chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Thematisch register

  De omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten die expliciet werden opgeheven, zijn niet opgenomen in dit thematisch register. Daarnaast werd ook die regelgeving achterwege gelaten die zonder voorwerp geworden is vanwege (a) situatie verlopen, (b) definitieve goedkeuring van het besluit waarop ze anticipeert of (c) verdwijnen van het bewuste toepassingsgebied.

  Wenst u een overzicht van alle omzendbrieven, dienstmededelingen en richtlijnen die ooit verspreid werden in verband met personeelsregelgeving, dan kan u terecht in het chronologisch register.

  Ga naar beginletter:

  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  A

  Onderwerp Type - Nummer - Datum
  alcohol- en drugsbeleid omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011
  arbeidshandicap omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/9 van 15 december 2008
  arbeidsongeval richtlijn DVO/DBZ/GDPB/2007/1 van 21 maart 2007
  archiefbeheer omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/3 van 24 april 2008

  naar boven

  B

  bedrijfswagen zie trefwoord "dienstvoertuig"
  beeldschermwerk zie trefwoord "bril (aanschaf van)" en zie trefwoord "ergonomie"
  belastingaangifte abonnement woon-werkverkeer richtlijn DVO/DBZ/AR/2007/2 van 31 augustus 2007
  beloningsbeleid omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/18 van 6 juli 2007
  bijkomende of specifieke opdrachten

  ministerieel besluit van 14 mei 2008 gewijzigd bij
  - ministerieel besluit van 16 januari 2009;
  - ministerieel besluit van 2 mei 2013;
  - ministerieel besluit van 22 mei 2015 ;
  - ministerieel besluit van 23 oktober 2015 ;
  - ministerieel besluit van 10 februari 2017 ;
  - ministerieel besluit van 1 juli 2017;

  binnenlandse dienstreis

  - zie ook trefwoord 'maaltijdvergoedingen'
  - zie ook trefwoord 'kilometervergoeding'

  bril (aanschaf van) omzendbrief KB/BZ/2017/2 van 11 januari 2017
  buitenlandse dienstreis omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009
  buitenlandpersoneel ministerieel besluit van 19 september 2013
  omzendbrief BZ/IV 2013/1 van 19 september 2013 

  naar boven

  C

  ---

  naar boven

  D

  dagvergoeding zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  deontologische code omzendbrief BZ 2011/6 van 6 juli 2011
  dienstreis zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  dienstvoertuig omzendbrief KB/BZ/2017/4 van 24 febrauri 2017
  drugsbeleid zie trefwoord "alcohol- en drugsbeleid"

  naar boven

  E

  EFI-regeling (economische en financiële informatie) zie trefwoord "vakbond (doorgeven van informatie)"
  EHBO omzendbrief KB/BZ/2017/1 van 20 december 2016
  energieverbruik

  omzendbrief FM/2008/1 van 15 februari 2008
  omzendbrief FM/2008/2 van 15 februari 2008

  ereteken omzendbrief BZ 2013/2 van 22 april 2013
  richtlijn DVO/DBZ/PRG/2006/1 van 20 november 2006
  ergonomie richtlijn DVO/DBZ/GDPB/2010/1 van 21 januari 2010
  EVC (erkennen van verworven competenties) omzendbrief KB/BZ/2017/7 van 29 november 2012

  naar boven

  F

  fietsvergoeding omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/10 van 29 oktober 2009

  naar boven

  G

  gebouwbeheer zie trefwoord "vastgoedbeheer"
  gedragscode (bij uitvoering selecties) richtlijn DVO/BZ/P&O/2009/1 van 16 december 2009
  geldelijke anciënniteit zie trefwoord "valorisatie voorgaande diensten"
  gevaartoelage omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17 van 6 juli 2007
  geweld op het werk zie trefwoord "OGGW
  gewestelijk ontvanger (overdracht) ministerieel besluit van 20 februari 2013

  naar boven

  H

  huisvestingsbehoefte omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006

  naar boven

  I

  indexaanpassing

  dienstmededeling KB/VO 2016/1 van 10 juni 2016

  Opgelet: sinds 2017 worden indexaanpassingen niet meer gecommuniceerd via een dienstmededeling, maar via de website. Alle informatie, waaronder de meest recente verhogingscoëfficiënt, is terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/indexaanpassing.

  integriteit zie trefwoord "deontologische code"
  integer omgaan met ICT-middelen omzendbrief BZ 2014/2 van 14 maart 2014
  iPad richtlijn BZ/VO 2012/2 van 21 december 2012

  naar boven

  J

  jobstudent zie trefwoord "vakantietewerkstelling"

  naar boven

  K

  kansengroepen (monitoring van) omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/3 van 14 april 2009
  kilometervergoeding

  dienstmededeling KB/VO 2016/2 van 14 juli 2016

  Opgelet: De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen motorvoertuig wordt elk jaar op 1 juli herzien. Voor zover de aanpassing van de vergoeding voortvloeit uit de toepassing van de ongewijzigde formule (federale berekeningswijze) deelt de administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel jaarlijks het bedrag van de kilometervergoeding mee. Sinds 2017 worden dergelijke aanpassingen niet meer gecommuniceerd via een dienstmededeling, maar via de website. Alle informatie, waaronder de meest recente bedragen, is terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/kilometervergoeding.

  klachtenmanagement omzendbrief VR 2014/20 van 25 april 2014 'Leidraad organisatie klachtenmanagement'
  knelpuntfuncties ministerieel besluit van 15 juni 2009
  kwaliteitscriteria voor selecties en selectoren omzendbrief BZ 2014/5 van 23 mei 2014

  naar boven

  L

  loodscoëfficiënten ministerieel besluit van 20 februari 2014

  naar boven

  M

  maaltijdcheque ministerieel besluit van 29 februari 2016
  maaltijdvergoeding

  dienstmededeling BZ/VO 2016/1 van 10 juni 2016

  Opgelet: het bedrag van de maaltijdvergoeding volgt de index. Sinds 2017 worden indexaanpassingen niet meer gecommuniceerd via een dienstmededeling, maar via de website. De meest recente bedragen voor de maaltijdvergoeding zijn is terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/binnenlandse-dienstreizen.

  zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"

  monitoring (van kansengroepen) zie trefwoord "kansengroepen"

  naar boven

  N

  ---

  naar boven

  O

  onderscheidingen i/d nationale orden en burgerlijke eretekens zie trefwoord "ereteken"
  onthaalbeleid omzendbrief BZ 2011/4 van 30 mei 2011
  openbaarheid van beloningsbeleid zie trefwoord "beloningsbeleid"

  naar boven

  P

  pesterijen op het werk zie trefwoord "preventie van psychosociale risico’s"
  plaats- en tijdsonafhankelijk werken omzendbrief BZ 2014/3 van 16 mei 2014
  planlastvermindering lokale besturen omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012
  algemene informatie over het project planlastvermindering: www.bestuurszaken.be/planlasten
  preventie van psychosociale risico's op het werk omzendbrief BZ 2015/1 van 20 maart 2015
  privé-ervaring zie trefwoord "valorisatie voorgaande diensten"

  naar boven

  Q

  ---

  naar boven

  R

  raad van beroep ministerieel besluit van 24 februari 2006;
  ministerieel besluit van 31 oktober 2006
  rechtsbijstand omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/21 van 6 november 2007
  reis- en maaltijdvergoeding zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  rookbeleid omzendbrief BZ 2011/5 van 30 juni 2011

  naar boven

  S

  selecties (gedragscode) zie trefwoord "gedragscode (bij uitvoering selecties)"
  sociale dienst omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/12 van 15 mei 2007
  staking omzendbrief KB/BZ/2016/1 van 8 december 2016
  stoffelijke schade eigen voertuig bij dienstverplaatsingen omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007
  syndicaal statuut zie trefwoord "vakbondsstatuut"

  naar boven

  T

  telewerk zie trefwoord "plaats- en tijdsonafhankelijk werken"
  terugvordering ten onrechte betaalde bezoldigingen richtlijn BZ/VO 2012/1 van 30 maart 2012
  toegankelijkheid (van websites) omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/2bis van 29 februari 2008
  toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk zie trefwoord "gevaartoelage"
  toelagen voor vertegenwoordigers VR in het buitenland zie trefwoord "buitenlandpersoneel"

  naar boven

  U

  ---

  naar boven

  V

  vakantietewerkstelling omzendbrief KB/BZ/2017/6 van 24 oktober 2017
  vakbondsstatuut omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014
  valorisatie voorgaande diensten zie webpagina 'impact van ervaring of anciënniteit op salaris'
  vastgoedbeheer (verantwoordelijkheden) omzendbrief BZ 2012/4 van 23 november 2012
  vergoedingen zie trefwoord "fietsvergoeding"
  zie trefwoord "kilometervergoeding"
  zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  zie trefwoord "Vlissingen"
  zie trefwoord "buitenlandpersoneel"
  verkeersvoordelen overgeheveld personeel federaal ministerie, RMT en Regie der Luchtwegen omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/3 van 21 maart 2007
  verzekeringen zie trefwoord "hospitalisatieverzekering"
  zie trefwoord "stoffelijke schade"
  zie trefwoord "rechtsbijstand"
  Vlissingen (vergoeding voor het werken in)

  dienstmededeling BZ/VO 2016/3 van 14 juli 2016

  Opgelet: De vergoeding voor het werken in Vlissingen wordt berekend op basis van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen voertuig, die elk jaar op 1 juli wordt herzien. Voor zover de aanpassing van deze vergoeding voortvloeit uit de toepassing van de ongewijzigde formule (federale berekeningswijze) deelt de administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel jaarlijks het bedrag van de kilometervergoeding mee. Sinds 2017 worden dergelijke aanpassingen niet meer gecommuniceerd via een dienstmededeling, maar via de website. Alle informatie, waaronder de meest recente bedragen, is terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/kilometervergoeding.

  voorbehouden betrekkingen zie trefwoord "arbeidshandicap"

  naar boven

  W

  woon-werkverkeer zie trefwoord "belastingaangifte
  zie trefwoord "fietsvergoeding"

  naar boven

  X

  ---

  naar boven

  Y

  ---

  naar boven

  Z

  ---


  naar boven