chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project Vernieuwing raamcontract ziektecontrole

  Het huidige raamcontract voor ziektecontrole van personeel binnen de Vlaamse overheid loopt na 4 jaar af, op 31 december 2020. Op deze webpagina kun je als belanghebbende het verloop naar een volgend raamcontract opvolgen.

  Project in het kort

  Het huidige raamcontract met het medisch controleorgaan voor geneeskundige controle op afwezigheden wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval en beroepsziekte van het personeel van de Vlaamse overheid, loopt dit jaar af. Het Facilitair Bedrijf (HFB) en het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) staan in voor de vernieuwing van dit raamcontract. Deze vernieuwing gaat gepaard met een aantal wijzigingen en verbeteringen van het model van arbeidsreglement en van de dienstverlening.

  Raamcontract

   

  Wijziging arbeidsreglement

  Sluit je entiteit aan bij het nieuwe raamcontract? Dan moet het arbeidsreglement van je organisatie worden aangepast aan het model van arbeidsreglement:

  • Ga naar de basecamp van de HR-businesspartners voor een versie van het gewijzigde model van arbeidsreglement met ‘wijzigingen bijhouden’. Zo kun je gemakkelijk de wijzigingen over het hele document overnemen.
  • Of Ga naar de webpagina ‘Regelgeving’ voor de officiële versie zonder ‘wijzigingen bijhouden’..

  Goed om weten: het gewijzigde arbeidsreglement moet in werking treden op 1 januari 2021.

  Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen?
  • Personeelsleden moeten vanaf 1 januari 2021 niet langer een attest afleveren wanneer zij 1 dag ziek zijn. In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte, is wel nog een attest vereist met het oog op de erkenning van de afwezigheid als gevolg van het arbeidsongeval of beroepsziekte door Medex (zonder attest kan Medex dit niet doen). AgO stuurt in dit geval ook geen herinneringen meer.
  • Er werd een regeling opgenomen voor de melding van ziekte tijdens jaarlijkse vakantie.
  • De regeling rond deeltijdse prestaties wegens ziekte werd afgestemd op de actuele versie van het Vlaams personeelsstatuut.
  • Naast wijzigingen rond de ziektecontrole is het volgende veranderd:
   • De terechtwijzing als tuchtstraf voor contractuelen is geschrapt.
   • De verwijzing naar de managementcode vervangen door een verwijzing naar de leidraad 'Interne Controle/Organisatiebeheersing', die de managementleidraad omvat.
   • Er werd een voorstel gedaan voor een privacy clausule.

  Planning en stand van zaken

  Hoe aansluiten?

  Aansluiten op raamcontract: procedure voor entiteiten die aansluiten.

  Goed om weten: je hoeft als entiteit niet te wachten op het bericht van HFB om proactief aan de slag te gaan met je arbeidsreglement. 

  • 1

   Ontvangst e-mail van HFB

   Je ontvangt als HR-verantwoordelijke een e-mail met alle nodige informatie en het instapformulier waarmee je als entiteit kunt intekenen op het raamcontract.

   Vragen? Contacteer HFB via Facilipunt.

  • 2

   Pas het arbeidsreglement van je entiteit aan

   Je past het arbeidsreglement van je entiteit aan en brengt je medewerkers hiervan op de hoogte. De wijzigingen die betrekking hebben op ziektecontrole moeten in werking treden op 1 januari 2021:

   • model van arbeidsreglement (zie boven)
   • vette tekst: verplicht over te nemen in het arbeidsreglement (aangezien op het niveau van Sectorcomité XVIII overeenstemming werd bereikt over de aanpassingen van het model van arbeidsreglement, mogen passages in vette tekst ook geen aanleiding meer geven tot discussies in het entiteitsoverlegcomité.)
   • Niet-vette tekst: facultatief

   Goed om weten: de passage over aanvraag- en opzegtermijnen voor verloven is nog niet door elke entiteit overgenomen. Ga na of ook dit gedeelte in overeenstemming is met alle vette tekst uit het model van arbeidsreglement.

  • 3

   Bezorg het aangepaste arbeidsreglement aan AgO

   Je bezorgt het aangepaste arbeidsreglement aan AgO via het Vlimpers-contactformulier.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  • Vragen over het raamcontract?
   Contacteer HFB via Facilipunt.
  • Vragen over de regelgeving en dienstverlening rond ziekte en ziektecontrole?
   Contacteer AgO via het Vlimpers-contactformulier.