chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziekteverzuimgesprek

  Als een personeelslid frequent afwezig is wegens ziekte, dan ga je als leidinggevende met hem in gesprek over het ziekteverzuim.

  Doel

  Een personeelslid dat regelmatig ziek is, kan de continuïteit van het werk in gevaar brengen. Zijn werk blijft liggen of andere collega’s moeten er extra taken bijnemen. Het is dan aangewezen om een gesprek aan te gaan om je bezorgdheid te uiten en om het ziekteverzuim te bespreken. In het aanwezigheidsbeleid van de entiteit bepaal je na hoeveel afwezigheden een leidinggevende dit gesprek voert met de medewerker. Het doel is een open gesprek voeren met de medewerker om zo eventuele onderliggende problemen in kaart te brengen, om oplossingen te formuleren en zo de frequentie van de ziekteafwezigheid te doen dalen. 

  Tips

  • Je kan in het ziekteverzuimgesprek verwijzen naar het functioneringsgesprek en omgekeerd. Maar je voert deze twee gesprekken best niet tegelijkertijd.
  • Plan een formeel overlegmoment en zoek een rustige locatie.
  • Zorg voor een goede voorbereiding: verzamel cijfers over de afwezigheden en neem het personeelsdossier bij de hand. Baseer je gesprek op feiten.
  • Geef verantwoordelijkheid aan de medewerker.
  • Creëer een sfeer van vertrouwen want het gesprek heeft een negatieve connotatie.
  • Kom onmiddellijk ter zake door de reden en het belang van het gesprek toe te lichten. 
  • Maak een verslag op. Hier vind je een sjabloon voor het verslag .

  Checklist

  Hier vind je de checklist voor het ziekteverzuimgesprek .