chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waarvoor staat PLOEG?

  Je werk plannen. En je werk evalueren. Ieder medewerker van de Vlaamse overheid doet dat. Het is de basis van goed leidinggeven. De Vlaamse overheid gebruikt een specifiek model: PLOEG.

  Wat?

  • Planning: in een gesprek met de leidinggevende en de medewerker worden de doelstellingen van het werkjaar en de middelen die daarvoor nodig zijn afgesproken.
  • Opvolging: tijdens opvolgingsgesprekkingen hebben medewerkers de gelegenheid om zaken te bespreken en kunnen ze door hun leidinggevende bijgestuurd worden.
  • Evaluatie: tijdens de evaluatie wordt besproken of de medewerker de vooropgestelde doelstellingen heeft bereikt
  • Gewaardeerd worden: de leidinggevende kan een medewerker zowel informeel waardering tonen, door bijvoorbeeld ruimte te geven voor eigen ideeën, of formeel, door medewerkers die uitmuntend gepresteerd hebben, voor te dragen voor een functioneringstoelage.

  Ieder jaar herhaalt zich deze cyclus: de planning in het voorjaar, één of meerdere functioneringsgesprekken in de loop van het jaar en een evaluatie in het najaar.

  Sommige administraties werken met documenten die ondertekend worden, anderen gieten de afspraken in het digitale personeelsdossier (e-PLOEG).

  Dienstverlening

  Het Agentschap Overheidspersoneel biedt verschillende vormingsactiviteiten aan in het kader van de PLOEG-cyclus. Lees meer op de webpagina over het vormingsweb.

  Instrumenten

  Het Agentschap Overheidspersoneel biedt een aantal sjablonen aan voor het opmaken van een planning, een verslag van een tussentijdse opvolging, een evaluatie en een evaluatie van een proeftijd.

  De ‘praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen of onvoldoendes’ biedt richtlijnen en aanbevelingen om de evaluatiecyclus, die tot de vermelding ‘loopbaanvertraging’ of ‘onvoldoende’ kan leiden, beter te kunnen opvolgen, zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden. De gids bevat stroomdiagrammen en checklists om het risico op vormfouten bij bovenstaande procedures te vermijden.

  De gids is in eerste instantie bestemd voor leidinggevenden, maar kan ook gebruikt worden door HR-verantwoordelijken die moeten bemiddelen in moeilijke situaties.

  PLOEG en tucht volgens de regels van het Vlaams Personeelsstatuut: dat vindt u in deze presentatie over PLOEG, tucht en de Raad van Beroep.

  Regelgeving