chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening rekrutering en selectie

  Hoe organiseer je professionele selectieprocedures? Hoe regel je doelgerichte arbeidsmarktcommunicatie voor je vacatures? Met welke trends hou je best rekening? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo organiseer je efficiënte rekruteringcampagnes en kwaliteitsvolle selectieprocedures.

  Voor wie?

  • Je bent HR- of selectieverantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de organisatie van de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers.

  Welke dienstverlening?

  • 1

   Ondersteuning via de toolbox rekrutering en selectie

   Wat
   Een stappenplan waarmee je als selectieverantwoordelijke zelf aan de slag gaat om selectieprocedures ‘van a tot z’ te organiseren.

   Aanpak
   De toolbox bundelt per fase in het rekruterings- en selectieproces alle informatie en alle relevante sjablonen.

   Hoe ga je aan de slag?
   Ga naar de toolbox ‘rekrutering en selectie’.

  • 2

   Advies en ondersteuning bij arbeidsmarktcommunicatie

   (als je zelf de selectieprocedure uitvoert)

   Wat
   Jij kiest welke ondersteuning je wenst:

   • Een kanalenmatrix en sjablonen uit de toolbox rekrutering en selectie waarmee je zelf aan de slag gaat.
   • Een interne partner van het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) adviseert je over arbeidsmarktcommunicatie of toetst je rekruteringsideeën af.
   • Een externe partner ondersteunt je bij mediaplanning, media-advies, vormgeving van jobadvertenties en media-aankopen.

   Aanpak
   De rol die het Selectiecentrum van AgO of de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap.

   Hoe aanvragen?

   Goed om weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

  • 3

   Advies en ondersteuning bij arbeidsmarktcommunicatie

   (als het Selectiecentrum van AgO de selectieprocedure uitvoert)

   Wat
   Een interne selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO:

   • geeft je advies over een goede mediamix en geschikte vormgeving van jobadvertenties
   • zorgt voor het contact met de externe partners
   • zorgt voor de publicatie van de vacature(s)
   • volgt de campagne op tijdens en na de publicatieperiode en meet het succes 

   Aanpak
   De rol die de selectieverantwoordelijke opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Die worden besproken op de intake, samen met het budget dat je organisatie ter beschikking stelt en de mogelijke mediakanalen. Nadien ontvang je gedetailleerde voorstellen en bespreek je de finale keuze.

   Een externe partner wordt betrokken bij de uitvoering.

   Hoe aanvragen?
   Concrete afspraken worden tijdens de intake gemaakt. 

   Goed om weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

  • 4

   Uitvoering van selectieprocedures

   Wat
   Een interne selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO of een externe partner ondersteunen je bij de uitvoering of coördinatie van selectieprocedures:

   • Voor sommige procedures ben je verplicht om het Selectiecentrum van AgO in te schakelen:
    • statutaire aanwervingsprocedures van de ministeries van de Vlaamse overheid: wervingen en bevorderingen (binnen niveau en naar een hoger niveau)
    • managementprocedures van de Diensten van de Vlaamse overheid: procedures top- en middenkader (management- en projectleiderfuncties van N-niveau), mandaten en tijdelijke aanstellingen, functies van algemeen directeur, het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad en N-1-functies
   • Voor andere procedures is het Selectiecentrum van AgO geen ‘verplichte selector’:
    • statutaire aanwervingsprocedures van de Diensten van de Vlaamse overheid die geen ministerie zijn: wervingen en bevorderingen (binnen niveau en naar een hoger niveau)
    • contractuele aanwervingsprocedures van de Diensten van de Vlaamse overheid

   Aanpak

   • Is het Selectiecentrum van AgO verplichte selector? Dan kan in overleg een externe partner ingeschakeld worden voor een deel of het geheel van de procedure. Dat gebeurt standaard voor de managementprocedures waarvoor het Selectiecentrum van AgO verplichte selector is.
   • Is het Selectiecentrum van AgO geen verplichte selector? Dan heb je de keuze:
    • Je voert de procedures zelf uit.
    • Je schakelt een externe partner in voor 1 of meerdere procedures via een raamcontract.
    • Je laat alle selectieprocedures volledig opnemen door AgO door aan te sluiten bij de dienstverlening van het Selectiecentrum van AgO.

   Hoe aanvragen?

   Goed om weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

  • 5

   Asessment centers of selectietesten in selectieprocedures

   Wat
   Een externe partner ondersteunt je bij de screening van kandidaten. Jij kiest welke ondersteuning je wenst:

   • uitvoering van assessment centers: een externe partner voert potentieelinschattingen, competentiescreenings, development of assessment centers als onderdeel van je selectieprocedures uit. Bijvoorbeeld via computergestuurde persoonlijkheidstesten, redeneertesten, competentiebevragingen, interviews, …
   • gebruik van selectietesten: je koopt een licentie en credits aan van selectietesten die je zelf gebruikt voor interne selectieprocedures. Bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstesten, redeneertesten, …

   Aanpak
   Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner. Dit is steeds een vaste externe partner. Voor het gebruik van selectietesten krijg je een opleiding van de externe partner in hoe je deze testen het best kan inzetten en interpreteren.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina’s van onderstaande raamcontracten hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van de raamcontracten, leveranciers, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …:

   Goed om weten: bij de gunning van de raamcontracten werden de organisaties verdeeld over verschillende externe partners. Weet je nog niet welke partner jou zal ondersteunen? Stuur dan een mail naar het Selectiecentrum van AgO via: selecties@vlaanderen.be.

  • 6

   Ondersteuning bij tijdelijke opdrachten (uitzendarbeid)

   Wat
   Een externe partner ondersteunt je bij de invulling van tijdelijke opdrachten via uitzendarbeid. Zo kun je snel je wervingsbehoeften invullen.

   Aanpak
   Lees meer op de webpagina ‘uitzendarbeid’.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina van het raamcontract ‘Uitzendarbeid voor verschillende profielen’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, … 

   Goed om weten: kosten van de externe partner worden gedragen door je organisatie.

  • 7

   Opleiding en certificering van selectoren

   Wat
   Je moet als selector een aantal verplichte opleidingen volgen. Daarnaast kun je een certificering krijgen van AgO. Die houdt in dat je formeel voldoet aan de nodige kwaliteitscriteria voor selectoren. Hierdoor kun je bevorderingen binnen het niveau en naar het hogere niveau, en procedures waarvoor het Selectiecentrum van AgO verplichte selector is, zelf uitvoeren. Het Selectiecentrum van AgO draagt wel steeds de eindverantwoordelijkheid en zorgt ook voor een kwaliteitscontrole.

   Aanpak
   De opleidingen worden aangeboden in de module Leren van Vlimpers (zie hoe aanvragen). Voor de certificering screent het Selectiecentrum van AgO je gevolgde opleidingen, ervaring en tijdsbesteding als selectieverantwoordelijke. Bij een positief resultaat wordt je uitgenodigd door een externe partner voor een assessment center van je vaardigheden.

   Hoe aanvragen?

   Goed om weten: de kosten van de opleidingen en het assessment center worden gedragen door je organisatie.

  Belang van rekrutering en selectie

  Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening? Omdat de Vlaamse overheid sterk inzet op een kwalitatieve en professionele aanpak van rekrutering en selectie. Toch is het niet altijd eenvoudig om de juiste profielen te vinden op de arbeidsmarkt. Om tekorten op te vangen binnen een moeilijke arbeidsmarktcontext, werkt de Vlaamse overheid aan een kader om flexibel gebruik te maken van hybride arbeidsrelaties en andere tewerkstellingsvormen.

  Goed om weten: bovenvermelde dienstverlening rond rekrutering en selectie speelt in op die arbeidsmarkttrends.

  Wat zijn hybride arbeidsrelaties en andere tewerkstellingsvormen?
  • Dankzij hybride arbeidsrelaties worden jobs gecombineerd met andere opdrachten binnen of buiten de overheid zoals: virtuele teams, pools, projectdeelname, combinatie met een zelfstandige activiteit, …
  • Andere tewerkstellingsvormen zijn bijvoorbeeld: consultants, freelancers, uitzendarbeid, …

  Gemeenschappelijke dienstverlening rekrutering en selectie

  De Vlaamse overheid gaat het rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers gemeenschappelijk aanpakken. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) wordt daarom vanaf 2024 bevoegd voor alle selectieprocedures van alle entiteiten. Lees hier meer over het project, de aanpak en de planning

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be - 02 553 01 08


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).