chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziektemeldingsgesprek

  Het ziektemeldingsgesprek is het gesprek dat je als leidinggevende voert met een personeelslid wanneer die zich ziek meldt. 

  Doel

  Met het ziektemeldingsgesprek wil je als leidinggevende informatie verzamelen over de afwezigheid en afspraken maken met de medewerker.

  • Wat is de oorzaak van de afwezigheid? Komt het door een ongeval, ziekte... Is er een verband tussen de ziekte en het werk? Belangrijk: wat de oorzaak is, valt onder de privésfeer en het personeelslid is dus niet verplicht om die te geven. Maar als leidinggevende mag je er wel indirect naar polsen, bijvoorbeeld: "Oei, gaat het niet?" of: “Hoe gaat het met je?”.
  • Raadpleegde het personeelslid een arts?
  • Als het personeelslid nog geen arts raadpleegde, vraag dan dat hij nadien opnieuw contact opneemt met jou.
  • Hoe lang zal het personeelslid afwezig zijn?
  • Als de medewerker voor langere tijd afwezig is, spreek dan een datum af wanneer je opnieuw contact zal opnemen om te kijken hoe het gaat. Bespreek ook op welk nummer je hem mag contacteren. Of en wanneer je als leidinggevende opnieuw contact opneemt met de medewerker staat beschreven in het aanwezigheidsbeleid van je entiteit.
  • Het personeelslid moet ook zeggen op welk adres hij zich bevindt, als dat verschilt van zijn domicilieadres.
  • Regel de werkopvolging. Vraag of je bepaalde taken kan doorgeven aan collega’s, of een collega iets kan opvolgen, ...
  • Herhaal kort de ziektemeldingsprocedure. Die afspraken staan in het aanwezigheidsbeleid en arbeidsreglement. Herinner hem er bijvoorbeeld aan om het ziektemeldingsformulier binnen de 24 uur op te sturen.
  • Wens de medewerker veel beterschap.

  Tips 

  Gesprekstips

  Zeker doen

  Niet doen

  Luister en toon begrip. Aanvallen: "Waarom ben je niet op het werk?"
  Neem het personeelslid serieus.  Banaliseren: "Blijf je daarom thuis?
  Toon je oprechte bezorgdheid en sympathie.  Inspelen op het schuldgevoel: "Net nu er zo veel werk is... "Dit zorgt voor vertragingen." "Dat is wel vervelend voor de collega's."
  Vraag in het gesprek enkel indirect naar de globale oorzaak van de afwezigheid: ongeval, ziekte, ... en maak afspraken.  Ga niet in detail in op het ziektebeeld of andere problemen zoals conflicten op het werk.
  Sluit het gesprek positief af en wens de medewerker veel beterschap.

  Moedig personeelsleden aan om contact op te nemen

  De officiële afspraken over hoe een personeelslid zich moet ziek melden staan beschreven in het arbeidsreglement en het aanwezigheidsbeleid van de entiteit. In het model van arbeidsreglement staat beschreven dat een personeelslid persoonlijk of via een tussenpersoon contact opneemt met zijn hiërarchische leidinggevende via de snelste weg (telefoon, e-mail…). Maar het is aangewezen dat het personeelslid zelf telefonisch contact opneemt met de leidinggevende. Dat kan je als leidinggevende best aanmoedigen.

  Als het personeelslid zich niet op de juiste manier ziek meldt

  Stel dat een personeelslid zich op een foute manier ziek meldt, bijvoorbeeld door enkel een collega te verwittigen. Als je dat als leidinggevende laat gebeuren, bestaat het gevaar dat de afspraken na verloop van tijd niet meer worden nageleefd. Je neemt dan best zelf telefonisch contact op met de medewerker en herinnert hem aan de afspraken. 

  Checklist

  Hier vind je de checklist voor het ziektemeldingsgesprek .