en Mindfulness en geeft regelmatig sessies om mensen hierrond te inspireren.

  gretaroels2016
   
  Greet Roels ABB
  Deelnemers : 13

  1 sessie

  Verslag: ,
  Presentatie

   

  Mindful werken (alleen voor medewerkers)
  Doesessies Ronde 2 en 3 

  Hoe kom je tot rust in een stresserende werkomgeving? Hoe kun je mindfulness toepassen in het omgaan met werkdruk en stress?

  Greet Roels is beleidsmedewerker bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze is opgeleid als mindfulnesstrainster door het Instituut voor Aandacht en Mindfulness en geeft regelmatig sessies om mensen hierrond te inspireren


  gretaroels2016
  G
  reet Roels ABB
  Deelnemers : 29

  2 sessies

  Verslag:

  Presentatie

   

  Mindfulness, iets voor jou?  
  Doesessie - ronde 1

  Mindfulness, iets voor jou? Mindfulness is de laatste jaren zeer populair, en wordt onder andere aangeprezen als methode om stressgerelateerde klachten te verminderen.

  In deze workshop zal je informatie krijgen over mindfulness, en kan je, door mee te doen met enkele oefeningen, ook zelf ervaren hoe mindfulness werkt en of het iets voor jou is.

  Satprem Van Huyck is werkzaam als maatschappelijk werker bij het VAPH en is al een aantal jaren een enthousiast en intensief beoefenaar van mindfulness meditatie. Zij is als vrijwilliger betrokken bij een  meditatiecentrum, waar zij af en toe meditaties begeleidt. 

  satprem9nov16
  Satprem Van Huyck
  Deelnemers : 13

  1 sessie

  Verslag:

   

  NIEUW Introductieworkshop TRE schud alle overtollige stress van je af…
  Doesessie ronde 1, 2 en 3 

  In de introductieworkshop TRE leer je opnieuw de taal van je lichaam en word je je bewust van alle spanningen. Door oefeningen kun je de overtollige blokkades ontdekken en de stress letterlijk van je afschudden.
  Draag gemakkelijke kledij om vlot te kunnen bewegen. Yogamatjes zijn aanwezig.

    sarinaheymans
   
  Sabrina Heymans RWO
   Coach en relaxatietherapeut
  bij Bodymindtalk   
  Deelnemers: 33

  3 sessies

   

  NIEUW Aan de slag met een generatiebril

  Informatieve sessie – Ronde 1 

  In deze interactieve sessie wil ik samen met jullie niet enkel kijken naar leeftijdsverschillen en langer aan het werk blijven, maar wil ik ook de generatiebril even opzetten. 
  Voor de generatiebril zijn generaties groepen van mensen, geboren in een bepaalde periode De huidige generatie medioren kijkt anders naar langer werken. En instromers op de arbeidsmarkt koesteren andere verwachtingen dan de vorige generaties.

  Een generatie-effect verschilt van een leeftijds- en levensfase-effect omdat diezelfde levensfase een andere invulling en betekenis krijgt dan vorige generaties. Dat komt omdat iedere generatie op eigen wijze wordt beïnvloed door ouders,  media, belangrijke economische en sociale gebeurtenissen en (populaire) cultuur. Samen met jullie wil ik leren kijken naar de verschillende generatie zonder in clichés te vallen

   

  alona9nov16
  Alona Lyubayeva
  Vlaams Diversiteitsambtenaar
  Deelnemers: 15

  1 sessie

  Werken met sociale media – do’s & dont’s 

  IT-sessie ronde 2 en 3

  Deze sessie is geschikt voor collega’s die gebruik maken van klassieke communicatiekanalen om hun boodschap te verspreiden en die hun bereik willen vergroten via sociale media. Jasper geeft enkele tips, toont praktijkvoorbeelden en bespreekt valkuilen waar je rekening moet mee houden als je sociale media op een professionele manier wil gebruiken. 

  jaspervanbiesen
  Van Biesen Jasper (dep OV)
  Deelnemers: 30

  2 sessies

  Verslag:

   

  Twitter (GAAT NIET DOOR WEGENS TE WEINIG DEELNEMERS)
  IT-sessie -  ronde 1

  In deze sessie geeft hij een basisintroductie voor twitter, de microblog. De deelnemers maken samen een account aan en zetten de eerste stappen om een volwaardig account te hebben. De voor- en nadelen van het gebruik privé en uiteraard ook werkgerelateerd worden toegelicht. Aan het einde van de sessie kun je een tweet sturen over #zinja.

  lars
  Lars Hegemann
  Adviseur AgO

   

  NIEUW Bezoek aan Tour en taxis Link:
  Ronde 1, 2, 3 

  vac brussel

  Ronde 1:  fietsgroep vertrek 10u / terug 11u30
  Ronde 2: wandelgroep tussen koffiepauze en lunchpauze, vertrek 11u30 / terug 13u15
  Ronde 3: fietsgroep vertrek 13u45 / terug 15u15 stipt.

  “ Het nieuwe VAC Brussel-gebouw staat volop in de steigers. Over minder dan een jaar verhuizen de eerste entiteiten dan ook naar de nieuwe site. https://overheid.vlaanderen.be/vac-brussel

  Projectleiders Trees en Karen nemen je te voet of met de fiets mee tot aan de werf en geven meer uitleg bij het imposante project.
  Let op: het is een bezoek rond de werf, niet op de werf, desondanks kan het er zeer modderig zijn. Denk aan aangepast schoeisel.

  verhoogentrees karencalcoen2016
  Verhoogen Trees en Calcoen Karen hFB, Projectleider Studie & Coördinatie                         
  Deelnemers: 34

   

  Individuele begeleiding: een luisterend oor

  Individuele sessies: in de rondes 1, 2 en 3

  Het was ook mogelijk om in te schrijven voor een individuele sessie, waarbij je naar keuze in gesprek ging met een maatschappelijk assistent of een loopbaancoach.

  chantalsmits
  Chantal Smits AgO
  Loopbaancoaching 
  3 sessies 

  vanwinghmarina
  Marina Vanwingh
  Loopbaancoaching
  1 sessie 

  guidovanrechem2016
   Guido Van Rechem
  1 sessie 


   Els Geebelen
  1 sessie 

   

  NIEUW Ronde Tafel rond Welzijn ronde 1 en rond Loopbaan en werk ronde 2
  Interactieve sessie 

  Nieuw in het aanbod waren de Ronde Tafels rond de thema's Loopbaan en Welzijn.

  Het was de bedoeling dat de ervaren werknemers zelf kunnen input geven over wat rond deze thema’s zou kunnen gebeuren specifiek voor deze doelgroep.

  De formule werkte als volgt:

  In ronde 1 werd een Ronde Tafel georganiseerd rond Welzijn.
  sponsor Welzijn: Kristel Gevaert 

  Als u daaraan wilde deelnemen kon u zich inschrijven als personeelslid, als leidinggevende of als expert / ondersteuner in dit thema.
  Het maximum aantal deelnemers was 20.

  De deelnemers gingen, verder bouwend op een document dat u vooraf werd doorgestuurd, voorstellen formuleren over wat personeelsleden, leidinggevenden en het beleid kunnen doen rond het thema Welzijn.

    jessy2016
  Jessy Van Dousselaere
  Beleidsthemabeheerder Welzijn
  Interne coach AgO
  Deelnemers : 8

  Presentatie

  Verslag

   

  In ronde 2 werd een Ronde Tafel georganiseerd rond Loopbaan.
  sponsor Loopbaan en Werk: Guy Janssens, AgODi 

  Als u daaraan wilde deelnemen kon u zich inschrijven als personeelslid, als leidinggevende of als expert / ondersteuner in dit thema.

  Het maximum aantal deelnemers was 20.

  De deelnemers gingen, verder bouwend op een document dat u vooraf werd doorgestuurd, voorstellen formuleren over wat personeelsleden, leidinggevenden en het beleid kunnen doen rond het thema Loopbaan.       

     Samira Van Lommel (Ag0)


  Marina Van Wingh (Ag0)

  Deelnemers : 8

  Presentatie

  Verslag

   

  NIEUW: Plenaire slotsessie: Ronde Tafels Welzijn en Loopbaan en Werk 

  Interactieve sessie 15u15 en 16u.

  Om 15u15 werden alle deelnemers en alle begeleiders van dit Zin?Ja!-netwerk verwacht in het auditorium voor een toelichting van de voorstellen geformuleerd in de ronde tafels rond Welzijn (ronde 1) en Loopbaan en Werk (ronde 2).

  De aanwezigen konden zich al dan niet akkoord verklaren met deze voorstellen. De weerhouden voorstellen worden achteraf bezorgd aan het kabinet en het Voorzitterscollege van de Vlaamse overheid. Wie deelnam aan deze sessie kreeg een kleine attentie als dank.

   

    eddystorms
  Eddy Storms DBRC
  Deelnemers : 95

  Presentatie

  Verslag Loopbaan en Werk

  Verslag Welzijn