chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tijdelijke internationale personeelsmobiliteit

  “Doe internationale ervaring op”

  Op deze webpagina’s kun je als personeelslid van de Vlaamse overheid informatie vinden over de mogelijkheden om tijdelijk internationale werkervaring op te doen, zoals specifieke pilootprojecten, uitwisselingen, stages, detacheringen, ....

  Werkverblijf aan buitenlandkantoren
  "werk in het buitenland voor de VO"

  Uitwisseling
  "wissel met een Nederlandse collega van job"

  Erasmus voor ambtenaren
  "trek op 14-daagse langs de EU-instellingen"

  int mob

  Een sterke affiniteit met de internationale dimensie van je beleidsveld geeft duidelijk een meerwaarde aan je werk. Een kwaliteitsvol Vlaams beleid en bestuur zijn immers coherent met internationale kaders, in overeenstemming met de EU-regelgeving, en houden best rekening met goede praktijken uit het buitenland. Personeelsmobiliteit - inclusief internationale ervaringen - draagt bovendien bij tot je verdere ontwikkeling en, biedt kansen rond kennisdeling, netwerking en informatie-uitwisseling. Mobiliteit zorgt er ook voor dat je met een frisse blik en nieuwe ideeën je organisatie mee kan helpen innoveren en verbeteren.

  Context

  De verhoogde aandacht voor tijdelijke internationale personeelsmobiliteit past binnen het programma ‘modern HR-beleid’ dat kadert in de doorbraak ‘slagkrachtige overheid’ van ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA). Bij de modernisering van het HR-beleid van de Vlaamse overheid is personeelsmobiliteit immers een kernprioriteit, waarbij ‘tijdelijke internationale mobiliteit’ als deelproject werd geïdentificeerd.

  Regelgeving

  “wat kan en wat kan niet?”

  Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) biedt voldoende mogelijkheden aan personeelsleden van de Vlaamse overheid om tijdelijk internationale ervaring op te doen. Met name Deel X: De verloven en dienstvrijstellingen is relevant, en dan in het bijzonder Titel 7: Tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een Vlaams ministerieel kabinet.

  Wanneer je aan de slag gaat bij een internationale instelling, dan krijg je ambtshalve (lees: automatisch) verlof voor opdracht, zoals voorzien in Art. X 49-53 van het VPS. Een tijdelijke tewerkstelling elders wordt geregeld onder Art. X 42-43 in het VPS. 

  Meer informatie

  Voor meer informatie kun je terecht op de volgende weblinks: