chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WB 029 - titel

  [29] Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen

  Publicatie BS:

  22 juli 2015
  Uitwerking: 1 mei 2015
  dag waarop de uittreding van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006,uit Jobpunt Vlaanderen plaatsvindt voor de artikelen 3 en 17
  6 juli 2015 (datum publicatie BS van het decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003,wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening) wat de exclusieve toekenning van taken aan het Agentschap Overheidspersoneel betreft ten aanzien van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de Publiekrechtelijk Extern Verzelfstandigde Agentschappen