chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kaderfuncties & specifieke profielen

  Kaderfuncties

  De hoogste leidinggevende functies binnen de Vlaamse overheid zijn de top- en middenkaderfuncties en de hoofden van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden. Dit zijn functies van N- of N-1 niveau die een specifiek loopbaantraject doorlopen. 

  Specifieke profielen 

  IT-mandaten

  Statutaire personeelsleden van rang A1, A2, A2M en A2E kunnen voor de duur van 6 jaar aangeduid worden in een IT-mandaat. Hiervoor dienen ze te slagen voor een proef van de generieke en functiespecifieke competenties. 

  Projectleiders

  Een personeelslid kan tijdelijk belast worden met een project. Hij ontvangt hiervoor een projectleiderstoelage. Deze projectleidersfuncties verschillen van de projectleidersfuncties van N-niveau (topkader) en van N-1 niveau (middenkader). De duur van een project is beperkt tot 5 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar.

  Preventiefuncties

  De preventieadviseur-coördinator en de preventieadviseurs werkzaam bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) worden aangewezen of aangesteld voor de duur van 6 jaar via een mandaat of een tijdelijke aanstelling. Zij dienen te voldoen aan de opleidingsvereisten zoals bepaald in de welzijnswetgeving.

  Het mandaat van preventieadviseur-coördinator is toegankelijk voor ambtenaren van rang A1 en rang A2, de functie van preventieadviseur staat open voor ambtenaren van rang A1, A2 en niveaus B, C en D.

  De aanstellingsprocedure verloopt conform de welzijnswetgeving (akkoord van het bevoegde overlegcomité).

  Huisbewaarders

  Statutaire of contractuele personeelsleden kunnen kandideren voor een functie van huisbewaarder binnen hun eigen entiteit of een andere entiteit. Zij nemen dan de zorg op voor een gebouw (en eventueel de tuin van een gebouw) in ruil voor het wonen in of naast het gebouw.