chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkennen van verworven competenties Vlaamse overheid

  EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. EVC geeft een persoon de mogelijkheid om de relevante kennis of (beroeps)ervaring te laten erkennen, onafhankelijk van de context waarin deze zijn verworven.

  De Vlaamse overheid streeft naar een optimaal personeelsbeleid, met de juiste persoon op de juiste plaats. Getalenteerde mensen aantrekken, blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor de Vlaamse overheid als werkgever. Daarbij moet de Vlaamse overheid onder meer rekening houden met de schaarste op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies, de vergrijzing van de werkende bevolking en met kansengroepen (allochtonen, gehandicapten, laaggeschoolden, ...). Dat alles vraagt om een aangepast personeelsbeleid. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de nodige talenten staat daarbij centraal.

  In principe was het nodig dat kandidaten voor elke functie bij de diensten van de Vlaamse overheid in het bezit waren van het gevraagde diploma. Daardoor kwamen kandidaten die wel de competenties hadden, maar niet het gevraagde diploma, niet in aanmerking.

  De Vlaamse overheid kan vanaf 1 oktober 2012 ook geschikte kandidaten zonder het gevraagde diploma maar met relevante kennis of (beroeps)ervaring aanwerven. Kandidaten kunnen de competenties voor een functie op het werk, thuis, in een schoolcontext, ... verworven hebben. Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure moeten de kandidaten beschikken over een toegangsbewijs van de VDAB of een ervaringsbewijs voor die functie.

  Contact