chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse overheid gaat het rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers gemeenschappelijk aanpakken. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) wordt daarom vanaf 2024 bevoegd voor alle selectieprocedures van alle entiteiten*. Op deze webpagina lees je meer over het project, de aanpak en de planning. 

  Voor wie?

  • Je bent HR-specialist, selectieverantwoordelijke of leidinggevende binnen de diensten van de Vlaamse overheid en je wilt op de hoogte blijven van dit project.

  Wat?

  Elke entiteit zoekt de juiste persoon op de juiste plaats. Door de krachten te bundelen, kan de Vlaamse overheid toekomstige uitdagingen nog beter aan. De Vlaamse Regering besliste daarom dat alle entiteiten vanaf 2024 gebruik zullen maken van de gemeenschappelijke dienstverlening van AgO voor rekrutering en selectie. Dit betekent dat AgO bevoegd wordt voor alle selectieprocedures van de Vlaamse overheid *, met aandacht voor de eigenheid van elke entiteit. 

  * Voor welke selecties is AgO bevoegd?

  AgO wordt bevoegd voor alle statutaire en contractuele selecties (externe wervingen, bevorderingen binnen en naar het hogere niveau en procedures van horizontale mobiliteit binnen de wervende entiteit of VO-breed) bij de diensten van de Vlaamse overheid (= toepassingsgebied VPS), met uitzondering van de Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen Geel en Rekem (die in deze regeerperiode worden verzelfstandigd tot 1 publieke zelfstandige actor) en behalve voor de selecties van deze functies waarvoor de lijnmanager zelf kan optreden als selector.

  Met toepassing van artikel I 5, §2 VPS kan de lijnmanager optreden als selector voor vervangingsopdrachten, tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal 1 jaar en uitzonderlijk verlengbaar met maximaal 1 jaar, startbanen, doctoraatsbeurzen en topsporters en hun omkadering.

  De gemeenschappelijke dienstverlening streeft naar:

  • positieve ervaring van kandidaten
  • professionalisering van de dienstverlening
  • overkoepelende kennisdeling en meer efficiëntiemogelijkheden

  Het project volgt de tendens om HR-dienstverlening te centraliseren binnen de Vlaamse overheid. Op deze manier kunnen entiteiten zich meer focussen op hun kerntaken.

  Is er voldoende ruimte voor maatwerk specifiek voor mijn entiteit?

  Er wordt op een uniforme manier gewerkt met voldoende ruimte voor accenten en oplossingen op maat van je entiteit. De voorwaarde hierbij is dat de gevraagde stappen de objectiviteit en validiteit van een selectieprocedure respecteren. 

  Aanpak

  Tijdens (de voorbereidingen van) de aansluitingen kan elke entiteit rekenen op een professionele en projectmatige aanpak:

  • De aansluitingen verlopen gefaseerd tijdens 5 aansluitingstrajecten: er wordt met elke entiteit afgestemd op welk moment die kan aansluiten. 
  • Per traject sluit een groep van entiteiten aan volgens een vast stappenplan
  • Elke entiteit krijgt ondersteuning van een vast aanspreekpunt binnen AgO. Die geeft het aansluitingstraject verder vorm samen met een lokaal aanspreekpunt van je entiteit.

  Lees meer over de concrete aanpak op de webpagina ‘Aansluiting entiteiten’

  Planning

  • 31 jun

   Tot en met juni 2021: voorbereidingen + opmaak planning

  • 1 jan

   1 januari 2022: aansluitingstraject 1 afgerond

  • 1 jun

   1 juni 2022: aansluitingstraject 2 afgerond

  • 1 jan

   1 januari 2023: aansluitingstraject 3 afgerond

  • 1 jun

   1 juni 2023: aansluitingstraject 4 afgerond

  • 1 jan

   1 januari 2024: aansluitingstraject 5 afgerond

  Raadpleeg het overzicht van wanneer welke entiteit aansluit op de webpagina ‘Aansluiting entiteiten’ 

  Projectteam

  Het project wordt voorbereid en uitgevoerd door een projectgroep vanuit AgO. De projectgroep is divers samengesteld en bestaat uit een projectleider, verschillende experten, een communicatiemedewerker, … . Jonas De Keersmaecker, directeur van het Selectiecentrum van AgO, is projectmanager.

  Wanneer je entiteit aansluit, zal een medewerker uit de projectgroep het traject vormgeven samen met een lokaal aanspreekpunt van je entiteit.

  Blijf op de hoogte

  Deze webpagina bevat steeds de meest up-to-date informatie. Daarnaast kun je 

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  jonas.dekeersmaecker@vlaanderen.be – 0472 27 61 21