chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2020

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  20/01 en 10/02/2020

  VRT: Richtlijn mobiele telefonie

   388.1234 21/02/2020

  VRT: Aanpassing protocol terbeschikkingstelling bedrijfswagen met loonruil

   388.1235 21/02/2020

  VRT: Invoering 10 % ouderschapsverlof en mantelzorgverlof

   388.1236 21/02/2020
  10/02/2020

  VRT: Het re-integratieproces

   389.1238 21/02/2020
  10/02/2020

  VRT: Het verbeterproces

   389.1239 21/02/2020
  11/02 en 25/05/2020

  modaliteiten voor de implementatie van de tussenkomst in de opleidings- en loopbaancheques voor niveau D en rang C1 – sectoraal akkoord 2017-2019

  389.1240
  - bijlage bij protocol 389.1240
  29/05/2020
  11/05/2020

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof

  390.1241 bijlage_protocol_nr. 390_1241.pdf

  bijlage_protocol_nr. 390_1241.pdf

  bijlage_protocol 390.1241

  15/05/2020
  11/05/2020

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

  390.1242

  bijlage_protocol 390.1242

  15/05/2020
  25/05/2020

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

  391.1246

  - bijlage 1 bij protocol 391.1246 (BVR)
  - bijlage 2 bij protocol 391.1246 (toelichting)

  29/05/2020
  25/05/2020

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  391.1247.pdf

  - bijlage 1 bij protocol 391.1247 (BVR)
  - bijlage 2 bij protocol 391.1247 (toelichting)

  29/05/2020
  25/05/2020 VRT: Reglementering Vlaams zorgkrediet (VZK) en Loopbaanonderbreking (LBO) 391.1243.pdf 29/05/2020
  25/05/2020 De Watergroep: Sociaal akkoord 2019-2020

  391.1244.pdf

  Bijlage1_protocol_391.1244_de Watergroep_ protocol CAO 2019-2020.pdf

  Bijlage2_protocol_391.1244_De_Watergroep_CAO2019-2020.pdf
  -  Bijlage3_protocol_391.1244_De_Watergroep_uittreksel raad van bestuur 28-2-2020.pdf

  Bijlage4_protocol_391.1244_De Watergroep__Uittreksel notulen RVB 20200424 - VIII-2.pdf

  12/06/2020

  25/05/2020

  De Watergroep: aanpassingen aan het personeelsstatuut
  (beslissing van de Raad van bestuur van De Watergroep van 28 februari 2020 en 24 april 2020)

  391.1245.pdf

  Bijlage1_protocol_391.1245_De_Watergroep_ wijzigingen personeelsstatuut v.24 april 2020.pdf

  Bijlage2_protocol_391.1245_De_Watergroep_uittreksel raad van bestuur 28-2-2020.pdf

  Bijlage3_protocol_391.1245_De Watergroep__Uittreksel notulen RVB 20200424 - VIII-2.pdf

  12/06/2020

  11/06/2020

  elektronische procedure

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  391_1248.pdf

  19/06/2020

  29/06/2020

  Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorie en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling

  392.1249

  Bijlage 1 bij het protocol 392.1249 MB maaltijdcheques

  Bijlage 2 bij het protocol 392.1249 bijlage MB maaltijdcheques

  10/07/2020

  10/07/2020

  elektronische procedure

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof

  392.1250

  17/07/2020

  10/07/2020

  elektronische procedure

  VRT: Reglementering Vlaams zorgkrediet (VZK) en Loopbaanonderbreking (LBO)

  392.1251

  17/07/2020

  30/07/2020

  elektronische procedure

  Ontwerp besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel SERV en van de personeelsformatie

  392.1252

  04/09/2020

  29/06, 21/09 en 19/10/2020

  Wijzigingen aan het model van arbeidsreglement

  392_1253.pdf

  bijlage_protocol_392_1253.pdf

  23/10/2020

  21/09/2020

  VRT: HR-Processen - Het heroriënteringsproces

  393.1254.pdf

  18/12/2020

  21/09/2020

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor
  Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen

   393_1255.pdf

  16/10/2020

  21/09, 19/10 en 16/11/2020

  Ontwerp ministerieel besluit tot vaststelling van de knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid

  393_1256.pdf

  18/12/2020

  16 november 2020

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  394.1258.pdf

  11/12/2020

  16 november 2020

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus 394.1259.pdf 11/12/2020