chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontract 'Ziektecontrole'

  Prijsverhoging dienstverlening Mediwe vanaf 1 februari 2022

  Vanaf 1 februari 2022 hanteert het ziektecontroleorgaan Mediwe hogere prijzen. Dit is het gevolg van een aanpassing van de erelonen van de huisartsenMeer informatie en de aangepaste tarieven vind je in het raamcontract 'Ziektecontrole'.

  Op deze webpagina kun je als belanghebbende actuele informatie vinden over het raamcontract 'Ziektecontrole'.

  Raamcontract

  • Het Facilitair Bedrijf (HFB) staat in voor het administratief beheer van het raamcontract afgesloten met Mediwe vzw. 
  • Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) beheert het inhoudelijke luik (de link met de HR-dienstverlening).

  Wijziging arbeidsreglement

  Sluit je entiteit aan bij het nieuwe raamcontract en is je entiteit klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie? Dan moet het arbeidsreglement van je organisatie worden aangepast aan het model van arbeidsreglement:

  • Ga naar de basecamp van de HR-businesspartners voor een versie van het gewijzigde model van arbeidsreglement met ‘wijzigingen bijhouden’. Zo kun je gemakkelijk de wijzigingen over het hele document overnemen.
  • Of ga naar de webpagina ‘Regelgeving’ voor de officiële versie zonder ‘wijzigingen bijhouden’.

  Richtlijnen voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken

  • Ga aan de slag met de raamovereenkomst via onderstaande ‘Wat te doen-situaties’.

  Wat te doen…

  Ziektecontrole:

  … als je een ziektecontrole wilt aanvragen?

  Wat?

  Je kunt 3 soorten ziektecontroles aanvragen:

  • Controles op basis van een selectie door het controleorgaan
   Je geeft het gewenste aantal per jaar door via (de bijlage van) het instapformulier (of voor ministeriediensten: via de bijlage bij het instapformulier).
  • Controles op vraag van de entiteit (‘ad hoc’)
   Deze bestellingen plaats je:
   • via Vlimpers voor Vlimpers-entiteiten
   • telefonisch (03 220 61 00) of via e-mail (info@mediwe.be) voor niet-Vlimpers-entiteiten
  • Controles op vraag van het personeelslid (deeltijdse prestaties wegens ziekte)
   Hiervoor contacteert het personeelslid rechtstreeks het controleorgaan.

  Mediwe vzw kan dagelijks personeelsleden selecteren die in aanmerking komen voor controle.

  Op (de bijlage van) het instapformulier kun je aangeven of je zulke controles wenst en hoeveel. Mediwe verdeelt deze bestelling dan over het ganse jaar. Kies je voor deze mogelijkheid, dan kun je nog altijd bijkomende 'ad hoc' controles aanvragen. Deze twee vormen van controle staan los van elkaar.

  Hoe aanvragen?

  Je vraagt een controle aan in Vlimpers. Lukt dit niet, dan kun je het DCPA contacteren om je hierin bij te staan.

  Ook in het weekend kun je controles aanvragen via Vlimpers. Als je op dat moment geen toegang hebt tot Vlimpers, kun je de controle ook rechtstreeks telefonisch (03 220 61 00) aanvragen (zaterdag van 9 tot 11 uur, zondag van 10 tot 11 uur).

  … als je een personeelslid wilt uitsluiten van een ziektecontrole?

  Het DCPA registreert dit voor jou in Vlimpers. Vraag het overzicht 'mag controle krijgen' van je entiteit via het Vlimpers-contactformulier aan. 

  … als je spontane controles wilt laten uitvoeren?

  Wat?
  Dit zijn controles die het ziektecontroleorgaan uitvoert aan de hand van afgesproken criteria. Mediwe selecteert zelf de te controleren personeelsleden in functie van het aantal spontane controles dat je entiteit bestelde. Je hoeft als HR-businesspartner of leidinggevende geen aparte goedkeuring meer te geven voor deze controles.

  Wanneer?
  Welke criteria het ziektecontroleorgaan moet toepassen, spreek je met hen af. Raadpleeg het overzicht van mogelijke criteria . Mediwe contacteert in de loop van februari alle entiteiten die spontane controles hebben besteld.

  Hoe instappen?

  Goed om weten: bezorg de personeelsleden van je entiteit die je wilt uitsluiten voor spontane controles via het Vlimpers-contactformulier. AgO registreert dit dan in Vlimpers.

  Ziektemelding en -attest:

  ... als een personeelslid ziek wordt?

   Als leidinggevende (of gemachtigde) voer je de ziekte in Vlimpers in. Verblijft het personeelslid tijdens de ziekte niet op zijn domicilieadres, dan geef je het verblijfadres ook mee. Zo weet Mediwe onmiddellijk waar een eventuele controle moet gebeuren.
  Het personeelslid moet dit adres melden bij de ziektemelding en per e-mail bevestigen als het om een telefonische melding gaat.

  Het personeelslid bezorgt binnen 24 uur het attest aan Mediwe, bij voorkeur via het webformulier, per e-mail naar vo@mediwe.be (tot en met 31 december 2021) of per post naar Mediwe vzw, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte:

  … als een personeelslid een controle voor deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvraagt?

  Het personeelslid vraagt zelf deze controle telefonisch aan bij Mediwe.

  Hoe verlengen?

  Raamcontract verlengen: procedure voor entiteiten die zijn aangesloten.

  Goed om weten:

  • Voor de ministeriediensten gebeurt de formele verlenging via AgO dat het instapformulier invult. De ministeriediensten zelf vullen een bijlage bij het instapformulier in.
  • Entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid vullen zelf een instapformulier in.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  • Vragen over het raamcontract?
   Contacteer HFB via Facilipunt.
  • Vragen over de regelgeving en dienstverlening rond ziekte en ziektecontrole of over de verlenging van de opdracht voor 2022?
   Contacteer AgO via het Vlimpers-contactformulier.