chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Berekening loonmatigingsbijdrage

  Naast de gewone RSZ-bijdragen voor de diverse sectoren van de sociale zekerheid zijn de meeste werkgevers ook een loonmatigingsbijdrage verschuldigd (opgenomen in het globale RSZ-percentage).

  Welke werkgevers?

  In principe alle werkgevers, behalve federale overheid; onderwijs.

  Verschuldigd percentage?

  Het percentage is gelijk aan 5,67% van het loon van de werknemer, verhoogd met 5,67% van de verschuldigde werkgeversbijdragen.
  Voor wie onder de wetten valt van de jaarlijkse vakantie wordt de bijdrage met 0,40% verhoogd.

  Voorbeeld: RSZ-voornummer DVO = 050 (4de kwartaal 2008)
  --> werkgeversbijdrage statutairen = 3,86%  --> loonmatigingsbijdrage = (3,86% x 5,67%) + 5,67 = 5,89%
  --> werkgeversbijdrage contractuelen = 16,53%  --> loonmatigingsbijdrage = (16,53% x 5,67%) + 5,67 = 6,60%

  Voornaamste categorieën van werknemers voor wie de loonmatigingsbijdrage NIET moet worden betaald?

  • leerlingen met een beroepsinlevingsovereenkomst tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden;
  • jongeren tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden;
  • betaalde sportbeoefenaars;
  • personeelsleden die rechtstreeks ten laste van de Rijksbegroting worden bezoldigd (federaal);
  • de personeelsleden van onderwijsinrichtingen die rechtstreeks ten laste van een Gemeenschap worden bezoldigd of ten laste van een openbare instelling die als inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs optreedt.

  Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Koen De Lange (tel. 0491-96 86 34), adjunct van de directeur bij de afdeling Regelgeving.

  naar boven