chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Invoering MOBIB-kaart NMBS ter vervanging van papieren treinkaart

  Met ingang van 18 maart 2013 heeft de NMBS onverwachts de MOBIB-kaart ingevoerd. Deze chipkaart in bankkaartformaat vervangt het papieren abonnement. Op grond van de beschikbare informatie en een overleg tussen de afdeling Regelgeving en de NMBS op 21 maart 2013, kan onderstaande informatie worden verstrekt.

  Elk beleidsdomein staat in voor de verspreiding van de noodzakelijke info naar de personeelsleden toe, op basis van de in het betrokkene beleidsdomein gebruikelijke communicatiekanalen.

  1. Kost MOBIB-kaart

  De kostprijs voor de MOBIB-kaart (die 5 jaar geldig is) bedraagt 5 euro. Op het TOPO van 3 mei 2012 werd beslist dat de kostprijs door de werkgever wordt gedragen.

  De NMBS deelde mee dat vanaf 20 maart 2013 deze kostprijs geïntegreerd is in het "derde-betalerssysteem". Dit betekent dus dat het personeelslid dit bedrag niet aan het loket moet betalen, maar er een automatische facturatie gebeurt aan de werkgever.

  Voor de personeelsleden die op 18 en 19 maart 2013 hun treinkaart verlengden, en voor het ontvangen van hun MOBIB-kaart 5 euro aan het loket betaalden, zal de NMBS aan de werkgever een lijst bezorgen.

  Zo kunnen de MOD’s de ingediende schuldvorderingen via Orafin verifiëren.

  naar boven

  2. Toepassingsgebied (1ste fase)

  2.1. Nieuwe abonnees

  Voor personeelsleden die nieuw in dienst komen (of in dienst zijnde personeelsleden die voor de eerste keer een treinkaart aanvragen) wordt de MOBIB-kaart ingevoerd voor alle abonnementen, ongeacht de geldigheidsduur (één jaar, 3-maand, maand of week).

  De MOBIB-kaart wordt niet ingevoerd voor de "Railflex" of complexe treinkaarten (vb. via-traject). Deze abonnementen blijven bestaan in papieren vorm.

  De aanvragen moeten gebeuren met een nieuw attest (cf. voorbeeld). In principe heeft elk beleidsdomein reeds zo’n attest via mail van de NMBS ontvangen.

  2.2. Bestaande abonnees

  De MOBIB-kaart wordt in een eerste fase enkel ingevoerd voor de jaarabonnementen. Het personeelslid van wie de geldigheidsdatum van de treinkaart nog niet verstreken is, kan zich zonder nieuw attest naar het loket begeven om zijn treinkaart te verlengen. Hij zal een MOBIB-kaart ontvangen.

  Een attest is enkel nodig als de moederkaart vervalt.

  De abonnee moet voor het ontvangen van zijn MOBIB-kaart naast het attest (indien nodig) zijn elektronische identiteitskaart of een ander document dat zijn identiteit aantoont, kunnen voorleggen.

  Een pasfoto is niet vereist (ofwel neemt de loketbediende een scan van identiteitskaart of wordt via webcam ter plaatse een foto genomen).

  Valideringen voor een andere periode dan een jaar blijven voorlopig op papier tot op het ogenblik dat de geldigheidsduur van de moederkaart vervalt.

  Ook voor bestaande abonnees wordt de MOBIB-kaart niet ingevoerd voor de Railflex.

  naar boven

  3. Gemengde treinkaarten

  3.1. Gemengde treinkaart NMBS–MIVB

  De abonnees ontvangen een MOBIB-kaart NMBS. Wie reeds over een MOBIB-kaart MIVB beschikte, zal een nieuwe MOBIB-kaart ontvangen.

  De MOBIB-kaart NMBS vervangt dus in dit geval de MOBIB-kaart MIVB. De MOBIB-kaart NMBS kan ook door de MIVB-ontwaarder (toegangspoortjes metrostations) gelezen worden.

  3.2. Gemengde treinkaart NMBS–De Lijn/TEC

  De abonnees ontvangen een MOBIB-kaart samen met een apart valideringsstrookje voor op de bussen van de desbetreffende vervoermaatschappij.

  naar boven

  4. Andere relevante informatie

  4.1. Verlies of beschadiging

  Bij verlies of beschadiging wordt tot eind 2013 gratis een nieuwe MOBIB-kaart afgeleverd, met dezelfde geldigheidsduur als de oorspronkelijke kaart. Vanaf 2014 zal een nieuwe kaart moeten aangevraagd worden, waarvan de kostprijs ten laste van de werknemer is.

  4.2. Annulering – uitdiensttredingen - blokkeringen

  Annuleringen kunnen via onderstaande link:

  NL:  http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/contact.aspx
  FR:  http://www.belgianrail.be/fr/entreprises/contact.aspx

  Deze link kan ook gebruikt worden voor de papieren moederkaarten. In dat geval moet de moederkaart wel nog steeds teruggestuurd worden naar:

  "NMBS Mobility
  Bureau B-MO.076 sectie 13/8
  Hallepoortlaan 40
  1060 Brussel".

  Hierbij even herhalen dat bij uitdiensttreding de MOBIB-kaart "eigendom" blijft van het ex-personeelslid.

  Bij een gemengd abonnement met De Lijn of TEC moet het afzonderlijk valideringsstrookje (zie punt 3.2.) wel nog worden teruggestuurd naar de werkgever.

  4.3.  Verlengingen van de MOBIB-kaart

  In een eerste fase kan de MOBIB-kaart enkel verlengd worden aan het loket. In de toekomst (datum nog onbekend) zal dit ook via de website kunnen.

  4.4. Facturatie

  Er wordt een extra veld gecreëerd met het nummer van de MOBIB-kaart.

  4.5. Geldigheidsduur validering kennen

  Om te weten of de validering op de MOBIB-kaart nog niet moet worden verlengd, zal de abonnee zich in een eerste fase naar het loket moeten begeven. In een tweede fase zal dit ook via de NMBS-site kunnen of via nieuwe automaten die in de stations zullen geplaatst worden.

  4.5. Treinkaarten Maastricht

  Personeelsleden met een treinkaart tot Maastricht zullen een MOBIB-kaart krijgen, met een apart valideringsstrookje voor over de grens.

  naar boven