chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanvullende info

  Afslanking provincies

  Aanwervingskost

  Adviesverlening Raad van State Onmogelijkheid

  naar boven

  Arbeidsovereenkomst

  Belastingaangifte

  naar boven

  Dienstvoertuigen

  naar boven

  Eenheidsstatuut

  naar boven

  Externe personeelsmobiliteit

  naar boven

  Handleidingen

   naar boven

  Kaderfuncties en specifieke profielen

  naar boven

  Kinderbijslag

  naar boven

  Maaltijdcheques

  naar boven

   

  Muziek op de werkvloer

  • Als er muziek wordt gebruikt in ruimtes die uitsluitend toegankelijk zijn voor personeel, dan moet een vergoeding betaald worden aan UNISONO, een bedrijf dat  werd opgericht door SABAM en door SIMIM (de beheersvennootschap van de muziekproducenten) om de auteursrechten voor muziek op de werkvloer te berekenen en te innen. Voorbeelden hiervan zijn: muziek op de werkplaats, muziek op een personeelsfeest binnen het domein van de Vlaamse overheid, muziek op de website,…. Het CAG besliste  op 12/5/2011, naar aanleiding van een  bezoek van UNISONO, dat in het model van arbeidsreglement van de DVO een modelbepaling wordt opgenomen die muziek op de werkvloer verbiedt, tenzij met hoofdtelefoon. De lijnmanagers beslissen of zij deze bepaling overnemen in het arbeidsreglement van hun entiteit of niet. Eind 2016 vond een overleg plaats tussen het Facilitair Bedrijf en AgO enerzijds en UNISONO anderzijds. Naar aanleiding van dit overleg werd beslist om het muziekverbod ingesteld in de restaurants van het Facilitair Bedrijf te handhaven. Los daarvan staat het elke entiteit vrij om zelf met UNISONO te (gaan) onderhandelen indien zij een bepaald muziekgebruik op de werkvloer toch wenst toe te laten (bijvoorbeeld bij personeelsfeestjes). In dit geval is de entiteit zelf verantwoordelijk voor de eigen aangifte bij en betaling aan UNISONO. Op de website van SABAM vindt u  een brochure waarin alle tarieven overzichtelijk opgelijst staan

  naar boven

  Mobib-kaart

  naar boven

  Modern HR-beleid

  naar boven

  N-functies

  naar boven

  N, N-1 en N-2 procedure

  naar boven

  Nalatigheidsintresten

  naar boven

  Pensioen

  naar boven

  Privacy

  naar boven

  Beroepen en beroepsprocedures

   naar boven

   RSZ en fiscaliteit

   naar boven

   Sociale Maribel en Gesco

   naar boven

   Staatshervorming - overdracht personeel

   naar boven

   Evaluatie - Tucht - Schorsing - Ontslag

   naar boven

   Toepassingsgebieden

   • Structuur Vlaamse overheid - overzichtstabel, met vermelding van diverse toepassingsgebieden (VPS, Sectorcomité XVIII, sectoraal akkoord, hospitalisatieverzekering AG Insurance, vzw Sociale Dienst, pool der parastatalen, deontologische code, Vlimpers)

   naar boven

   Verjaring

   naar boven

   Verloven - Dienstvrijstellingen 

   naar boven

   Verzekeringen

   naar boven

   Ziekteverlof

   naar boven