chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2021

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  25/01/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof 

  395.1260 05/02/2021
  25/01/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van Eigen Vermogen Flanders Hydraulics door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 5bis van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen “Flanders Hydraulics”

  395.1261 05/02/2021
  25/01/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  395.1262 05/02/2021
  25/01/2021,  22/02/2021, 22/03/2021 en 05/07/2021

  Ontwerp van omzendbrief betreffende hybride werken binnen de Vlaamse overheid

  395.1263 03/09/2021
  25/01/2021

  Koopkrachtmaatregelen VIA-sectoren – regeling OPZC Rekem en OPZ Geel

  395.1264 12/02/2021
  22/02/2021

  Vlaams Pensioenfonds OFP - wijziging van de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen - inspraak van de werknemers - verplichte raadpleging en kennisgeving

  396.1265 26/02/2021
  22/02/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het agentschap Opgroeien en andere bepalingen

  396.1266

  bijlage bij protocol 396.1266

  bijlage_protocol_396.1266

  bijlage_protoc_396.1266

  26/02/2021
  22/02/2021 en 14/06/2021

  Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen, toelagen en voordelen van de personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken die de Vlaamse Regering in het buitenland vertegenwoordigen

  396_1267

  02/07/2021
  22/03/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  397.1268

  26/03/2021
  22/03/2021 en 19/04/2021

  GO ! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: selectiereglementen
  • Projectleider onderwijsorganisatie met vacaturenummer 2831;
  • Technisch ICT manager met vacaturenummer 2829;
  • Coördinator kwaliteitsmonitoring, evaluatie en data-analyse met vacaturenummer 3018

  397.1269

  02/07/2021
  19/04/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  398.1270

  30/04/2021

  19/04/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de geldelijke maatregelen en andere bepalingen

  398.1271

  28/05/2021

  29/04/2021

  elektronische procedure

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de arbeidsvoorwaarden van de loodsdienst- en rededienstcoördinatoren en teamplanners van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  398.1272

  bijlage bij protocol 398.1272 (BVR)

  bijlage bij protocol 398.1272

  07/05/2021

  17/05/2021

  De Watergroep: Tweede pensioenpijler contractueel personeel

  399.1273

  18/06/2021

  14/06/2021

  De Watergroep:
  Nieuw loopbaan- en loonbeleid en aanpassing van het personeelsstatuut

  400.1274

  bijlage protocol_400.1274

  bijlage toelichting

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 1 - FUNCTIECLASSIFICATIEMODEL

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 2 - AFSPRAKENKADER FUNCTIECLASSIFICATIEMODEL

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 3 - TABEL DER SALARISSCHALEN

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 4 - TABEL DER AFGESCHAFTE RANGEN GRADEN EN NIVEAUS

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 5 - TABEL DER AFGESCHAFTE FUNCTIONELE LOOPBANEN

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 6- TABEL DER AFGESCHAFTE SALARISSCHALEN

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 7 -TABEL MET FUNCTIES MET INHOUDELIJKE TRAJECTEN

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 8 - DIENSTEN EN INSTELLINGEN

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 9 - DEONTOLOGISCHE CODE

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 10 - Lijst moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 11 a) - Lijst bedragen voor berekening van overstappremie 2020

  bijlage_protocol_400.1274_BIJLAGE 11 b) - Lijst bedragen voor berekening van overstappremie 2021

  02/07/2021

  14/06/2021

  VRT: Sociaal Akkoord 2021
  - Sectoraal Akkoord contractuelen
  - Arbeidsreglement

  400.1275

  2021_400.1275_bijlagen1

  2021_400.1275_bijlagen2

  16/07/2021

  05/07/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

  401.1276

  09/07/2021

  05/07/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de internetvergoeding bij hybride werken

  401.1277

  16/07/2021

  19 juli 2021 - elektronische procedure

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een partner of een kind

  401.1278

  03/09/2021

  27/09/2021

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  402.1279

  bijlage bij protocol 402.1279

  bijlage bij protocol 402.1279 - BVR

  bijlage bij protocol 402.1279 - Tabel van de salarisschalen

  19/11/2021

  25/10/2021

  VRT : Aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT - aanpassing van art. 7

  403.1280

  19/11/2021

  25/10/2021

  VRT : Sectoraal Akkoord Contractuele Werknemers (SAC) - invoering van het rouwverlof

  403.1281

  19/11/2021

  25/10/2021

  VRT : Aanpassing van de richtlijn rond elektronische communicatie en gebruik VRT netwerken en systemen

  403.1282

  19/11/2021

  25/10/2021

  VRT : Aanpassing van het Administratief Personeelsstatuut - regeling omtrent het rouwverlof (art. 86)

  403.1283

  19/11/2021