chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vacatures Vlaamse overheid

  Solliciteren bij de Vlaamse overheid

  Bij de Vlaamse overheid vindt u jobs in allerlei vakgebieden. Alle informatie over werken voor de Vlaamse overheid, en een overzicht van de openstaande vacatures vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be. Ook vacatures voor jobstudenten zijn terug te vinden op die site.

  Aan elke werving gaat een selectieprocedure vooraf. Die procedure wordt beschreven in het vacaturebericht.

  Meer weten over de procedures voor top- en middenkader.

  Toelatingsvoorwaarden

  Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

  • ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ kunnen voorleggen;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • aan de dienstplichtwetten voldoen;
  • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

  Nationaliteit

  Functies die kaderen in de uitoefening van het openbaar gezag of de bescherming van de algemene belangen van de Vlaamse Gemeenschap, worden voorbehouden voor Belgen.

  Andere statutaire functies zijn toegankelijk voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten, maar ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. In tegenstelling tot de statutaire functies kunnen de contractuele functies worden ingenomen door zowel EER-onderdanen als niet-EER-onderdanen.

  Sommige buitenlandse werknemers moeten aan een aantal bijkomende criteria voldoen, zoals het beschikken over een geldig paspoort, een verblijfsvergunning, een arbeidskaart, erkenning diploma, …

  Taalkennis

  Zowel voor statutaire als contractuele functies moet een kandidaat bewijzen dat hij Nederlands kent. Dat bewijs kan door een Nederlandstalig diploma op minstens het niveau van de functie voor te leggen of door te slagen voor een taalexamen ‘artikel 7’ van Selor, voorafgaand aan de deelname aan de selectie.

  Buitenlandse diploma's

  Op de website van NARIC-Vlaanderen vindt u meer informatie over de procedures om buitenlandse diploma’s te laten erkennen. NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma’s met een overeenkomstige Vlaamse graad.