chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel XII. Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

  Toelichting bij Art. XII 1

  Geen commentaar

  Toelichting bij Art. XII 2

  § 1. De instellingsspecifieke besluiten (ISB) van de VOI worden behouden inzonderheid wat de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut betreft, aangevuld met specifieke bepalingen die niet door dit besluit geregeld worden (bv. tewerkstellingsgarantie). Er kunnen derhalve geen bepalingen uit de ISB toegepast worden over materies die geregeld zijn in dit raamstatuut, bv. verlof, tucht.

  De ISB dienen binnen maximum anderhalf jaar omgevormd te zijn tot ASB (agentschapsspecifieke besluiten).[2]

  § 2. Idem als § 1.
  In de instellingsspecifieke besluiten van de OPZ Geel en Rekem regelen bovendien een aantal artikelen de tussenkomst van o.m. de Medische raad in toepassing van de ziekenhuiswet. Het is de bedoeling deze bevoegdheden in stand te houden ook al gaat het over materies die in het raamstatuut geregeld worden.

  Het betreft:

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij aanwerving van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  desgevallend mogelijkheid tot afwijking van de rangschikking van een examen om in overeenstemming te zijn met het door de ziekenhuiswet verplichte advies van de Medische raad

  -

  bevoegdheden van de Medische raad inzake ongunstige evaluatie proeftijd

  -

  bevoegdheid van de Medische raad inzake zware fout tijdens de proeftijd

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij de benoeming van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  voorafgaand advies Medische raad aan de bevoegde overheid die de tuchtstraf uitspreekt, t.a.v. een ziekenhuisgeneesheer

  -

  idem voor schorsing in het belang van de dienst

  -

  voorafgaand advies Medische raad aan de benoemende overheid inzake de afdanking wegens beroepsongeschiktheid van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer, behalve de afzetting om dringende redenen (ook contractuelen)

  naar boven