chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lijst van cruciale sectoren en de essentiële diensten

  Onderstaande lijst is een bijlage bij het ministerieel besluit van 18 maart 2020

  • Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die nodig zijn voor de vitale belangen van de natie en de behoefen van de bevolking
  • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
  • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
  • De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen
  • De asiel- en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer
  • De integratie en inburgeringsdiensten
  • De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur
  • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie
  • De diensten voor afvalophaling en -verwerking
  • De hulpverleningszones
  • De diensten van private en bijzondere veiligheid
  • De politiediensten
  • De diensten van medische hulpverlening en dringende medische hulpverlening
  • Defensie
  • De Civiele Bescherming
  • De inlichtingendiensten en -veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD
  • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.
  • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges
  • De internationale instellingen en diplomatieke posten
  • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten
  • De Algemene Administratie van douane en accijnzen
  • De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang
  • De universiteiten en hogescholen
  • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek
  • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen en de leveranciers van brandhout
  • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
  • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische redenen
  • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten
  • De apotheken en de farmaceutische industrie
  • De hotels
  • De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
  • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden
  • De postdiensten
  • De begrafenisondernemingen en crematoria
  • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën
  • De waterhuishouding
  • De inspectie- en controlediensten
  • De sociale secretariaten
  • De noodcentrales en ASTRID
  • De meteo- en weerdiensten
  • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties
  • De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt
  • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie
  • De chemische industrie
  • De productie van medische instrumenten
  • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken
  • De grondstations van ruimtevaartsystemen
  • De productie van radio-isotopen
  • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
  • Het internationaal transport
  • De havens
  • De nucleaire en radiologische sector