chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie personeelsstatuut PG: opruststelling bij besluit Vlaamse Regering (art. 40-41)

  Vraag:

  Moet de opruststelling geformaliseerd worden door een ministerieel besluit of door een besluit van de Vlaamse Regering?

  Antwoord:

  De opruststelling gebeurt bij een besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling.

  Motivering:

  De rechtsgrond voor dergelijk besluit is:

  • de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, §1, VIII, vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 25 april 2004 en 13 september 2004,
  • het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 59 ("de Vlaamse Regering stelt het statuut van de provinciegouverneur vast"),
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, inzonderheid artikel 40 en 41.
   Artikel 40 van dit personeelsstatuut bepaalt: het ontslag wordt definitief wanneer de Vlaamse Regering dit aanvaardt.
   Artikel 41 van dit personeelsstatuut bepaalt: de gouverneur gaat op rust ten laatste wanneer hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

  De bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt: "De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de arrondissementscommissarissen en de adjunct- arrondissementscommissarissen worden benoemd en afgezet door de betrokken gewestregering, op eensluidend advies van de Ministerraad". Opruststelling is evenwel geen afzetting (vorm van sanctionering) en dus dient het advies van de federale ministerraad in casu niet gevraagd te worden.

  naar boven