chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgeving organisatie Vlaamse Overheid

  Bestuursdecreet

  Kaderdecreet strategische adviesraden

   Organisatiebesluit

   Bevoegdheidsbesluit

   Delegatiebesluiten aan hoofden departementen en aan hoofden IVA's

   Kabinetsbesluit

   Begrotingscontole en -opmaak

   Presentiegelden, toelagen en vergoedingen

   Harmonisatie van toelagen en presentiegelden

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren (B.S. 16.04.1988)
    zoals gewijzigd

    opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 voor wat betreft de publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigde agentschappen; opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 voor wat betreft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

   Presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij IVA's

   Vergoedingen van bestuurders en regeringsafgevaardigden in publieke EVA's

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen (B.S. 24.04.2007)
    zoals gewijzigd