chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Elders Verworven Competenties (EVC)

  Wil je beschikbare profielen op de arbeidsmarkt optimaal inzetten in je departement of agentschap? Wil je naast diploma’s ook focussen op talenten en competenties? Dan kun je binnen de Vlaamse overheid ook kandidaten aanwerven zonder het gevraagde diploma. Voorwaarde is dat ze de nodige kennis of (beroeps)ervaring hebben.

  Voor wie?

  Wat is EVC?

  EVC staat voor Elders Verworven Competenties. Dat is een specifieke procedure waarmee je kandidaten kunt aanwerven die niet aan de diplomavoorwaarden voldoen, maar wel over de nodige kennis of (beroeps)ervaring beschikken. Dit is mogelijk door vaardigheden en competenties zichtbaar te maken en te certificeren met een toegangsbewijs.

  Voorwaarden

  Je kunt kandidaten zonder het vereiste diploma of getuigschrift toelaten tot een EVC-procedure als ze beschikken over een geldig:

  • Ervaringsbewijs: dit is een officieel document uitgereikt door de Vlaamse overheid aan kandidaten die een zekere bekwaamheid hebben aangetoond in een testcentrum dat erkend wordt door de Vlaamse overheid. Enkel ervaringsbewijzen waarover een protocol werd gesloten in het Sectorcomité XVIII komen in aanmerking. Het gaat om een 20-tal functies zoals bijvoorbeeld ICT-ondersteuner, poetshulp, arbeidsconsulent, of industrieel elektrotechnisch installateur.
  • Of toegangsbewijs: dit is het resultaat van een met succes beëindigde EVC-procedure voor een concrete functie. Om deel te nemen aan een EVC-procedure stelt de kandidaat een portfolio op dat vervolgens wordt beoordeeld door de VDAB. Indien dit positief is, krijgt de kandidaat een toegangsbewijs dat 7 jaar geldig is en waarmee men kan deelnemen aan een selectieprocedures voor dezelfde functie.

  Voordelen

  Je kunt afwijken van de diplomavoorwaarden die het Vlaams personeelsstatuut voorschrijft door een EVC-procedure te voeren die rekening houdt met bovenvermelde voorwaarden. Die afwijking moet je wel duidelijk vermelden in het selectiereglement.

  Je kunt een EVC-procedure organiseren voor statutaire en contractuele functies, op elk niveau. Zo verhoog je de kans om je vacature in te vullen en creëer je kansen voor bijzondere talenten.

  Uitzondering: je mag niet afwijken van de diplomavoorwaarden van gereglementeerde beroepen.  Dit zijn de beroepen waarvoor een bepaald diploma noodzakelijk is om ze te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld de functie van verpleegkundige, arts, landmeter expert, …).

  Hoe aanwerven via EVC?

  Kandidaten aanwerven via EVC: procedure voor selectieverantwoordelijken binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Controleer of de functie in aanmerking komt voor EVC

   Je controleert in samenspraak met je lijnmanager of het aangewezen is om af te wijken van de diplomavoorwaarden van de vacante functie. Bijvoorbeeld omdat je voor die functie waarschijnlijk weinig kandidaten zult vinden of omdat er interessante profielen zijn zonder het gevraagde diploma, maar met relevante kennis of (beroeps)ervaring.

   Je lijnmanager moet die beslissing motiveren.

   Goed om weten: heb je twijfels of nood aan advies? Contacteer het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel.

  • 2

   Bespreek het profiel met de VDAB

   Je contacteert de VDAB via toegangsbewijs@vdab.be. Je bespreekt samen:

   • over welke vaardigheden en competenties kandidaten zonder het vereiste diploma of getuigschrift moeten beschikken
   • hoe ze dit kunnen aantonen en bewijzen
  • 3

   Maak het selectiereglement op

   Je vermeldt duidelijk in het selectiereglement van de vacature:

   • de mogelijkheid tot afwijking van de diplomavoorwaarden
   • welke geldige ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen kandidaten zonder het vereiste diploma of getuigschrift moeten aanleveren
   • hoe ze eventueel een geldig toegangsbewijs kunnen verkrijgen van de VDAB (via een portfolio)

   Goed om weten: in de toolbox ‘rekrutering en selectie’ vind je een sjabloon van een selectiereglement voor een EVC-procedure.

  • 4

   Bespreek het selectiereglement met het bevoegd overlegcomité

   Je legt het selectiereglement binnen de maand na het opstellen ervan voor aan het bevoegde overlegcomité (EOC) van je departement of agentschap en motiveert de meerwaarde van deze EVC-procedure voor de vacante functie (zie stap 1).

  • 5

   Maak het portfolio op met de VDAB

   Je concretiseert samen met de VDAB het standaardportfolio waarmee de kandidaten zonder het vereiste diploma, getuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs hun vaardigheden en competenties alsnog kunnen aantonen. Dit gebeurt binnen 1 week na de bespreking van het selectiereglement in het overlegcomité (zie stap 4).

  • 6

   Publiceer de vacature en laat de portfolio’s beoordelen door de VDAB

   Je publiceert de vacature op de gebruikelijke kanalen. Kandidaten krijgen minstens 6 weken om hun portfolio samen te stellen en te bezorgen aan de VDAB. De VDAB beoordeelt binnen de 2 weken na de afsluiting van de publicatie alle portfolio’s. De VDAB brengt de kandidaten op de hoogte van hun resultaat en bezorgt een toegangsbewijs wanneer het portfolio positief wordt beoordeeld.

  • 7

   Voer de selectieprocedure uit

   Kandidaten met een geldig toegangsbewijs van de VDAB worden toegelaten tot de selectieprocedure, samen met de andere kandidaten die over het gevraagde diploma, getuigschrift of ervaringsbewijs beschikken. Je voert vervolgens de selectieprocedure uit zoals vastgelegd in het selectiereglement en conform het VPS en de omzendbrief voor selectoren

  • 8

   Informeer de VDAB

   Je bezorgt volgende informatie over de selectieprocedure aan de VDAB:

   • motivering om af te wijken van de diplomavoorwaarden
   • functiebeschrijving
   • het aantal geslaagde en geselecteerde kandidaten met en zonder diploma

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be - 02 553 01 08


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).