chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Modeldocumenten

  Ben je op zoek naar modeldocumenten van de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je alle informatie in alfabetische volgorde terug.

  Alternerende opleidingen

  Arbeidsreglement

  Op grond van artikel I 7, §1 VPS stelt iedere lijnmanager voor zijn entiteit een arbeidsreglement vast. Om dit proces te faciliteren, werd er destijds na onderhandelingen met de vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII een model van arbeidsreglement opgesteld. Aangezien over het model van arbeidsreglement met de vakbonden onderhandeld werd in het Sectorcomité XVIII en aangezien de richtlijnen bij het model bepalen dat passages die vette tekst zijn letterlijk moeten worden overgenomen in het arbeidsreglement van een entiteit, raad of instelling, kunnen besproken in het EOC niet voor gevolg hebben dat in het arbeidsreglement bepalingen worden opgenomen die afwijken van de vette tekst uit het model.

  Na onderhandelingen met de vakorganisaties die resulteerden in een protocol van akkoord werden volgende wijzigingen aan het model van arbeidsreglement aangebracht:

  1. de aanvraag en opzegtermijnen inzake verlof werden verankerd. Deze elementen zijn voor de niet-continudiensten vette tekst en moeten aldus in het arbeidsreglement worden opgenomen. Continudiensten kunnen rekening houdend met hun specifieke noden afwijkende termijnen in het arbeidsreglement bepalen;
  2. het generiek toetsingskader dat moet worden toegepast in geval een personeelslid een gunstverlof aanvraagt, werd verankerd. Dit generiek toetsingskader is vette tekst en moet door de entiteiten worden overgenomen. Belangrijk om op te merken is het feit dat dit kader een procedureel en dus geen inhoudelijk kader is. Er werden dus geen inhoudelijke elementen bepaald op grond waarvan gunstverlof moet worden toegekend;
  3. in algemene termen werd bepaald dat entiteiten die een PTOW-regeling toepassen de hieraan verbonden arbeidstijdregeling moet verankeren in het arbeidsreglement. In het model zelf werd er geen voorbeeld van arbeidstijdregeling opgenomen;
  4. voor de entiteiten die gehuisd zijn in een gebouw waarvoor het facilitair bedrijf de gebouwverantwoordelijkheid draagt, werd er bepaald dat hun personeelsleden hun personeelsbadge steeds zichtbaar moeten dragen.

  Het aangepast model van arbeidsreglement kun je hier vinden.

  Managementorganen

  N-functies en algemeen directeurs (topkader)

  modelcontracten contractuele N-functies
  • herplaatsing 
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • herplaatsing:      
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
  • externe aanwerving (aangepast model, cf. MED VR dd 08.09.2006):
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • externe aanwerving (aangepast model, cf. MED VR dd 08.09.2006):
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
  modelcontracten algemeen directeur
  • externe aanwerving:
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • externe aanwerving:
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
  mandaatevaluatie 'onvoldoende'
  ontslag / pensioen

  N-1-functies (middenkader)

  modeldocumenten N-1 procedure

  Personeelsformulieren

  Opgelet: Het gaat hier om niet-gepersonaliseerde modelformulieren bestemd voor de verschillende personeelsdiensten binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Individuele personeelsleden moeten gebruik maken van de gepersonaliseerde formulieren die worden aangeboden door hun eigen personeelsdienst. Hoe je onderstaande personeelsformulieren kan personaliseren en beveiligen, kun je lezen in de korte handleiding. 

  Provinciegouverneurs

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Matthias Roman - juridisch adviseur
  Agentschap Overheidspersoneel – Juridisch Kenniscentrum
  matthias.roman@kb.vlaanderen.be