chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ervaring- of toegangsbewijs

  Je kandidaat stellen voor een vacature bij de Vlaamse overheid, maar je beschikt niet over het vereiste diploma? Op deze webpagina vind je meer informatie over solliciteren zonder diploma en het behalen van een toegangsbewijs.

  Wat?

  • Bij een vacature waarbij de mogelijkheid bestaat om vooraf een toegangsbewijs, uitgereikt door de VDAB, te behalen. In het selectiereglement moet duidelijk staan dat je ook zonder het gevraagde diploma, ervaringsbewijs of een eerder behaald toegangsbewijs mag solliciteren voor de functie. Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de selectieprocedure is het behalen van het toegangsbewijs aan de hand van een portfolio.
  • Bij elke vacature mag je deelnemen aan de selectieprocedure als je voor die functie al een ervaringsbewijs of een toegangsbewijs bezit (ook als een diploma gevraagd wordt). Alleen bepaalde ervaringsbewijzen komen in aanmerking. De huidige lijst vind je in bijlage bij protocol 269.880. Momenteel bestaat nog niet voor alle functies op die lijst een ervaringsbewijs. Op 1 oktober 2012 bestond er een ervaringsbewijs voor arbeidsconsulent, ICT-ondersteuner, industrieel elektrotechnisch installateur en poetshulp. Voor andere functies werkt men nog een procedure uit (zie www.ervaringsbewijs.be/ervaring.php/beroepen).

  De VDAB kan enkel een toegangsbewijs uitreiken nadat een concrete vacature bij de Vlaamse overheid werd gepubliceerd waarbij het selectiereglement bepaalt dat een kandidaat een portfolio moet invullen om een toegangsbewijs van de VDAB te behalen. Je kan geen portfolio indienen los van een concrete vacature. Enkel als je je kandidaat stelt voor een concrete vacature, kan je het toegangsbewijs behalen.

  Deelnemingsvoorwaarden

  Behalve de diplomavoorwaarde veranderen de voorwaarden voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid niet. Bijvoorbeeld:

  Verklaring van gelijkwaardigheid van het diploma 

  Als het vereiste diploma in het buitenland behaald is (zowel als Belg of als buitenlander), moet een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunnen worden voorgelegd waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Kun je dit niet, dan wordt de kandidaat beschouwd als een kandidaat zonder diploma en kan het diploma alleen gebruiken als extra bewijsstuk bij het portfolio. 
  De procedure tot gelijkwaardigheidsverklaring neemt een paar maanden in beslag. De kandidaat kan dit document dus het best al vooraf aanvragen, ook al is er nog geen interessante vacature.

  Bewijs van kennis van het Nederlands

  Als het vereiste diploma behaald is in een andere taal dan het Nederlands (zowel als Belg of als buitenlander), dan moet een taalexamen worden afgelegd bij Selor om de kennis van het Nederlands te bewijzen. Ook kandidaten zonder diploma (met ervaringsbewijs of toegangsbewijs) moeten slagen voor een taalexamen bij Selor om aangeworven te kunnen worden.

  Nationaliteitsvereiste 

  De nationaliteitsvereiste bepaalt wie in aanmerking komt voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid:

  • voor een beperkt aantal statutaire en contractuele functies moet de kandidaat Belg zijn (zie selectiereglement);
  • voor andere statutaire functies moet de kandidaat burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland (in deze landen geldt het vrij verkeer van werknemers);
  • voor andere contractuele functies geldt geen nationaliteitsvereiste (geen beperking).

  Selectieprocedure

  Na de beoordeling van de portfolio’s volgt de selectieprocedure. Aan de selectieprocedure zelf verandert er niets. Het selectiereglement bepaalt zoals altijd het verloop van de selectieprocedure (bijvoorbeeld aantal en soort testen, deelnemingsvoorwaarden, geldigheidsduur).

  Bij de start van de selectieprocedure controleert de selector of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (diplomavoorwaarde, aantal jaar ervaring, rijbewijs, nationaliteit, ...). Tijdens de selectie worden de generieke en functiespecifieke competenties van alle kandidaten (met diploma, ervaringsbewijs of toegangsbewijs) op dezelfde manier getest. Alleen wie slaagt voor de selectieprocedure, kan aangeworven worden. Na aanwerving zijn alle kandidaten, met diploma, ervaringsbewijs of toegangsbewijs, volledig gelijk. Ze ontvangen hetzelfde salaris en hebben dezelfde loopbaanmogelijkheden (bijvoorbeeld voor bevordering of horizontale mobiliteit).

  Hoe aanvragen?

  Toegangsbewijs aanvragen: procedure voor kandidaten die willen deelnemen aan een selectieprocedure van de Vlaamse overheid met toegangsbewijs

  • 1

   Vul het portfolio in.

   Het selectiereglement van de functie verwijst naar een portfolio. Een portfolio is een uitgebreid curriculum vitae waaraan je bijlagen kunt toevoegen. In het portfolio leg je uit waarom je over de gevraagde competenties beschikt en dus geschikt bent voor de functie (relevante kennis en vaardigheden). Je staaft dit met zoveel mogelijk bewijsstukken (een getuigschrift van een opleiding via afstandsonderwijs of bij de VDAB of Syntra, een ervaringsbewijs, een aanbevelingsbrief van een werkgever, een attest van hoofdanimator, een niet-erkend buitenlands diploma, ...). 

   Hulp nodig bij het invullen van het portfolio? Neem contact op met de VDAB.(link stuurt een e-mail)

  • 2

   Verstuur het ingevulde portfolio en bewijsstukken.

   Je stuurt het ingevulde portfolio en de bewijsstukken op naar het adres vermeld in het selectiereglement.

   De VDAB zorgt voor een professionele beoordeling van het ingevulde portfolio door experts. Deze beoordelen of je voldoende kan bewijzen dat je geschikt bent voor de functie. Na de beoordeling brengt de VDAB je op de hoogte van het resultaat.

  • 3

   Ontvang je beoordeling

   Bij een positieve beoordeling krijg je een toegangsbewijs van de VDAB dat je toelaat tot de selectieprocedure. 
   Het toegangsbewijs vermeldt de functie waarvoor het toegangsbewijs geldt en toegang geeft tot de selectieprocedure gedurende 7 jaar geldig voor eenzelfde functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

   De VDAB brengt ook de kandidaten met een negatief beoordeeld portfolio op de hoogte en biedt hen de mogelijkheid om via trajectwerking aan hun ontbrekende of onvoldoend ontwikkelde competenties te werken.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer de VDAB.