chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Legitimatiekaarten

  Praktische afspraken rond het ontwerpen en afdrukken van legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden

  1. Wat op de legitimatiekaarten moet staan, is bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden (B.S. 03.10.2008).

  2. Ontwerp van de legitimatiekaart: de digitale drukkerij van het Het Facilitair Bedrijf verzorgt de lay-out van de legitimatiekaart. Voor de aanmaak van de lay-out moet de entiteit de algemene gegevens (gegevens gemeenschappelijk voor alle legitimatiekaarten, of een bepaalde categorie van legitimatiekaarten, van die entiteit) die voor die specifieke entiteit van toepassing zijn, doorgeven aan de digitale drukkerij (of via www.Facilipunt.be , tel. 02 553 20 00):

  • naam entiteit
  • hoedanigheid agent (indien van toepassing) --> standaardformulering: 'Agent van Gerechtelijke Politie' of 'Officier van Gerechtelijke Politie' of 'Hulpofficier procureur des Konings'
  • bescherming politie (indien van toepassing) --> standaardformulering: 'De houder van deze kaart kan bij uitvoering van zijn opdracht de bijstand van de politie vorderen.'
  • bevoegdheid van de kaarthouder (toezichthouder op ... of globale omschrijving van de bevoegdheid) (maximaal 7 lijnen van 90 tekens)
  • kaart gevonden? (facultatief) --> standaardformulering: 'Kaart gevonden? Stuur ze naar: 1700 - Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel'
  • hoofd van de entiteit: voornaam, achternaam, functie
  • bijkomende (niet verplichte) vermeldingen specifiek voor uw entiteit

  De handtekening van het hoofd van de entiteit wordt ingescand. Gelieve de handtekening van het hoofd van de entiteit op een A5-blad, met een dikke zwarte stift, te bezorgen aan het Agentschap voor Facilitair Management - digitale drukkerij, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel.

  3. Afdrukken van legitimatiekaarten: de entiteit bezorgt de individuele gegevens van de kaarthouder per mail aan de digitale drukkerij (via www.Facilipunt.be , tel. 02 553 20 00): naam, voornaam, digitale foto, functie, vervaldatum van de kaart, .... De gedrukte legitimatiekaarten worden bezorgd aan de aanvrager.

  4. Elke entiteit staat zelf in voor het doorgeven van de gegevens op de legitimatiekaarten en voor de controle van de gegevens op de legitimatiekaarten (in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008).