chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Coronacrisis: leidraad heropstart Vlaamse overheid vanaf 4 mei

  Vanaf 4 mei begint ook bij de Vlaamse overheid een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Op deze pagina vind je de leidraad met richtlijnen voor de herstart van de niet-thuiswerkactiviteiten.

  Deze leidraad wil entiteiten van de Vlaamse overheid op weg helpen om de graduele heropstart van niet-thuiswerkactiviteiten en de terugkeer naar de werkvloer voor te bereiden. Deze leidraad is een vertaling van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan naar de context van de Vlaamse overheid. Het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid werkt voor deze leidraad samen met de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming, Het Facilitair Bedrijf en het Agentschap Overheidspersoneel.

  De leidraad reikt een kader aan dat door entiteiten zelf verder moet worden ingevuld, om er voor te zorgen dat niet-thuiswerkactiviteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Tegelijk biedt de leidraad ook een inspiratiebron voor activiteiten die geen onderbreking hebben gekend, waar reeds genomen maatregelen aan kunnen worden afgetoetst.

  De inhoud van deze leidraad zal de de komende weken op basis van nieuwe input en verdere afstemming en dialoog met alle stakeholders verder aangevuld worden. Op niveau van het HOC/Sectorcomité XVIII zal hier ook met de vakbonden over in dialoog gegaan worden.

  • Update 30 april
   • Aanvulling risicoanalyse en zelfcontrolelijst onder rubriek 'Algemeen' - Aanpak vanuit risicoanalyse
   • Rubrieken 'Gebouwen en installaties', 'Handhygiëne', 'Schoonmaak' en 'Catering' toegevoegd
   • Toevoeging luik 'HR-kader', met een overzicht van de huidige maatregelen, die tot 8 juni werden verlengd
  • Update 6 mei:
   • Verduidelijking 'Aandacht voor risicogroepen' onder rubriek 'Algemeen'
   • Toevoeging luik 'Communicatie', met een overzicht van communicatiemateriaal dat gebruikt kan worden in de heropstartfase.
  • Update 8 mei:
   • Tekstcorrecties en kleine aanvullingen in alle rubrieken
   • Toevoeging corona-ouderschapsverlof onder rubriek 'HR-kader'
   • Toevoeging extra communicatiemateriaal onder rubriek 'Communicatie'