chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen - Titel 4

  Titel 4. Overgangs- en opheffingsbepalingen

  Toelichting bij Art. I 17

  § 1. - opgeheven[27]

  § 2. Sommige personeelsplannen zijn uitgedrukt in functies, andere in graden.[2]
  Uiterlijk tegen 1 april 2017 moet elke entiteit het personeelsplan ook in functiefamilies, functiefamilieniveaus en desgevallend niet toewijsbare functies, uitdrukken (organiek, zie artikel I 4, § 3, tweede lid), maar in afwachting van de koppeling van functies aan het  loopbaan- en beloningsbeleid zoals vastgesteld in het VPS, moet de doorvertaling nog in graden gebeuren (overgang) aangezien er geen één op één relatie bestaat met de huidige niveaus, rangen en graden.[27]

  Toelichting bij Art. I 18

  - opgeheven[6]

  Toelichting bij Art. I 19

  Het zal niet altijd mogelijk zijn de volledige procedure verder te zetten volgens de reglementering van kracht vóór de datum van inwerkingtreding, althans wat de bevoegde overheden betreft die bv. na beroep uitspraak doen. De procedure wordt verdergezet overeenkomstig de oude reglementering, de definitieve uitspraak na beroep gebeurt overeenkomstig het raamstatuut.

  Met een (vorige) raad van beroep wordt dus zowel deze van de diensten van de Vlaamse Regering als van de VOI bedoeld.

  Toelichting bij Art. I 20

  Uiteraard kan dit de facto leiden tot verderzetting van het hoger ambt als de desbetreffende functie / graad voorkomt op het personeelsplan van de nieuwe entiteit.

  Toelichting bij Art. I 20bis

  - opgeheven[13]

  Toelichting bij Art. I 21

  Er wordt een overgangsregeling ingevoegd aangezien de ambtenaren die op datum van inwerkingtreding van dit besluit een andere functie opgenomen hebben, gedetacheerd of met verlof zijn zoals vermeld in art. I 16, eerste lid, op het moment dat hun afwezigheid werd toegestaan, niet op de hoogte konden zijn van deze regel. Zij hebben dus tijdelijk een terugkeerrecht naar de oorspronkelijke betrekking tot zij veranderen van functie, wisselen van kabinet (bv. bij einde van een legislatuur) of hun verlof verlengen. Op dat moment vallen zij terug onder de organieke regeling van geen recht op terugkeer (wel mogelijkheid).

  § 2 - opgeheven[9]

  Toelichting bij Art. I 22

  Geen commentaar.

  naar boven