chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse overheid maakt werk van een nieuw beleid rond rekrutering en selectie, dat sterk gekaderd is in een hedendaagse visie op HR.

  Werken bij de Vlaamse overheid

  Kansengroepen werven

  De Vlaamse overheid wil een weerspiegeling zijn van de samenleving, maar op dit moment heeft ze daarvoor nog te weinig personeelsleden van buitenlandse herkomst en medewerkers met een handicap of chronische ziekte in dienst. Op tal van manieren kunnen entiteiten werk maken van een grotere instroom van die kansengroepen.

  Erkennen van verworven competenties

  Erkennen van verworven competenties (EVC) geeft een persoon de mogelijkheid om de relevante kennis of (beroeps)ervaring te laten erkennen, onafhankelijk van de context waarin deze zijn verworven.

  Knelpuntfuncties

  In 2009 werd een lijst opgesteld met knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid en opgenomen in een ministrieel besluit.

  Voor de functies opgenomen in de lijst kan men bij aanwerving, indien vermeld in het vacaturebericht, afwijken van de diplomavoorwaarde in het Vlaams personeelsstatuut (behalve voor een gereglementeerd beroep).

  Ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende vaststelling van de knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Informatie voor selectoren

  Hieronder vindt u meer informatie over de dienstverlening van het Selectiecentrum en vindt u de nodige informatie en tools voor uw eigen procedures.

  Beleid en visie

  De Vlaamse overheid maakt werk van een nieuw beleid rond rekrutering en selectie, dat sterk gekaderd is in een hedendaagse visie op HR.

  Regelgeving

  Instrumenten

  •  (geldig vanaf 1 juli 2017)

  Cijfers

  Meer informatie

  Sinds 1 mei 2015 neemt het Agentschap Overheidspersoneel de dienstverlening met betrekking tot rekrutering en selectie voor de Vlaamse overheid op.

  Het Selectiecentrum:

  • staat in voor de uitvoering van de statutaire selectieprocedures in de Vlaamse ministeries in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse overheid en Selor;
  • is verantwoordelijk voor de selectie en evaluatie van topfuncties in de Vlaamse overheid;
  • biedt raamcontracten en ondersteuning voor de uitvoering van de contractuele selectieprocedures in de Vlaamse ministeries;
  • coördineert herplaatsing (Werkwijzer) voor de Vlaamse overheid.

  Voor vragen hierover, contacteer selecties@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail) of 02 553 01 08

  Contact

  Selectiecentrum, Agentschap Overheidspersoneel

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88, bus 42
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 01 08
  E-mail