chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Andere personeelsstatuten

  Zoek je meer informatie over andere personeelsstatuten? Op deze webpagina vind je verschillende personeelsstatuten opgesomd.

  Personeelsstatuut provinciegouverneurs

  Personeelsstatuut (adjunct-)arrondissementscommissarissen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris (B.S. 26.03.2004), 
   gewijzigd bij
   Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris (B.S. 15.04.2009)
   Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris (B.S. 13.07.2010)
   Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissements-commissarissen (B.S. 19.05.2011)
   Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking (B.S. 21.10.2011)
   Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot wijziging van het BVR van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het BVR van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen (B.S. 03.10.2016)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, diverse agentschapsspecifieke besluiten, het statuut van de gewestelijk ontvangers en het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (B.S.06/07/2012)
  • Interpretaties bij het personeelsstatuut van de (adjunct-)arrondissementscommissarissen

  Agentschapsspecifieke besluiten

  Ter informatie: Procedure voor het vaststellen van een ASB

  Personeelsstatuut administratieve rechtscolleges

  De huidige Vlaamse administratieve rechtscolleges zijn samengesteld uit een aantal bestuursrechters (raadsleden: voorzitter, bijzitters enz.) met een eigen rechtspositieregeling. Verder hebben zij hetzij eigen personeelsleden met een eigen rechtspositieregeling, hetzij personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die hen ter beschikking worden gesteld.

  Milieuhandhavingscollege

  De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van het Milieuhandhavingscollege (MHHC) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

  Het Milieuhandhavingscollege benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC).

  Raad voor Vergunningsbetwistingen

  De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

  De Raad voor Vergunningsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst voor de bestuursrechtscolleges (DBRC).

  Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

  De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bestaat uit negen door de Vlaamse Regering benoemde raadsleden (een werkend en twee plaatsvervangende voorzitters, twee werkende en vier plaatsvervangende bijzitters). De raadsleden hebben een eigen rechtspositieregeling:

  • Art. 2.17, 2.18 en 2.19 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de [medezeggenschap] in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 10.06.2004)
  • Art. 2 en 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelingen betreffende de raad voor [betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen] bevoegd voor het hoger onderwijs (B.S. 21.09.2004)

  De Raad benoemt geen eigen personeel, maar krijgt een secretaris en secretariaat ter beschikking (personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming).

  Raden voor Verkiezingsbetwistingen

  De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvV) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

  De Raad voor Verkiezingsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC).

  Opgeheven personeelsstatuten