chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijnen rekrutering en selectie

  Maatregelen coronavirus

  Wil je de juiste personen selecteren voor je organisatie? Dan kun je binnen de Vlaamse overheid rekenen op een professioneel kader en richtlijnen. Zo organiseer je efficiënte rekruteringcampagnes en kwaliteitsvolle selectieprocedures die rekening houden met trends op de arbeidsmarkt. 

  Voor wie?

  • Je bent HR- of selectieverantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid 
  • Je wilt meer weten over de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers bij de Vlaamse overheid. 

  Wat?

  Je investeert als organisatie best in een kwalitatieve en professionele aanpak van rekrutering en selectie. Het is namelijk belangrijk dat je de juiste profielen aantrekt en kiest. Onderstaande richtlijnen kunnen je hierbij helpen. 

  Richtlijnen

  Wat zijn de voornaamste richtlijnen uit de omzendbrief?
  • Een kwaliteitsvolle selectieprocedure bestaat minimaal uit een:
   • zorgvuldige beschrijving van de functie
   • algemene bekendmaking van de vacature
   • kwaliteitsvolle selectie of competentiebeoordeling
   • motivering van en rapportering over de selectie of competentiebeoordeling
   • eindbeslissing
  • Een professionele methodologie bestaat minimaal uit een:
   • screening op basis van het curriculum vitae (cv)
   • screening van de afgesproken competenties
   • inhoudelijk of functiegericht eindgesprek
  • Bij de selectieprocedure worden wetenschappelijk onderbouwde instrumenten gebruikt, die relevant zijn voor de functie en die een betrouwbare selectie garanderen.
  • Voor de selectieverantwoordelijken gelden een aantal opleidingsrichtlijnen en ervaringsvereisten. Zo moet degene die de selectieprocedure uitvoert, minimaal 50% van een voltijds equivalent aan selectiegerelateerde activiteiten besteden.
   • Onder selectiegerelateerde activiteiten worden de handelingen van A tot Z beschouwd binnen het proces rekrutering en selectie, inclusief adviesverlening en het volgen van opleidingen daaromtrent. Administratieve ondersteuning zit niet vervat in deze 50%.
  • Gezien de impact op het imago van de entiteit en de Vlaamse overheid bij selecties, worden een aantal bepalingen vermeld voor de correcte omgang met kandidaten: onder meer over het bezorgen van correcte informatie, over de timing, transparantie, feedback, non-discriminatie en privacy.
  • De criteria voor de omgang met de opdrachtgever moeten een kwaliteitsvolle rapportering en motivering garanderen. Op die manier benadrukken deze criteria de discretie en transparantie van de selectieverantwoordelijken en het proces.
  • Kandidaten moeten informatie krijgen over de indiening van een klacht bij een klachtenmanager of bij de Vlaamse Ombudsdienst.

  Wat te doen …

  … als je gebruik wilt maken van specifieke procedures of andere tewerkstellingsvormen om je personeelsbehoeften in te vullen?

  Op de startpagina ‘Rekrutering en selectie’ vind je een overzicht van:

  • specifieke procedures zoals elders verworven competenties, knelpuntfuncties, externe mobiliteit, werfreserves
  • andere tewerkstellingsvormen zoals stages en leerwerkplaatsen, jobstudenten, uitzendarbeid
  … als een kandidaat gebruik wil maken van niet nodeloos hertesten of een vrijstelling?

  Niet nodeloos hertesten:

  • Sinds 1 december 2014 kan een kandidaat vragen om eerder behaalde testresultaten opnieuw te gebruiken.
  • De kandidaat bezorgt de testresultaten uit het verleden aan de selectieverantwoordelijke, die vervolgens nagaat of de voorgelegde testen vergelijkbaar zijn met die voorzien in de lopende selectieprocedure.
  • Jij beslist als selectieverantwoordelijke of dit al dan niet wordt toegestaan.
  • Testresultaten mogen maximum 7 jaar oud zijn en niet voor 1 december 2014 behaald zijn.

  Vrijstelling:

  • In het verleden konden voor bepaalde procedures bij de Diensten van de Vlaamse overheid een vrijstelling behaald worden. Dit betekent dat kandidaten vrijgesteld zijn voor bepaalde delen van een selectieprocedure.
  • Sinds 1 juli 2016 worden er geen nieuwe vrijstellingen gegeven. Vrijstellingen uit het verleden die nog geldig zijn, blijven wel behouden.
  • Heb je een kandidaat die een vrijstelling heeft en weet je niet zeker wat dit nu concreet betekent? Contacteer het Selectiecentrum van AgO voor advies.
  …als je de selectieprocedure wilt beheren in de module Rekrutering van Vlimpers?

  De module Rekrutering van Vlimpers is het selectieplatform van de Vlaamse overheid. Maakt je organisatie hiervan gebruik? Dan krijg jij ook toegang voor de opvolging en het beheer van je vacatures en sollicitanten.

  Lees op de webpagina ‘Richtlijnen module Rekrutering van Vlimpers’ hoe je hiermee aan de slag gaat.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be - 02 553 01 08


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).