chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inzetten van personeel voor andere opdrachten

  Wat kun je als lijnmanager tijdens deze coronacrisis doen om het werk te organiseren? Of hoe ga je om met vragen van andere werkgevers om personeelsleden ter beschikking te stellen? Deze webpagina bundelt alle informatie.

  Opname van een andere functie binnen de eigen entiteit

  Als entiteit kun je personeelsnoden voor bepaalde functies of processen invullen door tijdelijk personeelsleden via dienstaanwijzing een andere functie aan te wijzen.

  Hoe regelen in de praktijk?

  Specifiek voor statutaire personeelsleden
  • Kan op basis van vrijwilligheid, maar kan ook verplicht worden: de leidend ambtenaar kan eenzijdig beslissen om de functie (dienstaanwijzing) van een statutair personeelslid te wijzigen (moet gemotiveerd zijn).
  • De eenzijdige wijziging van dienstaanwijzing kan geen verandering van graad, niveau, rang of salarisschaal voor gevolg hebben.
  • Een wijziging van dienstaanwijzing over de entiteiten heen is behoudens de uitzonderingen opgesomd in het VPS niet mogelijk.
  Specifiek voor contractuele personeelsleden
  • De aanstelling van een contractueel personeelslid gebeurt op basis van de arbeidsovereenkomst.
  • De lijnmanager kan de functie van een contractueel personeelslid eenzijdig wijzigen voor zover dit past binnen de arbeidsovereenkomst. Een wijziging in onderling akkoord is altijd mogelijk.
  • Een wijziging van functie kan nooit een verandering van graad, niveau, rang of salarisschaal voor gevolg hebben.
  • Een wijziging van functie over de entiteiten heen, zonder wervingsprocedure, is niet mogelijk.

  Terbeschikkingstelling aan een interne werkgever

  Personeelsnoden bij een andere entiteit kunnen via de terbeschikkingstelling aan een interne werkgever ingevuld worden.

  Wat is een interne werkgever?

  Dit is een entiteit die valt onder het Vlaams personeelsstatuut (VPS).

  Voorwaarden

  • Het personeelslid behoudt de arbeidsvoorwaarden van de uitsturende entiteit. Ook de verzekeringen van deze entiteit blijven van kracht.
  • De uitsturende entiteit betaalt het salaris door en kan met de ontvangende entiteit afspraken maken over een eventuele (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van het salaris.

  Goed om weten: de ontvangende entiteit oefent tijdens de periode van terbeschikkingstelling het feitelijke werkgeversgezag uit en staat in voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en -bescherming die gelden op de plaats van tewerkstelling.

  Hoe regelen in de praktijk?

  • 1

   Meld de terbeschikkingstelling aan AgO

   Je meldt als entiteit de terbeschikkingstelling aan het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier:

   1. titel: ‘terbeschikkingstelling corona-crisis’
   2. inhoud: naam van je entiteit, naam van de externe werkgever, sector, naam ter beschikking gestelde personeelslid en duur van de terbeschikkingstelling
   3. bijlage toevoegen: afsprakennota (statutair personeelslid) of  overeenkomst van de terbeschikkingstelling  (contractueel personeelslid) 

   AgO zorgt voor de verdere registratie van de terbeschikkingstelling in Vlimpers.

  Specifiek voor statutaire personeelsleden

  Het akkoord van de leidend ambtenaren van beide entiteiten is vereist en leggen nodige praktische afspraken schriftelijk vast in een afsprakennota. Een terbeschikkingstelling kan vrijwillig, maar ook eenzijdig door de lijnmanager van de uitsturende entiteit worden opgelegd.

  Specifiek voor contractuele personeelsleden
  • De terbeschikkingstelling van een contractueel personeelslid kan enkel op vrijwillige basis. De leidend ambtenaar kan een contractueel personeelslid niet verplichten om via ter beschikking te werken bij een andere werkgever.
  • De voorwaarden en de duur, beperkt in tijd, worden op voorhand vastgelegd in een overeenkomst ondertekend door de beide leidend ambtenaren en het contractueel personeelslid.
  • Dit kan enkel met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen. De entiteit die hiervan gebruik maakt meldt 24 uur voor het begin van de terbeschikkingstelling het volgende aan de arbeidsinspectie:
   1. de gegevens van de entiteit
   2. de externe werkgever
   3. het personeelslid
   4. de duur van de ter beschikkingstelling

  Het opsturen van de melding naar een van de regionale directies van de arbeidsinspectie kun je per e-mail via werk.belgie.be.

  Terbeschikkingstelling buiten de VO

  Als leidend ambtenaar kun je een personeelslid dat door coronacrisis tijdelijk minder werk heeft en zich beschikbaar houdt ook ter beschikking stellen aan een externe werkgever.

  Wat is een externe werkgever?

  Een externe werkgever

  • behoort niet tot de diensten van de Vlaamse overheid (privésector en andere overheidsinstellingen van de Vlaamse overheid of andere overheden).
  • geeft opdrachten die gerelateerd zijn aan de corona-crisis.
  • situeert zich in de zorg (ziekenhuizen, rusthuizen, triagecentra, …), transport, voedingssector of tuinbouwsector.

  Voorwaarden

  • Het personeelslid behoudt de arbeidsvoorwaarden van de entiteit. Ook de verzekeringen van de entiteit blijven van kracht.
  • De entiteit betaalt het salaris door en kan met de externe werkgever afspraken maken over een eventuele (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van het salaris.

  Goed om weten: de externe werkgever oefent tijdens de periode van terbeschikkingstelling het feitelijke werkgeversgezag uit over het personeelslid en staat in voor de toepassing van de regels van het arbeidsreglementering en -bescherming die gelden op de plaats van tewerkstelling.

  Hoe regelen in de praktijk?

  Specifiek voor statutaire personeelsleden

  Een entiteit die een personeelslid ter beschikking stelt, sluit een overeenkomst af met de externe werkgever.

  Opgelet: voor de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden moet normaal de minister van Bestuurszaken zijn akkoord verlenen. Voor de duur van de coronacrisis moet een entiteit het akkoord van de minister van bestuurszaken echter niet vragen als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • De entiteit stelt een ambtenaar ter beschikking die door de coronacrisis tijdelijk geen werk heeft en zich beschikbaar houdt.
  • De entiteit stelt de betrokken ambtenaar ter beschikking voor opdrachten gerelateerd aan de coronacrisis, aan een werkgever uit een van de boven vermelde sectoren.
  • De entiteit gebruikt de door de minister van bestuurszaken ter beschikking gestelde overeenkomst.
  Specifiek voor contractuele personeelsleden
  • De voorwaarden en de duur (moet beperkt zijn) van de ter beschikking stelling moeten op voorhand worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de entiteit, de externe werkgever en het contractueel personeelslid.
  • De ter beschikking stelling van een contractueel personeelslid kan enkel op vrijwillige basis. De leidend ambtenaar kan een contractueel personeelslid niet verplichten om via ter beschikking te werken bij een andere werkgever.

   

  Zijn er wettelijke beperkingen voor een terbeschikkingstelling van een contractueel personeelslid?

  Ja, naast de hoger vermelde regels houd je als entiteit ook rekening met:

  • in geval een ander openbaar bestuur: Dit kan enkel met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen. De entiteit die hiervan gebruik maakt meldt 24 uur voor het begin van de terbeschikkingstelling het volgende aan de arbeidsinspectie:
   • de gegevens van de entiteit
   • de externe werkgever
   • het personeelslid
   • de duur van de ter beschikkingstelling

  Het opsturen van de melding kan per e-mail naar een van de regionale directies van de arbeidsinspectie via werk.belgie.be.

  • in geval van een werkgever uit de privésector: Een voorafgaand akkoord van de arbeidsinspectie is vereist. De arbeidsinspectie verleent zijn akkoord enkel als de externe werkgever zelf een akkoord heeft van zijn vakbondsafvaardiging. De aanvraag van het akkoord verstuur je per e-mail naar een van de regionale directies van de arbeidsinspectie via belgie.be.
   Goed om weten: de Vlaamse overheid heeft aan de federale overheid gevraagd om voor de de duur van de coronacrisis een uitzondering te maken voor de voorafgaande toestemming van de arbeidsinspectie. Meer informatie volgt zodra beschikbaar.
  Wat als vrijwilligerswerk en terbeschikkingstelling voor een contractueel personeelslid geen optie zijn?

  Het personeelslid heeft de mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen, mits toestemming van de leidend ambtenaar om dat te kunnen cumuleren. Tijdens dit onbetaald verlof sluit het personeelslid vervolgens een arbeidsovereenkomst af met een externe werkgever en valt onder diens arbeidsvoorwaarden.